WITAMY NA OFICJALNEJ STRONIE INTERNETOWEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 im. SEWERYNA UDZIELI W ROPCZYCACH

lokalizacja szkoły

sekretariat@sp5.r-ce.pl






HYMN SZKOŁY


CZAS TRWANIA LEKCJ1

Informacja dotycząca monitoringu wizyjnego


Zakończenie roku szkolnego 2018/2019




W dniu 19.06.2019r., odbyło się zakończenie roku szkolnego. Pożegnaliśmy uczniów 5 oddziałów, dwóch klas III gimnazjum i trzech klas VIII. Uroczystość przygotowali wychowawcy odchodzących klas ( D. Cygan, B. Łącka, E. Śniegowska, M. Machnica i K. Magdoń) oraz ich wychowankowie, a o oprawę muzyczną zadbał oczywiście pan G. Rak. Dyrektor szkoły W. Żuchowski podziękował uczniom za trud włożony w naukę i za wybitne osiągnięcia w nauce i sporcie. Podziękował też rodzicom uczniów którzy osiągnęli bardzo dobre wynik w nauce. Na zakończenie życzył wszystkim uczniom udanych wakacji.




Galeria z zakończenia roku 2018/2019



Zakończenie roku szkolnego 2018/2019

19.06.2019r. odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego
godzina 8.00 - msza w kościele św. Barbary
godzina 9.00 - uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 (w szkole)
Rozdanie świadectw i nagród w klasach

Spotkanie z dzielnicowym - bezpieczne wakacje



W dniu 17.06.2019r, odbyło się spotkanie uczniów z dzielnicowym sierż. szt. Marcinem Bieszczadem, który zapoznał uczniów klas IV -VIII i III gimnazjum o podstawowych zasadach bezpieczeństwa obowiązujacych w czasie wakacji. Przypomniał w swoim wystapieniu między innymi o nie kontaktowaniu się z obcymi, rozsądnym obsługiwaniu urządzeń elektrycznych i gazowych, oraz właściwym i kulturalnym zachowaniu się podczas zabaw w wodzie i na świeżym powietrzu. Na zakończenie życzył uczniom bezpiecznych, zdrowych i pogodnych wakacji.



Warsztaty plastyczno- ceramiczne w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ropczycach



W dniach 11, 12 i 13 czerwca 2019r. uczniowie klas pierwszych- Ia, Ib, Ic pod opieką wychowawczyń (Bernadetta Chmura, Beata Kołodziej, Urszula Zach) uczestniczyli w warsztatach plastyczno- ceramicznych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Ropczycach. Dzieci poznały pracę ceramika, miały okazję rozwijać umiejętności manualne i artystyczne oraz bogaciły swoją wiedzy na temat sztuk plastycznych. Samodzielnie modelowały w glinie. Każdy uczeń wykonał przestrzenną pracę, która na dalszym etapie przejść musi proces wypalania i suszenia. Pierwszoklasiści po wakacjach otrzymają swoje dzieła, następnie będą je mogli ozdobić i pomalować według własnego pomysłu. W drugiej części warsztatów dzieci malowały gliniane figurki kolorowymi farbami, suszyły i przekazały je jako upominek swojemu tacie z okazji zbliżającego się Dnia Ojca. Zajęcia przebiegały w miłej atmosferze, były ciekawe, a dzieci były bardzo zaangażowane w pracę.
B.Kołodziej



Egzamin uczniów klas IV na kartę rowerową.



W dniu 13 czerwca uczniowie klas IV przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Nie było łatwo, ale umiejetnościjazdy rowerem pokonały stres egzaminacyjny. Egzamin przeprowadził Pan Z. Baran któremu pomagali uczniowie klas III gimnazjum.



Dzień Dziecka w naszej szkole.



W dniu 04.06.2019r. obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Dziecka. W tym roku upłynął on pod hasłem "Stop przemocy i uzależnieniom". Realizując szkolny program profilaktyczny, do którego przystąpiła nasza szkoła w miesiącach kwiecień-czerwiec, przy wsparciu finansowym Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach programu w tym dniu odbyły się w szkole zawody sportowe pokazujące jak w atrakcyjny i sportowy sposób można spędzić czas wolny. Były to między innymi:
Zajęcia rekreacyjne "Step-aerobik - Stop-przemocy" (dla uczennic klas VI-VIII i III gimnazjum. (M. Skwierz - Machnica),
"Turniej strzałów na bramkę" dla uczniów klas VI-VIII i III gimnazjum (j. Motyka i M. Ochmański),
"Turniej gry w dwa ognie" dla klas IV i V (M. Machnica, K. Bujak),
"Turniej rzutów do kosza" dla uczniów klas VI -VIII i III gimnazjum (M. Betleja).
" Przeciąganie liny dla klas I-III" (nauczyciele nauczania zintegrowanego)
"Zabawy taneczne na dziedzińcu szkolnym dla uczniów klas "0" i I-III".
Uczniowie nie biorący udziału w zmaganiach sportowych w sposób kulturalny kibicowali zawodnikom. Uczestnicy i zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci słodyczy.





Spotkanie z rodzicami uczniów

W związku z pismem Podkarpackiego Kuratora Oświaty " Obowiązkowe działania w celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom w szkole i placówce" (kopia pisma w załączeniu) zwołuję w dniu 22.05.2019 r. o godzinie 16.30 zebranie rodziców i nauczycieli. Tematem spotkania będzie przedstawienie procedur bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły oraz osób i instytucji, do których można zgłosić się o wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
/Wojciech Żuchowski/


Pismo Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Akademia z okazji Narodowego Święta 3 Maja



W coroczny kalendarz uroczystości szkolnych wpisany jest apel z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Jest to świetna okazja, by uzmysłowić wszystkim rolę i znaczenie takich słów jak: PATRIOTYZM i OJCZYZNA. W tym roku akademia odbyła się 30 kwietnia. Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum w krótkim montażu słowno - muzycznym (przygotowanym pod kierunkiem nauczycieli: D. Cygan, D. Szczepek-Przywara, D. Siwulec-Pawlik, B. Staroń i G. Raka) przybliżyli swoim rówieśnikom znaczenie tego wydarzenia w historii naszej Ojczyzny. Przypomnieli nam tło historyczne wydarzeń z 3 maja 1791 r. i starali się wyjaśnić, dlaczego jest to nadal tak ważny dla Polski dzień. O doniosłości chwili świadczyła również obecność sztandaru szkoły oraz krótkie wystąpienie dyrektora, p. W. Żuchowskiego.
/D. Cygan/




SZKOLNY KONKURSU PLASTYCZNY "NASZA SZKOŁA"



Z okazji obchodów 35-lecia szkoły w marcu i kwietniu 2019r. odbył się szkolny konkurs plastyczny dla uczniów klas: I- III, IV-VII i III G.. Konkurs przeprowadzony był w ramach programu profilaktycznego "Stop przemocy i uzależnieniom."
Celem konkursu było: zachęcanie uczniów do poznawania historii szkoły, do czytelnictwa, stwarzenie możliwości sprawdzenia swoich umiejętności artystycznych, rozwijanie wyobraźni, wdrażanie do samodzielności i wiary we własne umiejętności plastyczne.
Komisja wyłoniła zwycięzców w trzech kategoriach:

I kategoria- klasy I- III
I miejsce- Aleksander Ryznar 1c, Wiktoria Zięba 1a
II miejsce- Maja Wiktor 2a, Wiktoria Toton 1c
III miejsce- Milena Bury 2c, Kamil Biedroń 1a
Wyróżnienia- Kinga Dłużeń 1a, Nadia Jaworska 1c

II kategoria- klasy IV-VI
I miejsce- Szymon Bilski 6a, Aleksandra Wiktor 5a
II miejsce- Nicole Maungmaungkhin 5a, Anna Stolarczyk 4b
III miejsce- Mikołaj Kusza 6b, Aleksandra Dyndor 5c, Wiktoria Malinowska 5b
Wyróżnienia- Wiktoria Pawlik 5a, Wiktoria Szajnik 6b, Anna Ziarnik 5a

III kategoria- klasy VII- III G
I miejsce- Emilia Szeliga 7a
II miejsce- Julia Jeleń 7a, Katarzyna Godek 7b
III miejsce- Zofia Gawron 7a, Mateusz Ziobro 7b

Zwycięzcy uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami książkowymi. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział. Nauczyciele odpowiedzialni: Worowska Dorota, Bożena Nowacka i Beata Kołodziej.
/B. Kołodziej/



Spotkania z Rodzicami

W dniu 29.04.2019r. odbędzie się spotkanie dyrekcji i nauczycieli z rodzicami (stołówka szkolna I piętro).

Program spotkań:

- godzina 17.00 spotkanie rodziców oddziałów przedszkolnych i klas I-III (stołówka szkolna I piętro)
- godzina 17.30 spotkanie rodziców klas IV -VIII i III gimnazjum
- spotkania rodziców z wychowawcami klas.


Drodzy Rodzice.
W dniach 15-17 kwietnia 2019r. odbędą się w naszej szkole egzaminy dla uczniów 8 klas szkoły podstawowej.
Powołałem nowe komisje składające się z nauczycieli nie biorących udziału w strajku z naszej szkoły oraz z innych szkół gminy Ropczyce. Proszę o nieposyłanie w okresie egzaminu dzieci do szkoły, ponieważ nauczyciele będą pracować w komisjach i z tego powodu nie mamy możliwości zapewnienia im opieki. Rodziców, którzy nie są w stanie zapewnić opieki swoim dzieciom prosimy o kontakt z Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach tel. 172218228
Przepraszam za utrudnienia.

Wojciech Żuchowski - dyrektor szkoły


Informacja dotycząca rekrutacji do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2019/2020
W związku z trwającym protestem pracowników oświaty, rekrutacja dzieci do świetlicy szkolnej zostanie przeprowadzona w późniejszym terminie. O szczegółach będziemy Państwa informować.
Przepraszamy za utrudnienia.

Egzaminy gimnazjalne




W dniach od 10 do 12 kwietnia nasi uczniowie klas III gimnazjum, tak jak ich rówieśnicy z całej Polski, zdają testy egzaminacyjne. W pewien sposób testy stanowią podsumowanie lat nauki w gimnazjum i są przepustką do wymarzonych szkół średnich. Egzaminy przebiegają bez żadnego problemu, choć uczniom towarzyszy lekki stres. Na szczęście dzielnie sobie z nim radzą i uśmiechnięci wychodzą po każdym . Jutro część językowa. Trzymamy kciuki.


Drodzy Rodzice.
W dniach 10-12 kwietnia 2019r. odbędą się w naszej szkole egzaminy dla uczniów 3 klas gimnazjum.
Powołałem nowe komisje składające się z nauczycieli nie biorących udziału w strajku z naszej szkoły oraz z innych szkół gminy Ropczyce. Proszę o nieposyłanie w okresie egzaminu dzieci do szkoły, ponieważ nauczyciele będą pracować w komisjach i z tego powodu nie mamy możliwości zapewnienia im opieki.
Przepraszam za utrudnienia.

Wojciech Żuchowski - dyrektor szkoły


Dni wolne od zajęć dydaktycznych w trakcie egzaminów
Przypominam, że w dniu 10 września 2018 r. na zebraniu z Rodzicami przekazałem informację na temat dni dodatkowo wolnych w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach w trakcie egzaminów w dniach: 10 - 12, 15 - 17 kwietnia 2019 r. W tym okresie wolne od zajęć edukacyjnych mają uczniowie nieobjęci egzaminem. Nauczyciele pracują w komisjach egzaminacyjnych. Jeżeli istnieje konieczność, szkoła może zapewnić opiekę jedynie najmłodszym i najbardziej potrzebującym uczniom. Informację, czy taka pomoc jest niezbędnie potrzebna, proszę przekazać wychowawcom (podać konkretnie dni i godziny pobytu dziecka w szkole).




Akademia Wielkanocna




W dniu 05.04.2019r. odbyła się w naszej szkole Akademia Wielkanocna.




Galeria z akademii





Informacja o możliwości zrobienia zdjęć dla chętnych uczniów


Forma Mawi sp. z.o.o specjalizująca się w fotografii szkolnej w dniach 3 i 4 kwietnia będzie wykonywać zdjęcia chętnym uczniom naszej szkoły w terminach:

3 kwietnia - uczniowie klas "0" - III

4 kwietnia - uczniowie klas IV-VIII i III gimnazjum




Ropczyckie szkoły średnie otworzyły przed nami swoje drzwi


W dniu 26.03.2019r uczniowie klas VIII szkoły podstawowej i III gimnazjum wzięli udział w organizowanych przez szkoły średnie naszego miasta Dniach Otwartych Drzwi. Odwiedzili między innymi Zespół Szkół im ks. dr Jana Zwierza w Ropczycach, Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach oraz Zespół Szkół Agrotechnicznych im Wincentego Witosa w Ropczycach. W każdej ze szkół spotkali się z miłym przyjęciem. Uczniów zapoznano z bazą dydaktyczną, kierunkami kształcenia i wymaganiami w kwestii przyjęć. Chętni uczestniczyli w przeprowadzanych konkursach i pokazach, prezentacjach firm i instytucji partnerskich wspierających i współpracujących ze szkołami. Z pewnością wyjście to pomoże naszym absolwentom w wyborze dalszej drogi kształcenia. Opiekunami w czasie wyjścia byli nauczyciele: M. Machnica, E. Śniegowska, K. Magdoń, B. Łącka, D. Cygan, A. Ziętek i A. Cichoń.



Wycieczka klasy VIII b do firmy "Air Res Aviation" w Rzeszowie




W dniu 21.03.2019r. w ramach preorientacji zawodowej klasa VIII b była na wycieczce w firmie Air Res Aviation w Rzeszowie. Dowiedzieliśmy się, że w firmie tej montuje się i składa małe samoloty. Produkuje się głównie dwupłatowiec typu T-131 Jungmann ale pracownicy zajmują się też remontem i serwisem innych samolotów. Uczniowie z dużym zainteresowaniem przyglądali się pracy mechaników. Zainteresowani uczniowie mogli wsiąść do samolotu i popróbować sterowania nim, dowiedzieli się jaką ścieżkę edukacyjną trzeba przejść by zostać pilotem, pracownikiem lotniska, bądź mechanikiem samolotowym. Oprowadzający nas panowie opowiadali dużo o umiejętnościach i pracy pilota. Dowiedzieliśmy się też, że w firmie Air Res Aviation organizowane są szkolenia i kursy pilotażu. Na zakończenie uczniowie obserwowali z tarasu widokowego starty i lądowania samolotów pasażerskich na lotnisku Rzeszów-Jasionka. Opiekunami uczniów w czasie wycieczki byli nauczyciele: M. Machnica i A. Cichoń.





INFORMACJA O ZAJĘCIACH WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
REALIZOWANYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 5 IM. SEWERYNA UDZIELI W ROPCZYCACH



Aktem prawnym regulującym realizację przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 1999 roku (Dz.U. nr 67, poz.756) z późniejszymi zmianami; ostatnie rozporządzenie zmieniające z dnia 2 czerwca 2017 roku (Dz.U. z dnia 9 czerwca 2017 r. poz. 1117).

Najważniejsze zasady realizacji wychowania do życia w rodzinie:

1) W każdej klasie ( od czwartej klasy szkoły podstawowej) przeznacza się po 14 godzin dla ucznia ( w tym po 5 godzin z podziałem na grupy dziewcząt i chłopców), a tym samym po 19 godzin dla nauczyciela.
2) Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału w zajęciach tylko w przypadku zgłoszenia przez rodziców ( prawnych opiekunów) pisemnej rezygnacji, która składana jest dyrektorowi szkoły ( wynika to z konstytucyjnego prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami) . Uczeń pełnoletni sam zgłasza ewentualną rezygnację z zajęć.

3) Realizacja zajęć powinna stanowić spójną całość z zadaniami wychowawczo - profilaktycznymi szkoły, a w szczególności:
a) wspierać wychowawczą rolę rodziny,
b) promować integralne ujęcie ludzkiej seksualności,
c) kształtować postawy prorodzinne, prozdrowotne i prospołeczne.

W Szkole Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach na zajęciach wychowania do życia w rodzinie realizowany jest program autorstwa Teresy Król "Wędrując ku dorosłości" ( wyd. Rubikon). Program ten zgodny jest z nową podstawą programową, określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku ( w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół - DZ.U. poz. 356). Realizacja treści programowych i sposób prowadzenia zajęć (najczęściej różnego rodzaju metodami aktywizującymi), stwarzają okazję, by towarzyszyć uczniom w ich rozwoju. Okres dojrzewania budzi często niepokoje, obawy, konfliktowość i trudne do zrozumienia stany emocjonalne. Dlatego zajęcia są tak zaplanowane, by każdy uczeń miał możliwość zadawania pytań, dyskutowania i refleksji nad swym rozwojem w każdej sferze życia. Integralne ujęcie ludzkiej seksualności, na jakim opiera się program, uwzględnia rozwój młodego człowieka zarówno w aspekcie fizycznym, jak też psychicznym, emocjonalnym, społecznym i duchowym. Program uwrażliwia uczniów na potrzeby drugiego człowieka, mobilizuje do samowychowania i poszanowania godności swojej i innych ludzi. Większość treści programowych ma układ spiralny, co oznacza, ze w starszych klasach powraca się do poznanych wcześnie zagadnień, poszerzając i uzupełniając wiedzę na dany temat. W czasie zajęć lekcyjnych, we wszystkich klasach IV - VIII, wykorzystuje się serię podręczników " Wędrując ku dorosłości" (pod redakcją Teresy Król), wydawnictwa Rubikon.

Opracowała Teresa Szymańczak

Wychowanie do życia w rodzinie Treści programowe dla klas IV-VIII szkoły podstawowej (program "Wędrując ku dorosłości")


Przedszkolny przegląd poezji dla dzieci "Twórczość Tuwima i Brzechwy w dziecięcych inspiracjach"




W dniu 8 lutego w naszej szkole odbył się Przedszkolny przegląd poezji dla dzieci "Twórczość Tuwima i Brzechwy w dziecięcych inspiracjach". W przeglądzie wzięły udział dzieci z Publicznych Przedszkoli Miasta i Gminy Ropczyce. Podczas przeglądu dzieci miały wiele dodatkowych atrakcji: konkursy z drobnymi upominkami, zabawy ruchowe przy muzyce. Wszystkie dzieci na zakończenie dostały pyszne Misie Lubisie i dyplomy. Zaproszonych gości czekał jeszcze smaczny poczęstunek na stołówce szkolnej. Wybór literatury nie był przypadkowy, ponieważ już od dwóch lat w naszych oddziałach przedszkolnych odbywają się cotygodniowe spotkania w ramach akcji Mamo, Tato poczytaj! Założeniem tych akcji jest propagowanie dziecięcej literatury. Twórczość Juliana Tuwima i Jana Brzechwy budzi w dzieciach wiele pozytywnych emocji bawi a zarazem uczy. Jak widać Ci poeci mają wartości ponadczasowe. Przegląd przygotowały panie z oddziału przedszkolnego Dorota Ciosek i Alicja Krzyżak- Janowska.





Wycieczka dzieci z oddziału przedszkolnego do biblioteki szkolnej




W dniu 7 lutego dzieci z oddziału przedszkolnego z nauczycielką Dorotą Ciosek odwiedziły bibliotekę szkolną. Dzięki czemu mogły poznać zasady jak powinno się korzystać z książek. Na dzieci czekała miła niespodzianka, ponieważ starsze koleżanki z klasy 5b Dominika Stróż i Natalka Żurek czytały dla dzieci bajki, zadawały zagadki. Za dobre odpowiedzi były nagrody w formie małych myszek zakładek.
O G Ł O S Z E N I E
zebrania rodziców w sprawie rekrutacji 28 lutego 2019 r.

- o godz. 16.45 odbędzie się spotkanie rodziców uczniów obecnych klas V w sprawie rekrutacji do klasy sportowej,

- o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie rodziców kandydatów do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkoły podstawowej.

Wszystkie potrzebne do rekrutacji dokumenty znajdują się w zakładce "do pobrania"

Ferie w Ropczycach
Jeżeli nigdzie nie wyjażdżasz na ferie, nudzisz się, ropczyckie placówki zapraszają chętnych do wzięcia udziału w organizowanych przez nie zajęciach. Kliknij na poniższy link.

Ferie w Ropczycach



Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 - do oddziałów przedszkolnych oraz klas I szkoły podstawowej


Zarządzenie Burmistrza Ropczyc w sprawie terminów postepowania rekrutacyjnego -przedszkole i oddziały przedszkolne
Zarządzenie Burmistrza Ropczyc w sprawie terminów postepowania rekrutacyjnego -przedszkole i oddziały przedszkolne cd.

Zarządzenie Burmistrza Ropczyc w sprawie terminów postepowania rekrutacyjnego -do klas I szkół podstawowych
Zarządzenie Burmistrza Ropczyc w sprawie terminów postepowania rekrutacyjnego -do klas I szkół podstawowych cd.

Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji wraz z odpowiadającą im liczbą punktów oraz ustalenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnychw szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych
Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji cd.
Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji cd.

Rozpoczynamy tydzień na sportowo




4 lutego 2019r. odbyła się wycieczka uczniów na narty. 23 młodych narciaży doskonaliło swoją technikę jazdy w Beskidzie Wyspowym. Od samego rana w śnieżnej aurze, na stoku Laskowa - Ski w miejscowości Laskowa Kamionna k. Limanowej jeździliśmy pod okiem instruktorów. Aktywna zabawa na świeżym powietrzu sprawiła, że wszyscy wróciliśmy zadowoleni uśmiechnięci i wypoczęci. Opiekunami w czasie wyjazdu byli: M. Betleja i A. Cichoń. Pogoda dopisała. Wszyscy zgodnie stwierdziliśmy, że przydał by się jeszcze jeden taki wyjazd :-)





Zabawa choinkowa




2 lutego 2019r. w naszej szkole odbył się coroczny bal choinkowy. Uczniowie bawili się w pięknie udekorowanej przez nauczycieli wychowania fizycznego sali gimnastycznej. Zabawa odbywała się w trzech grupach- od 9.00 do 12.00 dla dzieci nauczania zintegrowanego, od 12.30 do 15.30 dla uczniów klas 4-6, a od 16.00 dla najstarszych uczniów naszej szkoły klas 7, 8 i 3 gimnazjum. Wychowawcy dbali o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, a rodzice poszczególnych klas zadbali o poczęstunek. Oprawę muzyczną zapewnili uczniowie naszej szkoły: Szymon Chorzempa, Marcin Bilski, Antek Furtak, Antek Mucha oraz nasz były uczeń Michał Pyskaty, który służył pomocą młodszym kolegom. Dziękujemy im za cały dzień spędzony w szkole, by ich koledzy i koleżanki mogli się dobrze bawić. Dziękujemy też wychowawcom i poszczególnym klasom za przygotowanie ozdób do przystrojenia sali gimnastycznej, nauczycielom za udekorowanie sali gimnastycznej, rodzicom poszczególnych klas za zadbanie o to, by dzieci nie opadły z sił. Dziękujemy też Radzie Rodziców za poczęstunek, za uatrakcyjnienie zabawy najmłodszych uczniów oraz za pomoc w zorganizowaniu zabawy choinkowej.

OGŁOSZENIE

Nauczyciele Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach poszukują zdjęć dotyczących "szkoły na górce". Na fotografiach z przeszłości szkoły zależy nam bardzo, ponieważ z okazji jubileuszu zamierzamy wydać książkę. Fotografie mogą przedstawiać: absolwentów, ważne wydarzenia, uroczystości, nauczycieli, uczniów, budynek szkoły itp.

PS. Zdjęcia lub informacje o szkole prosimy przesyłać na adres: sp5szkolazdjecia@gmail.com , Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach ul. Konarskiego 4, 39- 100 Ropczyce lub bezpośrednio dostarczyć do sekretariatu szkoły. Prosimy o podpisanie fotografii imieniem i nazwiskiem autora oraz podanie roku jej powstania.

Liczymy na Waszą bezcenną pomoc!



Wycieczka do Szkolnej Izby Regionalnej




Przez ostatnie dwie środy, dzieci ze świetlicy, pod opieką nauczyciela oraz wspaniałego przewodnika w osobie pani Jadwigi Staszewskiej wybrały się do zwiedzania Szkolnej Izby Regionalnej. Pani Jadzia przybliżyła dzieciom historię przodków. Pokazywała eksponaty, oraz z wielkim sercem opowiadała do czego one i komu służyły. Dzieci z wielką ciekawością słuchały ale również zadawały mnóstwo pytań. Największym zainteresowaniem wśród dziewczynek cieszyły się zabawki z tamtych czasów, natomiast chłopcom świeciły się oczka na widok monet i banknotów. Miło było chociaż na chwilę poczuć ten niezwykły klimat.
/Anna Dziurzyńska/

Hu, hu, ha, hu, hu, ha nasza zima zła !
My się zimy nie boimy…..





Dzieciaki ze świetlicy nie boja się zimy i dlatego bardzo chętnie wraz z panią Anią wybrały się na białe szaleństwo. Każde z dzieci było cieplutko ubrane w ortaliony oraz czapkę, szalik, rękawiczki : W co bawiły się dzieci na śniegu? Chłopcy i dziewczynki turlali się z górki, robiły orły i aniołki, lepili bałwana a także rzucali śnieżkami do celu. Największa atrakcją była degustacja, jak smakuje śnieg i sople. Wszyscy zahartowani, szczęśliwi i zdrowi wrócili do szkoły.
/Anna Dziurzyńska/

Spotkania z rodzicami

29.01.20189r., we wtorek odbędą się w naszej szkole spotkania z rodzicami.

o godz. 17:00 spotkanie z rodzicami uczniów klas "0" i I-III szkoły podstawowej
o godz. 17:30 z rodzicami uczniów klas IV-VIII i klas III gimnazjum.

Spotkania odbędą się w stołówce szkolnej (sala nr 117, I piętro),
po spotkaniach ogólnych odbędą się spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.



Dzień Babci i Dziadka w oddziałach przedszkolnych




W dniu 22 stycznia 2019 roku odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka w wykonaniu przedszkolaków. Dzieci z grupy 0a i 0c wystąpiły w przedstawieniu "Calineczka" a dzieci z grupy 0b w inscenizacji Jana Brzechwy "Rzepka". Nie zabrakło również piosenek i licznych wierszy z życzeniami. Dziadkowie zostali obdarowani własnoręcznie wykonanymi laurkami i wysłuchali gromkiego "sto lat". Do występu przygotowały dzieci wychowawczynie poszczególnych grup: Anna Podulka, Renata Kisiel, Dorota Ciosek, Justyna Podulka oraz Alicja Krzyżak -Janowska. Po występie dzieci głos zabrał pan Dyrektor, który podziękował za piękne przedstawienie i dołączył do życzeń. Podczas uroczystości obecny był także burmistrz Bolesław Bujak, który tym razem reprezentował grono dziadków. Pan burmistrz podziękował przedszkolakom i wychowawczyniom za występ, stroje , dekoracje a gościom podziękował za przybycie życząc wszystkiego najlepszego, a przede wszystkim zdrowia.


"Pędzi, pędzi kulig niczym błyskawica"




Zima w tym roku nie zawiodła! W końcu, po kilku prawie bezśnieżnych w naszym regionie latach, uczniowie ponownie mogli uczestniczyć w kuligu. 14. 01. 2019 r. młodzież z klas VIII a, VIII c i III a G, korzystając z zimowej aury, cieplutko ubrana, w świetnym humorze i z wielką ochotą wybrała się pod opieką nauczycieli: D. Cygan, K. Magdoń, J. Motyki i E. Śniegowskiej, do Głobikowej. Zimowa sanna wiodła nas przez urokliwe zakątki powiatu dębickiego, z których, mimo nieco pochmurnej pogody, rozciągały się przepiękne widoki. Jazda na sankach dołączonych do dwóch konnych zaprzęgów sprawiła wszystkim wiele radości. Zmęczeni saneczkowymi zmaganiami i zabawami na świeżym powietrzu uczniowie mogli ogrzać się gorącą herbatą i zjeść kiełbaskę z grilla w Młodzieżowym Schronisku ROZDZIELNIA WIATRÓW udostępnionym nam przez Dyrekcję szkoły w Głobikowej - za co bardzo dziękujemy. /D. Cygan/




Warsztaty tkackie na świetlicy





W pierwszych tygodniach po Nowym Roku w świetlicy szkolnej wychowawczynie zorganizowały dla dzieci WARSZTATY TKACKIE. Najmłodsi uczniowie dowiedzieli się, jak powstaje tkanina, co to jest osnowa i jak przeplata się wątek. Później, przy użyciu prostych krosien, podjęły się trudnej sztuki wyplatania barwnych kilimów. Przy tej pracy były bardzo skupione i wytrwałe. Pracowały przez kilka kolejnych dni. Powstały piękne rękodzieła. Dzieci zaniosły je do domu, by obdarować nimi babcie i dziadków z okazji ich święta. Miło było popatrzeć, jak w dobie wyszukanych mediów, dzieci nadal chętnie podejmują się prac manualnych , by poznawać świat przez działanie. /K.Śliwińska/



Świetlicowy kącik czytelniczy





Przez cały sezon jesienno zimowy dzieci ze świetlicy szkolnej słuchały bajek czytanych przez nauczycieli. Aby rozwijać indywidualne zainteresowania czytelnicze uczniów, postanowiono zorganizować w sali przytulny kącik biblioteczny. Po zakupieniu dużych poduch do siedzenia, dokonano zbiórki starych książek, które dzieci samodzielnie ustawiły na małych regałach. Jeszcze tylko opracować zasady i podłączyć "na niby" sieć komputerową i zabawa może się zacząć. Miło jest w naszym kąciku czytelniczym! Zobaczcie sami! /K.Śliwińska/



ŚWIETLICOWE WIEŚCI - Kiermasz pierniczkowy





Dnia 11 grudnia 2018 roku w naszej szkole odbył się tradycyjny już kiermasz, na którym sprzedawano pyszne, lukrowane pierniczki. Nad ich ozdabianiem pracowali najmłodsi uczniowie. Kiermasz przebiegał pod hasłem : "Słodkie pierniki - dobra promyki" i miał charakter charytatywny, gdyż połowa dochodu została przekazana na chore dzieci z Podkarpackiego Hospicjum. Za pozostałą kwotę zostaną zakupione zabawki do świetlicy szkolnej. Organizatorami akcji była świetlica i kuchnia szkolna przy współpracy z oddziałami zerowymi. Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, hojność i miłą atmosferę. Pamiętajcie: Warto pomagać! Dobro powraca! /K.Śliwińska/



Gramy w 27 Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy




W dniu 11 stycznia 2019r. w naszej szkole odbędzie się zbiórka pieniędzy na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrane w tym roku pieniądze, przeznaczone będą na zakup nowoczesnego sprzętu medycznego dla specjalistycznych szpitali dziecięcych. Prosimy wszystkich o wsparcie akcji.



Uwaga w szkole znaleziono!!!


Do odebrania w sekretariacie szkolnym, jest kluczyk z pilotem, znaleziony w szkole przed Świętami Bożego Narodzenia (załączamy zdjęcie).




Jak rozpocząć tydzień to tylko !!!
Z Mistrzami Świata !!!





07 stycznia 2019r. gościliśmy w naszej szkole mistrza świata (Marcina Dzieńskiego) i wice-mistrzynię (Anię Brożek) w wspinaczce sportowej na czas. Pan Marcin i pani Ania z dużą pasją i zaangażowaniem przedstawili uprawianą przez siebie dyscyplinę. Opowiadali o treningu, zawodach i wyjazdach w różne, nawet bardzo odległe części świata z racji reprezentowania barw naszego kraju. Prezentowali zdjęcia i filmy z podróży i zawodów. Na 16 metrową ściankę mistrz świata wspina się nieco ponad 5 sekund, wice-mistrzyni zajmuje to nieco ponad 7 sekund. Mogliśmy się przekonać jak dzięki ciężkiej pracy na treningach, uporowi i wytrwałości w dążeniu do celu, można osiągać wybitne wyniki sportowe, rywalizować i wygrywać z zawodnikami z całego świata. Organizatorem spotkania był pan M. Betleja.



Boże Narodzenie w naszej szkole




W dniu 21 grudnia w naszej szkole odbyła się uroczystość Bożego Narodzenia. Uczniów do występu przygotowali nauczyciele: G. Rak, M. Skwierz-Machnica, M. Głowacz-Janowska i D. Ciosek. Ten bardzo I tak pastorałkami i kolędami oraz występami naszych uczniów zostaliśmy wprowadzeni w atmosferę świąteczną. Na zakończenie dyr. W. Żuchowski pogratulował występującym uczniom, podziękował nauczycielom przygotowania uroczystości i życzył wszystkim zdrowia, radości w Święta Bożego Narodzenia, a także pomyślności w Nowym Roku.





Galeria





Piękna jest radość w Święta,
ciepłe są myśli o bliskich,
niech pokój, miłość i szczęście
otoczy dzisiaj nas wszystkich.

Gorące życzenia radości,
a w Nowym Roku 2019
szczęścia, zdrowia i pomyślności
życzą:
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna

i uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5
im. Seweryna Udzieli w Ropczycach




Boże Narodzenie 2018
Konkurs na "Gwiazdę Kolędniczą"



Wychowankowie grup przedszkolnych: "0"b pod opieką Doroty Ciosek i Justyny Podulki i "0"c pod opieką Alicji Krzyżak-Janowskiej wzięli udział w konkursie na "Gwiazdę Kolędniczą" organizowanym przez Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach. 9 grudnia 2018r. odbyło się ogłoszenie wyników i wręczenie nagród. Dzieci z oddziału przedszkolnego grupy "0"c zajęły II miejsce w kategorii przedszkolnej.





Mikołajki w naszej szkole



W dniu 6 grudnia naszą szkołę odwiedził św. Mikołaj wraz ze swoimi pomocnikami- aniołkami, reniferami, pastuszkami oraz z diabełkami. Wszystkie grzeczne dzieci otrzymały słodycze- warunkiem było odpowiedzenie na proste zagadki związane z tematyką świąteczną. W klasa nauczania zintegrowanego i klasach"0" wręczył najmłodszym uczniom paczki przygotowane przez rodziców. W tym dniu uczniowie z niecierpliwością nasłuchiwali dźwięku dzwonków, które sygnalizowały przyjście mikołaja. Wielu uczniom naszej szkoły udzieliła się radosna atmosfera.







SZKOLNY KONKURSU PLASTYCZNY "ILUSTRACJA DO KSIĄŻKI"
DLA UCZNIÓW KLAS O, I- III, IV-VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ i III GIMNAZJUM





W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w dniach od 15.11.2018r. do 30.11.2018r. odbył się szkolny konkurs plastyczny dla uczniów wszystkich klas naszej szkoły: 0, I- III, IV-VII i III G. Celem konkursu było: zachęcanie uczniów do czytelnictwa, stworzenie możliwości sprawdzenia swoich umiejętności artystycznych, rozwijanie wyobraźni, wdrażanie do samodzielności w pracy. Konkurs przeprowadzony był w ramach lekcji plastyki. W konkursie wzięli udział uczniowie klas: 0, I, II, III, IV, V, VI, VII i III G. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 4.12.2018r. Komisja wyłoniła zwycięzców w trzech kategoriach:

I kategoria- klasy 0 i I- III

I miejsce- Julia Kipa 0a, Zofia Dąbal Ib, Kinga Dłużeń 1a
II miejsce- Sara Skalska Ib, Lena Rachwał IIa, Lena Rokosz Ia
III miejsce- Bartosz Kosiak Ib, Emilia Sąsiadek IIIa
Wyróżnienia- Kamil Biedroń Ia, Lilianna Pociask Ob

II kategoria- klasy IV-VI

I miejsce- Emilia Stecuła Vc, Wiktoria Szajnik VIb, Adrian Nowakowski VIa,
II miejsce- Aleksandra Jeż Vc, Dagmara Darłak Vc, Franciszek Szeliga VIa, Emilia Królikowska VIa
III miejsce- Zofia Wdowik IVb, Gabriela Haracz IVc, Izabela Bukowska VIb, Patrycja Krzemień VIb
Wyróżnienia- Anna Ziarnik Va, Kacper Jagiełka VIb, Konrad Ziomek Vc, Maciej Gudzowski IVc

III kategoria- klasy VII i III G

I miejsce- Maria Zima VIIb, Aleksandra Zięba IIIaG, Emilia Szeliga VIIa, Artur Orzech IIIbG
II miejsce- Zofia Gawron VIIa, Julia Jeleń VIIa, Martyna Marć VIIb, Oliwia Siwak VIIa
III miejsce- Amelia Kotlarz IIIbG, Katarzyna Godek VIIb, Gabriela Stachowska VIIc, Bartłomiej Żurek VIIc
Wyróżnienia- Hubert Bukowski VIIc, Julita Kalisztan VIIc

Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział! Nauczyciele odpowiedzialni: Worowska Dorota, Bożena Nowacka i Beata Kołodziej.


Galeria prac konkursowych


Konkurs czytelniczy


W klasie VI a 28.11.2018 r. został przeprowadzony konkurs czytelniczy pod kierunkiem Bożeny Nowackiej i Doroty Worowskiej. Uczniowie mogli się wykazać znajomością życia Ireny Jurgielewiczowej i treści powieści pt. "Ten obcy". W pierwszym etapie 24 osoby udzielały odpowiedzi w formie testu wielokrotnego wyboru. Bezbłędnie odpowiedziało 5 uczniów. W II etapie najwięcej punktów zdobyła Antonina Godek, która ostatecznie zajęła I miejsce. Drugie zajęli: Emilia Królikowska i Adrian Nowakowski. Trzecie miejsce: Gabriela Kubik. Wyróżnienie: Katarzyna Melnyk.
Uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody. Gratulujemy!
/BN/



Nakręceni na pomaganie



W miesiącu listopadzie i grudniu w naszej szkole odbyła się zbiórka darów rzeczowych i nakrętek na rzecz podopiecznych Fundacji Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie. Do akcji włączyło się bardzo wielu uczniów i rodziców pragnących pomóc dzieciom ciężko chorym. Dochód z nakrętek zostanie przeznaczony na leki, opatrunki oraz potrzebny sprzęt medyczny i rehabilitacyjny. Zebrano również wiele darów rzeczowych:
- 21 sztuk słodyczy
-12 sztuk artykułów papierniczych
- 41 sztuk odzieży
- 61 sztuk artykułów spożywczych
-90 opakowań chusteczek nawilżanych oraz podkładów
-12 sztuk pościeli i ręczników
- 1 kubek ceramiczny.
Z zebranych darów będą przygotowane paczki świąteczne dla dzieci z hospicjum. Łączna kwota zebranych artykułów wynosi 3580,52 zł.
Zbiórkę zorganizował Samorząd Uczniowski pod opieką p. Barbary Kopali, p.Renaty Klimek i p. Anny Świniuch. Dziękujemy za współpracę wychowawcom klas, którzy rozpropagowali akcję wśród uczniów i rodziców. Dziękujemy też p. Dorocie Ciosek- nauczycielce klasy "0" oraz p. Mariuszowi Surdelowi- naszemu konserwatorowi za dostarczenie zebranych darów do hospicjum. Samorząd Uczniowski serdecznie dziękuje wszystkim uczniom biorącym aktywny udział w zbiórce.



Orientacja zawodowa uczniów gimnazjum - wycieczka do Aero Gearbox International w Ropczycach




21 listopada 2018 r., mimo niezbyt przyjaznej pogody, uczniowie klas 3a i 3b gimnazjum pod okiem opiekunów (D. Cygan i B. Łąckiej) udali się pieszo do nowo powstałego w Ropczycach zakładu produkcyjnego: Aero Gearbox International (AGI). Jak można się domyślać z obcobrzmiącej nazwy "gearbox", zakład produkuje lotnicze przekładnie zębate. Po przybyciu na miejsce uczestnicy wycieczki powitani zostali przez panią Oksanę Shcherbiuk i oddelegowanych pracowników, którzy mieli zająć się uczniami. W krótkim wstępie młodzież się dowiedziała, jaki jest zakres produkcji zakładu. Są to przekładnie mocy do samolotów Airbus A330 i A350, w których montowane są silniki z serii TRENT. Po obejrzeniu multimedialnej prezentacji BHP przed wejściem na hale produkcyjne uczestnicy zostali zaopatrzeni w niezbędne akcesoria: okulary ochronne i ochraniacze na buty. Ponieważ grupa była bardzo liczna, zwiedzanie zakładu odbyło się w 10-osobowych zespołach. Każdy z nich został oprowadzony po najważniejszych stanowiskach. Przyjrzano się pracy technologów, kontrolerów jakości, pracowników laboratorium chemicznego oraz bezpośredniej produkcji. Uczniowie się dowiedzieli, jakie są kryteria naboru do pracy w tym i podobnych zakładach. Aby wykonywać tego rodzaju pracę, należy zdobyć wykształcenie techniczne, najlepiej wyższe. Trzeba już od szkoły podstawowej przykładać się do nauki matematyki czy rysunku technicznego, jak również języków obcych. Wszyscy uczestnicy wycieczki bardzo pozytywnie ocenili pobyt w AGI, docenili panującą tam miłą atmosferę, jak również wzorowy porządek i czystość. Na koniec każdy otrzymał pamiątkowe gadżety.


Spotkanie z poetką Marią Bojarską



15 listopada bieżącego roku uczniowie klas III gimnazjum wraz z wychowawcami zostali zaproszeni do MiPBP w Ropczycach na spotkanie autorskie z p. Marią Bojarską, autorką tomiku "Bóg dał miłość". W niezwykle serdecznej atmosferze poznaliśmy wiersze i przemyślenia autorki na temat potrzeby pisania, która wynika, jej zdaniem, z pragnienia bliskiego każdemu człowiekowi - bycia wysłuchanym i zrozumianym, z potrzeby dzielenia się swoimi troskami, zachowania w pamięci niezwykłych momentów z życia, dzielenia się swoją miłością i życzliwością z czytelnikiem.






Skarby mórz i oceanów



W dniu 15.11.2018r. gościł w naszej szkole Pan Stanisław Jantura, kolekcjoner i znawca fauny i flory mórz i oceanów. Pan Stanisław już od 30 lat gromadzi eksponaty do swojej kolekcji. Uczniowie naszej szkoły mogli uczestniczyć w bardzo ciekawej lekcji w czasie której zapoznani zostali z jego pasją. Opowiadał ciekawie o stworzeniach i roślinach żyjących w morzach i oceanach, można też było dotknąć i z bliska obejrzeć muszle a także inne ciekawe eksponaty. Wystawa, którą prezentował liczyła ponad 500 okazów. Lekcja była niezmiernie interesująca i z pewnością wzbogaci naszą wiedzę przyrodniczą.


100 Lat Niepodległości - "Przytulmy Polskę do serca"




Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych świąt państwowych. Po 123 latach zaborów - niewoli naznaczonej walką, cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń - nasz kraj odzyskał suwerenność. Tegoroczne obchody miały jednak szczególną rangę - była to bowiem setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

Nasza szkoła, SP Nr 5 im. S. Udzieli w Ropczycach, tradycyjnie już, włączyła się w to radosne świętowanie. Uczniowie zerówki, szkoły podstawowej i gimnazjum pod kierunkiem nauczycielek: D. Cygan, M. Machnicy, E. Banaś i D. Siwulec-Pawlik przygotowali wzruszającą opowieść słowno - muzyczną o tym, czym są dla nich: Ojczyzna i Niepodległość.

Słowem, śpiewem i tańcem uczcili pamięć tych, którzy oddali swe życie za kraj. Dowiedli, że w czasach wolności i pokoju dzieci oraz młodzież szkolna - ucząc się historii i ojczystego języka, kultywując obyczaje i rozwijając swe zdolności - są wciąż gotowi walczyć o rozwój i dobre imię Ojczyzny, trwać na straży wolności. Wyrazili swą dumę z tego, że są Polakami. Aplauz i bardzo ciepłe słowa ze strony widzów świadczyły o tym, że nasi wychowankowie są wyrazicielami postawy szacunku dla bohaterów Niepodległej oraz patriotyzmu wszystkich ropczycan, którzy wspólnie z młodymi artystami odśpiewali na zakończenie części artystycznej "Mazurka Dąbrowskiego", przyłączając się w ten sposób do niezwykłej ini-cjatywy prezydenta Andrzeja Dudy "Niepodległa do hymnu".

Program pt. "Przytulmy Polskę do serca" został zaprezentowany społeczności szkolnej 9 listopada oraz dwukrotnie społeczności ropczyckiej: pierwszy raz we fragmencie podczas Sesji Rady Miejskiej w dn. 15 października, drugi - podczas gminnych obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w dn. 11 listopada w Centrum Kultury im. J. Mehoffera. W programie zaprezentowano m. in. fragmenty książki - "Jaki znak Twój? Wierszyki na dalsze 100 lat niepodległości" Michała Rusinka, współczesnego katechizmu młodego Polaka; wzruszające pieśni i piosenki, niezwykły układ akrobatyczny przygotowany we współpracy z p. Reginą Małek, układy choreograficzne i popis młodego akordeonisty. Padły też pytania skłaniające do refleksji nad własną postawą: Co teraz zrobisz z tą wolnością? Czy zdołasz ją uchronić przed niewolą swoich złych przyzwyczajeń, słabości? Jak będzie wyglądała Twoja przyszłość?
/D. Cygan/







Galeria


Spotkania z rodzicami

15 listopada 2018 roku odbędą się spotkania z rodzicam (sala nr 117-stołówka - I piętro).

- godzina 17.00 zebranie ogólne dla rodziców dzieci z oddziałów przedszkolnych i klas 1-3 szkoły podstawowej.
- godzina 17.30 zebranie ogólne rodziców klas 4-8 szkoły podstawowej i 3 gimnazjum.

po spotkaniach ogólnych odbędą się spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

serdecznie zapraszamy

Warsztaty Profilaktyczne




W dniu 31 października odbyły się warsztaty profilaktyczne prowadzone przez psychologów Centrum Szkoleniowo Profilaktycznego SELF z Rzeszowa. W zajęciach dotyczących uzależnień behawioralnych (Internetu, komputera i telefonów komórkowych) uczestniczyły klasy IV a i IV c. Natomiast w klasach VIII przeprowadzono zajęcia dotyczące profilaktyki uzależnień od środków chemicznych (nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze). Warsztaty wymagały od uczniów dużego zaangażowania, kreatywności, zmuszały do refleksji i przemyśleń. Praca w grupach wspierała tworzenie własnych pomysłów. Zajęcia te z pewnością podniosły świadomość uczniów co do zagrożeń uzależnieniami, oraz wzbogaciły wiedzę w każdym z omawianych tematów.





Ślubujemy! Uroczyste pasowanie na ucznia.
"Ślubuję być dobrym uczniem,
dbać o dobre imię szkoły,
uczyć się pilnie, być dobrym kolegą…"



5 października 2018r. uczniowie klas pierwszych Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach złożyli uroczyste ślubowanie i zostali pasowani na uczniów. W tym roku do grona uczniów dołączyło 59 pierwszoklasistów. Uczniowie klas pierwszych otrzymali tarcze i legitymacje szkolne. Pasowanie na ucznia odbyło się w dużej sali gimnastycznej. Dzieci rozpoczęły uroczystość pięknym występem artystycznym, który zachwycił wszystkich przybyłych gości. Po części artystycznej nastąpiło długo oczekiwane ślubowanie i pasowanie na ucznia klasy pierwszej, którego dokonał dyrektor szkoły pan Wojciech Żuchowski. W uroczystości wziął udział Burmistrz Ropczyc pan Bolesław Bujak, Zastępca dyrektora szkoły pani Dorota Worowska, Przewodniczący Rady Rodziców pan Piotr Furtak, nauczyciele klas "0" i rodzice. Uroczystość poprowadziły uczennice klasy 3AG Stróż Wiktoria i Kasprzycka Gabriela, a przygotowały wychowawczynie klas Ia- Bernadetta Chmura, Ib- Beata Kołodziej, Ic- Urszula Zach. Pierwszaki na zakończenie otrzymały słodkie upominki przygotowane przez rodziców. Ten dzień na pewno pozostanie w pamięci każdego pierwszaka.
B.Kołodziej


Galeria



Przegląd Piosenki Patriotycznej



W dniu 18.10.2018r dzieci z oddziału szkolnej zerówki, z grupy 0A wzięły udział w Przeglądzie Piosenki Patriotycznej, zorganizowanym w Centrum Kultury w Ropczycach przez Publiczne Przedszkole Nr 1 oraz Publiczne Przedszkole Nr2. Dzieci ubrane w biało - czerwone szarfy, trzymając w dłoni białe róże wykonały utwór "Rozkwitały pąki białych róż". W pięknym stylu zwrotki piosenki zaśpiewała Zuzanna Żyłka. Na zakończenie przeglądu dzieci otrzymały upominki.
Do występu na przeglądzie grupę przygotowała Anna Podulka.


Spotkanie ze strażakiem.



18.10 .2018 r. uczniowie klas trzecich gościli niezwykłego gościa. Był nim tato ucznia - pan Łukasz Nogieć strażak z Komedy Powiatowej Straży Pożarnej w Ropczycach. W interesujący sposób dokonał prezentacji stroju strażaka-ratownika oraz urządzeń używanych w trakcie akcji ratowniczej. Przeprowadził z dziećmi rozmowę na temat bezpiecznych zasad zachowania w domu i szkole. Ponadto pan strażak przypomniał dzieciom m.in. o sposobie prawidłowego zawiadamiania straży pożarnej o niebezpieczeństwie oraz numery alarmowe, o których wszystkie dzieci pamiętały. W czasie spotkania panowała atmosfera przepełniona emocjami, dzieci chętnie zabierały głos. Dużą atrakcją dla uczniów było przymierzanie stroju strażaka. Na zakończenie dzieci podziękowały panu Łukaszowi i wręczyły własnoręcznie wykonane laurki . Dzięki takiemu spotkaniu uczniowie utrwalili sobie wiadomości i umiejętności zdobyte na innych zajęciach.
Bardzo dziękujemy panu Łukaszowi za przybycie i ciekawe zajęcia.


Galeria


Wycieczka do Cukrowni Ropczyce S. A.



20 września 2018 r. uczniowie klas III gimnazjum w ramach preorientacji zawodowej pod opieką wychowawców (D. Cygan, B. Łąckiej) odwiedzili Cukrownię w Ropczycach. Po założeniu stroju ochronnego i krótkim wykładzie p. Zygmunta Podciborskiego w sali konferencyjnej, podzieleni na 2 grupy wyruszyli na zwiedzanie zakładu. Celem nadrzędnym wycieczki, poza zwiedzeniem cukrowni, było poznanie procesu technologicznego, w wyniku którego powstaje cukier oraz specyfiki pracy w zawodzie cukrownika. Uczniowie zobaczyli m. in. halę produkcyjną, główną sterownię, stację wyparną, gdzie jest odparowywany sok oraz stację warników, gdzie jest gotowana cukrzyca, z której powstają kryształy cukru oraz laboratorium analityczne, gdzie są badane różne próbki pod względem zgodności z procesem technologicznym. Dużym zaskoczeniem była dla wszystkich bardzo wysoka temperatura powietrza panująca wewnątrz zakładu - ok. 40 stopni. Uciążliwy okazał się również ciężki mdlący zapach powodujący u niektórych ból głowy i duszności. Mimo tych małych utrudnień wszyscy uczniowie uznali wyście za bardzo pouczające.
/D. Cygan/


Poznajemy pracę piekarza.



We wtorek 18.09.2018r. dzieci z klas III były w Piekarni "Górka" GS "Samopomoc Chłopska" w Ropczycach. Miały tam możliwość poznać pracę piekarzy i cukierników oraz urządzenia i maszyny, których używają. Uczniowie uczyli się rozpoznawać różne rodzaje mąki, pieczywo jakie się z nich wypieka, a także poznawali cały proces wypieku chleba. Bardzo ciekawym doświadczeniem było wyciąganie przez dzieci z pieca gorących i pachnących bochnów chleba, czy formowanie okrąglutkich bułeczek. Na koniec mili pracownicy piekarni poczęstowali wszystkich słodkimi ciasteczkami. Dzieci dziękowały wręczając wykonane przez siebie laurki.


Galeria


Zarządzenie Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach z dnia 1 października 2018 r. w sprawie dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019

Ustalam dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach zgodnie z wykazem:

2 listopada 2018 r Piątek po Wszystkich Świętych
10 kwietnia 2019 r. Egzamin gimnazjalny
11 kwietnia 2019 r. Egzamin gimnazjalny
12 kwietnia 2019 r. Egzamin gimnazjalny
15 kwietnia 2019 r. Egzamin ósmoklasisty
16 kwietnia 2019 r. Egzamin ósmoklasisty
17 kwietnia 2019 r. Egzamin ósmoklasisty
2 maja 2019 r. Piątek po 1 maja, Święto Flagi.


Spotkania z rodzicami

10.09.2018r., w poniedziałek odbędą się spotkania z rodzicami.

o godz. 16:30spotkanie z rodzicami uczniów klas "0" i I-III szkoły podstawowej
o godz. 17:00 z rodzicami uczniów klas IV-VIII i oddziałami gimnazjum.

Spotkania odbędą się w stołówce szkolnej (sala nr 117, I piętro),
po spotkaniach ogólnych odbędą się spotkania z wychowawcami klas w salach lekcyjnych.

Rodzice uczniów, którzy chcą mieć dostęp do dziennika elektronicznego proszeni są o przygotowanie i dostarczenie wychowawcom adresów poczty elektronicznej.


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019



3 września 2018 r., rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2018/2019. Wierszem i piosenką pożegnaliśmy beztroskie wakacje, a przywitaliśmy naukę. Dyrektor W. Żuchowski powitał w progach naszej szkoły dzieci z grupy zerowej, oraz klas I szkoły podstawowej. W nowym roku szkolnym życzył wszystkim uczniom wielu sukcesów - cierpliwości, wytrwałości w zdobywaniu wiedzy, a nauczycielom i pracownikom administracji satysfakcji z wykonywanej pracy. Na uroczystości gościliśmy też Burmistrza Ropczyc B. Bujaka, Proboszcza Parafii św. Barbary ks. L. Kordasa, oraz Dyr. ZOJO S. Mazura.


Galeria


Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

03.09.2018r., odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

- godzina 8.00 - msza w kościele św. Barbary
- godzina 9.00 - uroczystość rozpoczecia roku szkolnego (w zależności od pogody w budynku szkolnym, bądź na dziedzińcu przed szkołą)
- spotkania uczniów z wychowawcami w klasach

Spotkania rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych i rodziców uczniów klas I z dyrektorem

Spotkanie dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach z rodzicami dzieci z oddziałów przedszkolnych odbędzie się dnia 30.08.2018 r. (czwartek) o godz. 16:30, a o godz. 17:00 z rodzicami uczniów klas I. Tematem spotkania będą sprawy związane z organizacją roku szkolnego 2018/2019.

Spotkania odbędą się w stołówce szkolnej (sala nr 117, I piętro).


INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH

W roku szkolnym 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach obowiązywać będą następujące podręczniki:

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW SZKOŁA PODSTAWOWA

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW KLASA III GIMNAZJUM

Witajcie wakacje, żegnaj szkoło



22.06.2018r. odbyło się w naszej szkole zakończenie roku szkolnego 2017/2018. Program przygotowali nauczyciele: M. Skwierz-Machnica, E. Konieczny i G. Rak. Wspaniałym występem artystycznym ze szkołą pożegnali się uczniowie klas III gimnazjum. W uroczystej "Gali Oskarów 2018" docenili trud włożony w naukę, wychowanie i opiekę wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły, wręczając im symboliczne "złote oskary". Dyrekcja szkoły podziękowała też za owocną współpracę wszystkim rodzicom, Radzie Rodziców, a także uczniom za włożony trud w pracę w minionym roku szkolnym. Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe nagrody i dyplomy. Teraz nadszedł czas upragnionych wakacji i odpoczynku. Do zobaczenia we wrześniu.

zapraszamy do obejrzenia galerii



Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

22.06.2018r. odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego
godzina 8.00 - msza w kościele św. Barbary
godzina 9.00 - uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 (w szkole)
Rozdanie świadectw i nagród w klasach

Gratulujemy Laureatce!



"Wakacje z językiem obcym - podręczny słowniczek wakacyjny" - tak brzmiał tytuł konkursu organizowanego przez Zespół Szkół Agro-Technicznych im. Wincentego Witosa w Ropczycach dla uczniów klas siódmych oraz drugich i trzecich gimnazjum. Młodzież miała za zadanie wykonać podręczny słownik wakacyjny, minimum 7 stron. Wyrazy bądź wyrażenia należało zobrazować i podpisać w j. niemieckim, angielskim i polskim. Choć z naszej szkoły zgłosiła się jedynie jedna uczennica, to właśnie jej przypadł honor zdobycia 1 miejsca. Emilia Nowak, uczennica klasy VIIc wykonała pracę niezwykle ciekawą i pracochłonną, co zostało zauważone i docenione przez Jury.


Wycieczka klas II do Sandomierza



Dnia 4.06.2018 r klasy drugie szkoły podstawowej pojechały na wycieczkę do Sandomierza. W mieście tym, jak wiadomo na turystów czeka bardzo wiele atrakcji. Zwiedzając sandomierskie zabytki dzieci poznały ciekawe legendy, wdrapały się na wieżę, skąd podziwiały panoramę miasta, spenetrowały tajemnicze, podziemne lochy i przymierzyły rycerskie zbroje w zbrojowni. Nie lada atrakcją był także rejs statkiem po Wiśle. Nie zabrakło oczywiście czasu na lody i zakup pamiątek. Humor wszystkim dopisywał. To była bardzo udana wycieczka.


W stronę akrobatyki



Od niespełna dwóch lat w Ropczycach coraz większa grupa młodzieży interesuje się akrobatyką sportową. Jest to dyscyplina, która polega na wykonywaniu układów statycznych, dynamicznych oraz mieszanych. Ćwiczenia wykonywane są w parach męskich, żeńskich i mieszanych, a także w trójkach żeńskich i czwórkach męskich. Akrobatyka sportowa dzieli się na ćwiczenia zespołowe, skoki na trampolinie oraz skoki na ścieżce. Cechami dominującymi są: siła, równowaga, gibkość, skoczność i koordynacja ruchowa. Zainteresowanie tą formą aktywności zawdzięczamy pani Reginie Małek, która zwią-zała się w ostatnim czasie z naszym miastem, założyła Klub Sportowy Akrobatyka Ropczyce i przyciąga do siebie coraz więcej dzieci. Jest kobietą nietuzinkową. Srebrna medalistka Mistrzostw Europy w akrobatyce spor-towej z 2009 roku w Portugalii. Finalistka programu telewizyjnego "Mam Talent" z zespołem akrobatycznym Trio ETC. Przez ostatnie 5 lat występowała w produkcjach artystyczno-cyrkowych w Bahrajnie, Malezji, Chile, Peru, Kolumbii, Brazylii, Angoli, Indiach, Turcji, Włoszech, Bułgarii, Niemczech, Holandii i Egipcie. Absolwentka Uniwersytetu Rzeszowskiego. Z akrobatyką sportową jest związana od ponad 15 lat. A co istotne w pracy z dziećmi, to fakt, że poza umiejętnościami akrobatycznymi, ma z nimi wspaniały kontakt i jest wzorową trenerką. Podczas treningów oddaje się im całkowicie i czyni to z wielką pasją i zaangażowaniem. Podopieczni lgną do niej i czują się zauważeni i docenieni. W swoich wypowiedziach podkreślają, że pani jest miła, bardzo ją lubią i dużo się u niej nauczyli. Oto kilka wypowiedzi naszych wychowanek:
"Nasza pani potrafi bardzo dobrze organizować pracę w grupie. Najbardziej lubię ćwiczenia na szarfie i w zespole trio" (Antonina Dłużeń, kl. IV). "Akrobatyka jest moją pasją. Pani traktuje każdego indywidualnie i jest przy tym bardzo miła" (Milena Kłak, kl. VII). "Uwielbiam akrobatykę i uwielbiam się wyginać, a pani Regina jest najlepszą panią na świe-cie" (Julia Homa, kl. V). "Kocham akrobatykę. Lubię się wyginać, mieć giętkie ciało i popisywać się tym przed pu-blicznością." (Martyna Szpara, kl. V). " Bardzo lubię trenować. Dawniej chodziłam na tańce i akrobatykę, ale akrobatyka bardziej mi się spodobała. Zajęcia są ciekawe. Dużo się nauczyłam i jeżdżę na zawody." (Emilia Kró-likowska, kl. V). " Uwielbiam chodzić na akrobatykę i uwielbiam naszą panią" (Katarzyna Rokosz, kl. V).
Od niedawna pani Małek prowadzi zajęcia w naszej szkole. Dzieciaki dobierane są w grupy pod kątem umiejętności oraz wieku. W sali gimnastycznej został zamontowany nowy sprzęt akrobatyczny tzw. szarfy, dzięki którym młodzież trenuje również akrobatykę po-wietrzną. Polega ona na tym, że ćwiczący wspina się po zwisającej z sufitu szarfie, a u szczytu, za pomocą specjalnych wiązań, wykonuje elementy akrobatyczne oraz bardzo efektowne spady. Zawodnicy pani Małek już od ponad roku reprezentują nasze miasto na różnych im-prezach i zawodach akrobatycznych. Występowali już dwukrotnie na naszej szkolnej scenie podczas pikników organizowanych z okazji Dnia Dziecka. Zajmują czołowe miejsca i wyróżnienia. Ostatnim wielkim osiągnięciem było V miejsce na Ogólnopolskich Zawodach w Akrobatyce Sportowej, w których startowało około 40 zespołów z całej Polski. Trójka dziewczyn w składzie: Antonina Dłużeń, Emilia Królikowska oraz Kamila Bizoń zdobyły wysoką, piątą pozycję. Cieszymy się, że ropczycka młodzież osiąga wysokie wyniki, gratulujemy trenerce i wychowankom. Życzymy dalszych sukcesów.

Agata Dąbrowska-Homa



FILHARMONIA



W środę 30 maja 2018 r. na długo pozostanie w pamięci wielu uczniów naszej szkoły. Tego dnia przedszkolaki oddziału OA pod opieką wychowawców Anny Podulka , Renaty Kisiel, wybrały się do Rzeszowa na występ pt. "Królewna Śnieżka". Koncert dedykowany był dzieciom. Tego dnia publiczność zdecydowanie dopisała - cała sala wypełniona była uczniami z różnych przedszkoli i szkół, wyraźnie zainteresowanych nowym doświadczeniem. Wyjazdy do filharmonii są dla nas zawsze dużą atrakcją i okazją do obcowania z kulturą.


Seweryn Udziela i Inni Bohaterowie Niepodległej



Z okazji Dnia Dziecka 29 maja br. (wtorek) odbył się w naszej szkole piknik pod hasłem: "Seweryn Udziela i inni bohaterowie Niepodległej".

Na program złożyły się, m.in.:
występ artystyczny,
prezentacja przygotowana przez grupy przedszkolaków do piosenek "Miała babuleńka" i "W moim ogródeczku",
występ sceniczny grupy świetlicowej "Kozucha Kłamczucha",
gry i zabawy sprawnościowe,
projekcja filmu pt. "Jadwiga - pierwszy król w spódnicy",
pokaz w wykonaniu małych akrobatek,
bieg uliczny w różnych kategoriach wiekowych "Biegnijmy dla Niepodległej", którego celem było propagowanie 100-lecia odzyskania niepodległości.

Rada Rodziców zorganizowała poczęstunek dla wszystkich dzieci. Przyjazna atmosfera i dobry humor towarzyszyły wszystkim. Zapraszamy za rok.

zapraszamy do obejrzenia galerii z pikniku



ZAPROSZENIE



Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Piknik "Seweryn Udziela i Inni Bohaterowie Niepodległej" odbędzie się on w siedzibie naszej szkoły w dniu 29.05.2018r. o godzinie 10.00



PROGRAM PIKNIKU:

* "Kozucha Kłamczucha"- prezentacja sceniczna w wykonaniu wychowanków świetlicy
* "W moim ogródeczku" i "Mała babuleńka"-występ dzieci z oddziału przedszkolnego
* "Biegnijmy dla Niepodległej"- bieg uliczny
* Konkurs "Kocham Cię, Polsko"
* Gry i zabawy sprawnościowe
* Projekcja filmu pt. "Jadwiga-pierwszy król w spódnicy"

ZAPROSZENIE



Szkoła Podstawowa Nr 5 zaprasza nauczycieli humanistów na lekcję otwartą z języka polskiego w klasie V w ramach sieci "Aktywna Tablica"
Lekcja odbędzie się 11-06-2018 r. o godzinie 12.45
serdecznie zapraszamy


Święto MAMY i TATY



"KOCHAMY WAS", pod takim hasłem 28.05.2018r odbyło się przedstawienie w oddziale OA z okazji Święta Mamy i Taty.

"Bo jesteście dla nas
najważniejsi w świecie,
A jak Was kochamy
zaraz się dowiecie.
Rodzice nas mają
my rodziców mamy,
więc z okazji ich święta
przedstawienie damy."


ZAPROSZENIE



Szkoła Podstawowa Nr 5 zaprasza nauczycieli nauczania zintegrowanego na lekcję otwartą, w ramach sieci "Aktywna Tablica"; "Gry, zabawy i łamigłówki matematyczne"
Lekcja odbędzie się 30-05-2018 r. o godzinie 10.45 sala nr 17
serdecznie zapraszamy


Wycieczka klas trzecich SP do Wieliczki i Krakowa



24.06.2018r. klasy trzecie SP były na wycieczce w Krakowie i w Wieliczce. Uczniowie uczestniczyli w uroczystej Mszy Św. w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Mieli okazję zobaczyć gdzie i jak żyła św. Faustyna. Następnie uczniowie zwiedzali Kopalnię Soli i Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. Pogłębiali swoją wiedzę na temat wyglądu kopalni, sprzętu, stroju górniczego oraz wysłuchali wielu opowieści o trudnej i bardzo niebezpiecznej pracy górników. Wiele frajdy sprawiło schodzenie do kopalni ponad trzystu schodami w dół i po zwiedzaniu wyjazd windą na powierzchnię. Dzieci miały okazję zjeść obiad w podziemnej restauracji i kupić pamiątki- wyroby z soli. Kolejnym punktem wyjazdu było ZOO w Krakowie. Pobyt w nim sprawił wszystkim wiele radości. Dzieci ochoczo wędrowały alejkami ogrodu zoologicznego i podziwiały zwierzęta egzotyczne, jak również i te z miejsc wiecznie zimnych- np. wilka syberyjskiego. Pogoda dopisała. Było ciepło i słonecznie. Pełni wrażeń i z wieloma pamiątkami trzecioklasiści wrócili do domu.
Beata Kołodziej

Happening 2018


24 maja na ropczyckim Rynku kolejny już raz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach manifestowali swój patriotyzm i zaangażowanie w obchody 100-lecia Niepodległości Polski. Towarzyszyli im nauczyciele i dyrekcja szkoły oraz rodzice uczniów. Happening swoim kolorytem i różnorodnością zaskoczył mieszkańców Ropczyc, którzy nie tylko przyglądali się prezentacjom przygotowanym na tę okoliczność, ale i włączyli się do wspólnego tańca. Wydarzenie to było okazją do wspomnień, które choć minione, zawsze pozostają w pamięci. Wśród mieszkańców Ropczyc pojawili się bohaterowie minionego stulecia, m.in. Józef Piłsudski, Seweryn Udziela, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Władysław Bursztyn, Brunon Krise, Józef Mehoffer i Wilhelm Mehoffer. W programie nie zabrakło narracji i pieśni, ale dominował polonez - polski taniec narodowy. Zaprezentowano dwa układy choreograficzne: pierwszy do melodii poloneza fortepianowego w tonacji a - moll "Pożegnanie Ojczyzny", drugi do "Poloneza Ogińskiego".

zapraszamy do obejrzenia galerii z happeningu







25 maja 2018 r. uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 5 w Ropczycach przygotowali dla swoich rodziców przedstawienie z okazji Dnia Mamy i Taty. Uroczystości z udziałem rodziców są zawsze elementem urozmaicającym życie klasy i szkoły. Wiele pracy i wysiłku dzieci włożyły w wykonanie upominków dla rodziców, portretów rodzinnych oraz w to, aby jak najlepiej zaprezentować się na scenie. W odpowiednio udekorowanej sali dzieci pokazały niezwykle wzruszające przedstawienie, w którym popisywały się swoimi umiejętnościami wokalnymi, tanecznymi i recytatorskimi. Nie zabrakło też grupowych i indywidualnych prezentacji gry na różnych instrumentach. Przez te wszystkie działania dzieci, chciały serdecznie podziękować swoim rodzicom za miłość, radość, uśmiech, troskę, trud codziennego wychowania, opiekę i za życie. Na zakończenie występu dzieci złożyły rodzicom życzenia i wręczyły dla mam samodzielnie posadzone i wyhodowane kwiatki, a dla tatusiów wykonane według specjalnej receptury "lekarstwa' na różne ojcowskie dolegliwości. Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej, miłej i rodzinnej atmosferze przy słodkim poczęstunku.

zapraszamy do obejrzenia galerii



OGŁOSZENIE



Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach
zaprasza na Happening na Rynku w Ropczycach pt. "Młodzi patrioci tańczą poloneza"
24 maja 2018r. godz. 15.00

PROGRAM:

pieśni patriotyczne w wykonaniu młodzieży:

" "Bartoszu, Bartoszu"
" "Dziewczyna z granatem"
" "Mury"

tańce:

" Polonez Ogińskiego "Pożegnanie Ojczyzny"
" Polonez Kilara z filmu "Pan Tadeusz"
" Układ choreograficzny "Czerwone Maki"

Wszystkich mieszkańców Ropczyc i Gości serdecznie zapraszamy do świętowania niepodległości.



Plakat o Niepodległej



Uczniowie klas siódmych i trzecich gimnazjum Szkoły Podstawowej Nr 5 im. S. Udzieli w Ropczycach mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności plastycznych podczas wykonywania plakatu pod hasłem "Niepodległa". Szkolny konkurs został przygotowany przez panie: Bożenę Nowacką, Dorotę Worowską i Beatę Kołodziej. Prace zostały zaprezentowane podczas akademii 11 maja 2018 r. A oto wyniki:

I miejsce: Aleksandra Duda i Jakub Świder z kl. III a gim.
Aleksandra Pudo i Aleksandra Ziobro z kl. VII a
Marcelina Stokłosa i Barbara Raś z kl. VII b

II miejsce: Kacper Przystasz i Olaf Chechelski z kl. III b gim.
Gabriela Oliwa i Wiktoria Oliwa z kl. III b gim.
Dominika Koźlak-Pośko i Emilia Kisiel z kl. VII c

III miejsce: Rafał Cetnar z kl. III a gim. i Konrad Bogdan z kl. III b gim.
Radosław Wojnowski i Krzysztof Koza z kl. VII a
Paulina Nosal i Kinga Lis z kl. III a gim.

Wyróżnienia: Justyna Rolek z kl. VII a, Alicja Mazur z kl. VII a, Paulina Błoniarz z kl. VII c, Małgorzata Feret i Ernest Szczyrek z kl. III b gim., Kinga Tatara i Klaudia Cionek z kl. III b gim., Julia Stachowska i Anna Opiela z kl. VII a, Piotr Mroczek i Maciej Ziajor z kl. III b gim. Nagrodzonym gratulujemy!
/Bożena Nowacka/



"Rusz głową-łamigłówki matematyczne"



18 maja 2018r. odbył się szkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas trzecich SP. Celem konkursu było:
-stworzenie dzieciom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności matematycznych,
-kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych,
-rozwijanie zainteresowań matematyką,
-doskonalenie technik biegłego liczenia i szybkiego czytania ze zrozumieniem.
Konkurs przeprowadzony był w formie testu, wzięło w nim udział 12 uczniów klas trzecich SP:
- klasa III a- 3 uczniów,
- klasa III b- 3 uczniów
- klasa III c- 3 uczniów,
- klasa III d- 3 uczniów

Wyniki:

I miejsce- Maciej Gudzowski 3d,
II miejsce- Anna Stolarczyk 3c, Antoni Żurek 3d, Maciej Opławski 3a, Daren Rybak 3a
III miejsce- Jakub Skiba 3b,

Zwycięzcy uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami książkowymi. Wszystkim gratulujemy i dziękujemy za udział.
Renata Klimek, Beata Kołodziej

Tydzień Kultury Języka Polskiego 2018

Tydzień Kultury Języka Polskiego to już tradycja w Szkole Podstawowej Nr 5 im. S. Udzieli w Ropczycach. W tym roku prawie wszyscy uczniowie wzięli udział w zmaganiach ortograficznych. Teksty tematycznie były związane ze stuleciem odzyskania niepodległości przez Polskę i z patronem naszej szkoły - Sewerynem Udzielą. Starsi mogli wykonać album lub prezentację multimedialną, a młodsi rywalizowali w portretowaniu Piłsudskiego. Ponadto podczas lekcji prezentowali umiejętności pięknego głośnego czytania.
A oto wyniki zmagań.

Konkursy ortograficzne

Kl. IV
I -Wiktoria Pawlik kl. IV a
II - Kornelia Dobosz kl. IV a, Melania Janowska kl. IV b
III - Mikołaj Matłok kl. IV a, Milena Idzior kl. IV b, Aleksandra Dyndor kl. IV c

Kl. V
I - Gabriela Kubik kl. V a
II - Izabela Bukowska kl. V b
III - Mikołaj Kusza kl. V b

Kl. VI
I - Weronika Machnica kl. VI c, Wiktoria Krypel kl. VI b
II - Julia Gudzowska kl. VI c, Emilia Szeliga kl. VI a, Zofia Gawron kl. VI a
III - Bartłomiej Żurek kl. VI c

Kl. VII
I - Michał Śliwiński kl. VII a
II - Gabriela Styś kl. VII b
III - Aleksandra Ziobro kl. VII a, Jakub Stępak kl. VII a

Kl. II gim.
I - Wiktoria Ziomek kl. II b
II - Anastazja Chmura kl. II b, Justyna Przywara kl. II b
III - Jakub Orzechowski kl. II b

Konkursy plastyczno-literackie

Kl. VI - portret Józefa Piłsudskiego
I - Julia Wszołek kl. VI c, Zofia Gawron kl. VI a
II - Wiktoria Krypel kl. VI b, Katarzyna Godek kl. VI c
III - Emilia Szeliga kl. VI a, Paulina Piszczek kl. VI b

Kl. VII, II gim., III gim. - album
I - Aleksandra Zięba kl. II a gim.
II - Gabriela Kosińska kl. III a gim.
III Justyna Rolek kl. VII a

Kl. VII, II gim., III gim. - prezentacja multimedialna
I - Hanna Grzesiak kl. VII c
II - Dobromiła Siwiec kl. II a gim.
III - Gabriela Oliwa kl. III b gim.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a zwycięzcom gratulujemy!
/Bożena Nowacka/

Procenty w banku i na co dzień



17 maja 2018 roku w naszej szkole odbył się międzyszkolny konkurs matematyczny pod hasłem "Procenty w banku i na co dzień", adresowany do uczniów klas siódmych.To kolejna już edycja tego konkursu. W tym roku szkolnym uczestniczyło w nim 14 uczniów z siedmiu szkół z terenu gminy Ropczyce. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań matematycznych i kształcenie umiejętności stosowania wiedzy matematycznej w praktyce związanej bezpośrednio z usługami bankowymi. Zmagania uczestników oceniała siedmiosobowa komisja pod kierunkiem Barbary Łąckiej ze Szkoły Podstawowej Nr 5 im. S. Udzieli w Ropczycach.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce: Mikołaj Wójcik
II miejsce: Krzysztof Koza, Jakub Wołcyrz
III miejsce: Tom Strzyż
Wyróżnienie otrzymali: Izabela Ozga, Weronika Gawron, Julia Kozińska, Karolina Szostak. Zwycięzcy zostali uhonorowani nagrodami rzeczowymi i pamiątkowymi dyplomami.
Serdecznie gratulujemy!

Organizatorzy: Barbara Łącka, Anna Poliwka

"Z pieśnią przez dzieje Polski"



Pod takim hasłem 11 maja 2018 r. miała miejsce akademia w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach, przygotowana w ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Uczniowie pod kierunkiem nauczycieli: Doroty Cygan, Bożeny Nowackiej i Grzegorza Raka zaprezentowali widowisko, w którym słowo, taniec i śpiew tworzyły niezapomniane wrażenie. Zaproszeni goście: pan Bolesław Bujak - Burmistrz Ropczyc, pani Maria Kozińska - Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Ropczycach oraz pani Renata Kasprzycka - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach, nauczyciele mogli wysłuchać pieśni poważne, jak "Bogurodzica" czy "Rota", ale też lżejsze i popularne, np. "Ostatni mazur", "Przybyli ułani pod okienko". Piosenki smutne, nostalgiczne przeplatały się z marszowymi. Każdy utwór był poprzedzony rysem historycznym, aby ułatwić jego zrozumienie. Dodatkową atrakcją była dekoracja z najważniejszymi datami z historii Polski oraz liczne plakaty przypominające o setnej rocznicy Niepodległej. Spotkaniu towarzyszyło również podsumowanie gminnego konkursu plastycznego na komiks pt. "Jak Feniks z popiołu, czyli jak Polska odzyskała niepodległość", zorganizowanego przez panie: Dorotę Worowską, Bożenę Nowacką i Beatę Kołodziej. Wystawa najładniejszych prac znów pokazała, że wyobraźnia dzieci, ich pomysłowość jest nieograniczona. Oglądający zachwycali się treścią i kształtem prac, np. rozwijaną szpulą.
Komisja przyznała nagrody:
I miejsce: Kinga Bartkowicz z ZS nr 5 w Ropczycach, Franciszek Szeliga, Zofia Gawron, Jakub Świątek, Wiktoria Szajnik, Julia Paryś, Gabriela Stachowska ze SP Nr 5.
II miejsce: Gabriela Świstak ze SP w Łączkach Kucharskich, Natalia Gawlik i Maria Stachnik z ZS nr 5 w Ropczycach, Magdalena Wiśniewska, Julia Gudzowska ze SP Nr 5.
III miejsce: Emilia Szeliga, Zuzanna Charchut, Adrianna Ochab, Patrycja Krzemień, Szymon Bilski, Bartłomiej Żurek ze SP Nr 5.
Wyróżnienia: Wiktoria Pawlik, Melania Janowska, Milena Idzior, Aleksandra Wiktor, Paulina Róg, Martyna Porzuczek, Maksymilian Krupski.
Pan dyrektor, Wojciech Żuchowski, wręczył nagrodzonym piękne książki i pamiątkowe dyplomy. Podziękował również opiekunom uczniów: pani Wiesławie Ozdze i pani Patrycji Wiktor za pomoc i współpracę międzyszkolną.
/Bożena Nowacka/


zapraszamy do obejrzenia galerii



"Seweryn Udziela - wybitny pedagog i etnograf"



9 maja 2018 r. w naszej szkole odbył się konkurs wiedzy o Patronie organizowany pod hasłem: "Seweryn Udziela - wybitny pedagog i etnograf". Uczestnikami byli uczniowie klas IV-VI, z każdej klasy - trzyosobowy zespół. Test konkursowy składał się z 30 zadań. I miejsce w rywalizacji indywidualnej przyznano ex aequo Emilii Rogali z kl. IVa i Milenie Idzior z kl. IVb. Drużynowo zwyciężyła klasa IVa w składzie: Emilia Rogala, Kornelia Dobosz i Julia Paryś. Gratulujemy zwyciężczyniom. Nagrody zostaną rozdane podczas pikniku szkolnego 29 maja 2018.
/Organizatorki konkursu: Danuta Szczepek-Przywara i Ewa Konieczny./



Naszą szkołę odwiedził ks. Biskup Jan Wątroba



7 maja 2018 roku nasza szkoła w swoich murach przyjmowała odwiedziny ks. Biskupa Jana Wątroby. Odwiedziny te wpisywały się w trwającą wizytację kanoniczną Parafii św. Barbary. Była to pierwsza wizyta Biskupa Jana, który od 2013 roku jest Ordynariuszem Diecezji Rzeszowskiej. Witając gościa, Pan Dyrektor przedstawił krótki rys historyczny naszej szkoły. Następnie część artystyczna ukazała, jak wielkie znaczenie w życiu każdego Polaka ma wymiar patriotyczny przedstawiony w pieśni i w choreografii. W krótkich słowach ks. Biskup podkreślił wartość edukacji i pasji w rozwoju talentów. Namawiał, by każdy z uczniów rozwijał swoje zdolności na wzór patrona roku - św. Stanisława Kostki. Był zachwycony ilością pucharów z sportowych zawodów i osiągnięć z konkursów. Nie zabrakło podziękowań dla Dyrekcji i nauczycieli za wkładany trud w wychowanie dzieci i młodzieży. Po akademii odbyło się spotkanie z Dyrekcją i nauczycielami. Dzień wcześniej, w niedzielę Biskup Jan udzielił sakramentu I Komunii Świętej dzieciom z klas III szkoły podstawowej, a popołudniu Bierzmowania młodzieży klas III gimnazjum.


z chrześcijańskim pozdrowieniem,


/ks. Paweł S./
zapraszamy do obejrzenia galerii



Święto Konstytucji 3 Maja w naszej szkole



W dniu 27 kwietnia odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

zapraszamy do obejrzenia galerii



ORTOGRAFICZNA CORRIDA
WALCZ Z BYKAMI




24 kwietnia 2018 r. trzy uczennice naszej szkoły, tj. Gabriela Styś (kl. VII b), Daria Tęczar (kl. II b) oraz Aleksandra Zięba (kl. II a) wzięły udział w Międzyszkolnym Konkursie Ortograficznym ph. "Ojczyzna Polszczyzna" organizowanym w ramach obchodów Roku Niepodległej. Jego organizatorkami były nauczycielki języka polskiego z Zespołu Szkół Nr 5 w Ropczycach. W zmaganiach wzięło udział 31 uczniów z 8 szkół. Celem konkursu było m. in. integrowanie szkół z regionu, szerzenie wśród uczniów nawyku pracy nad poprawnością językową i ortograficzną oraz wyłonienie Mistrza Ortografii. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja składająca się z nauczycielek języka polskiego - organizatorów oraz opiekunów uczniów bio-rących udział w zmaganiach z naprawdę bardzo trudnym dyktandem. Pan Mar-cin Janowski, dyrektor Szkoły będącej gospodarzem ortograficznych potyczek, podkreślił kilkakrotnie, że w ww. konkursie biorą udział najlepsi w tej dziedzi-nie i wyraził przekonanie, iż na pewno poradzą sobie z wylosowanym (spośród trzech) tekstem. I tak właśnie było! Wicemistrzynią Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego została Gabriela Styś. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy nagrody rzeczowe w postaci książek i gier planszowych. Gratulujemy całej trójce i życzymy dalszych sukcesów.




/D.Cygan/

TALENT SHOW

Dnia 23 kwietnia 2018 roku uczniowie klas szóstych i kółka teatralnego wzięli udział w wyjeździe do Sędziszowa Małopolskiego pod opieką pań: Bożeny Nowackiej, Doroty Cygan, Iryny Burban i Doroty Siwulec-Pawlik. Celem wyjazdu było uczestnictwo w interaktywnym widowisku telewizyjnym "TALENT SHOW" oraz poznanie kulis powstawania programów TV. Około 11 godziny wyjechaliśmy sprzed szkoły. Dojazd trwał 15 minut z powodu niezbyt dużej odległości od Ropczyc. Czekaliśmy chwilkę na wejście do sali i zajęliśmy wyznaczone miejsca. Przed rozpoczęciem widowiska nauczyciele rozdali chętnym osobom plakietki w różnych kolorach. Wtedy nie wiedzieliśmy, do czego będą potrzebne. Byliśmy bardzo podekscytowani, kiedy się show rozpoczęło. Przedstawienie było nagrywane profesjonalną kamerą stojącą w prawym rogu sceny i od razu wyświetlane na kinowym ekranie. Dzięki temu czuliśmy się, jakbyśmy uczestniczyli w programie telewizyjnym, który jest nadawany na żywo w TV. Największą atrakcją była tablica umieszczona po lewej stronie sceny. To tzw. blu box, inaczej bluescreen, greenscrenn, chroma key. Ta była zielona i służyła do techniki obróbki obrazu, polegająca na zamianie tła w dowolny obraz. Najpierw oglądaliśmy klipy przy użyciu tej tablicy. Następnie dowiedzieliśmy się, po co były rozdawane plakietki. Prowadzący prosił o podejście do sceny osoby mające odpowiedni kolor. Uczniowie wychodzili kolejno na scenę, gdzie czekały ich niesamowite wyzwania: tance solo, udział w teledysku, czy lekcje dykcji. Były również specjalne karty dla uczniów, którzy mogli zaprezentować swoje niezwykłe talenty. Z naszej szkoły (i to z mojej klasy) wystąpiła Zosia Gawron ze śpiewem bez muzyki oraz Wiktoria Świerk z układem tanecznym (profesjonalnie uczesana i ubrana i która zaprosiła do występu swojego tanecznego partnera). Swoje niezwykłe zdolności akrobatyczne zaprezentowała również Julia Homa. Show dobiegało końca. Prowadzący poinformował nas, że nagrany materiał z przedstawienia będzie zmontowany i przesłany do szkół w ciągu kilku tygodni. Obiecaliśmy mu, że będziemy realizować swoje marzenia i dzielić się swoimi zdolnościami z innymi. Wsiedliśmy do autobusu i dzieliliśmy się wrażeniami z widowiska. Byliśmy pełni podziwu dla reżysera, kamerzysty i całej ekipy, dzięki którym odbył się pokaz.
/Julia Misztal, kl. VI a/



TANECZNE FIGLE



W sobotę 20 kwietnia 2018 r. w Centrum Kultury w Ropczycach odbył się Powiatowy Przegląd Dziecięcych Młodzieżowych Zespołów Tanecznych. Przedszkolaki z grupy OA pod opieką wychowawcy Anny Podulka oraz Marty Śledziona wzięły aktywny udział w TANECZNYCH FIGLACH. Dzieci przebrane w kowbojskie stroje zatańczyły TANIEC KOWBOJSKI. Panowała bardzo radosna atmosfera, na twarzach był uśmiech i zadowolenie nie tylko dzieci ale również rodziców, rodzeństwa i dziadków. Na zakończenie grupa przedszkolna otrzymała dyplom oraz statuetkę, a każde dziecko otrzymało nagrodę za aktywny udział w TANECHNYCH FIGLACH.



Przypominamy o dniach dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Dni dodatkowo wolne od nauki - rok 2017/2018

ZEBRANIE Z RODZICAMI


W dniu 18.04.2018r. odbędą się w naszej szkole (stołówka szkolna I piętro) zebrania z rodzicami.

Program spotkań:

- godz. 17.00 spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły dla rodziców uczniów klas "0" i I- III sp

- godz. 17.30 spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły dla rodziców uczniów klas IV-VII sp i II - III gimnazjum

- po spotkaniach z dyrektorem szkoły odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.

serdecznie zapraszamy



Mamy Finał !!!



Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ropczycach awansowali do Finału Wpjewodzkiego w piłce siatkowej chłopców . W turnieju półfinałowym wygrali dwa mecze wynikiem 2:0. Gratulacje dla chłopaków i nauczyciela pana Michała Betleja.


Uzależnienia behawioralne - jak sobie radzić?



W dniach 04.04.2018r. i 13.04.2018r. odbyły się w naszej szkole warsztaty profilaktyczne prowadzone przez panią psycholog Kingę Ostrowską z Centrum Szkoleniowo - Terapeutycznego "SELF" w Rzeszowie. Tematyką zajęć były uzależnienia behawioralne (zwłaszcza uzależnienia od komputera, Internetu i telefonów komórkowych). Warsztatami objęte były klasy IV a, IV b, IV c oraz klasa VI a. Nasi uczniowie w praktyczny i twórczy sposób zapoznani zostali z zagrożeniem tymi uzależnieniami. Zajęcia bardzo się podobały. Mamy nadzieję, że wzbudziły u uczniów refleksję, czy czasem nie spędzają zbyt wielu godzin nad komputerem i smartfonem.


WITAJ, WITAJ WIOSENKO



W środę 21 marca świętowaliśmy pierwszy dzień wiosny. Z tej okazji przedszkolaki z grupy OA przygotowały inscenizację pt. "WITAJ WITAJ WIOSENKO" pod opieką wychowawcy Anny Podulka oraz Marty Śledziona. Dzieci przebrały się w kolorowe wiosenne stroje: wiosenne kwiaty, niedźwiedzia, ogrodniczkę, spikerów, dzięki czemu w oddziałach przedszkolnych OA, OB, OC panowała bardzo radosna, pogodna atmosfera. Na zakończenie każde dziecko otrzymało naklejkę z symbolem wiosny od "Pani Wiosny".



Anna Pudulka, Marta Śledziona

"Wielkanoc w Polsce i Europie"



27 marca 2018 r odbyła się akademia wielkanocna, w której wystąpili uczniowie szkoły podstawowej i przybliżyli zgromadzonym dawne zwyczaje wielkanocne w ludowej Polsce oraz różnorodne sposoby celebracji Wielkanocy w Europie. Dzieci reprezentujące naszych sąsiadów mówiły o wyjątkowych potrawach, zwyczajach i wierzeniach, m.in. w wielkanocnego zajączka. Nie zabrakło zatem kicającego królika, który ukrył czekoladowe jajka dla dzieci tak, jak robi się to w Niedzielę Wielkanocną w Anglii. Ludowymi akcentami były występy roztańczonych pisanek oraz pucheroki z kurkiem, przystrojeni w wysokie czapki i futrzaste kożuchy. Występom towarzyszyły piosenki śpiewane przez chór. Po części artystycznej nastąpiło wręczenie nagród laureatom konkursów językowych i plastycznych.
Apel przygotowali: Teresa Szymańczak, Iryna Burban, Katarzyna Niedźwiedź, Grzegorz Rak. Dziękujemy również za pomoc ks. Pawłowi Smoleniowi Monice Pociask, Panom informatykom, konserwantom oraz Pani Bożenie Nowackiej i Dorocie Cygan za wypożyczenie strojów.


Wesołych Świąt

Zdrowych, radosnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Pogody w sercu i radości
płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych życzą


Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
i uczniowie
Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Sewryna Udzieli
w Ropczycach



PÓŁFINAŁ WOJEWÓDZKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY SZKOLNEJ w PŁYWANIU



W dniu 26.03.2018r. nasi uczniowie brali udział w półfinałach wojewódzkich igrzysk młodzieży szkolnej w pływaniu, które odbyły się w Pustkowie Osiedlu. Dziewczęta zajęły IV miejsce a chłopcy V. Gratulujemy!


Doradztwo zawodowe dla najmłodszych



20 marca 2018 w oddziale przedszkolnym "OA" odbyły się zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego. W cyklu spotkań "Zawody w moim najbliższym otoczeniu" jako pierwsza odwiedziła nas Pani mgr Elżbieta Świrad - mistrz florystyki, która przeprowadziła ćwiczenia dotyczące układania kwiatów w ręku. W związku ze zbliżającymi się Świętami Wielkanocnymi, przedszkolaki wraz z nauczycielami Anną Podulką, Martą Śledzioną oraz Elżbietą Ruszel wykonały palmy wielkanocne. Dzieci pracowały z wielkim zaangażowaniem, poznając zawód florysty. Serdecznie dziękujemy Pani Elżbiecie Świrad za przybycie do naszej szkoły



Anna Podulka, Marta Śledziona



Wojewódzki Finał Igrzysk Dzieci w GIMNASTYCE



W poniedziałek 19.03.2018r., uczennice naszej szkoły: Katarzyna Borowska, Kaja Borowiec, Królikowska Emilia i Dłużeń Antonina wzięły udział w Finale Wojewódzkim Igrzysk Dzieci w GIMNASTYCE . Dziewczynki jako drużyna spisały się bardzo dobrze i na 39 drużyn zajęły 12 miejsce . Bardzo gratulujemy uczennicom tak dużego sukcesu . Do zawodów przygotowały dziewczęta Marzena Machnica i Małgorzata Skwierz - Machnica.


Doradztwo zawodowe dla uczniów gimnazjum - Dni Otwartych Drzwi



13.03.2018r. uczniowie klas III oddziału gimnazjalnego naszej szkoły uczestniczyli w ramach doradztwa zawodowego w Dniach Otwartych Drzwi ropczyckich szkół ponadgimnazjalnych. Odwiedzili Zespół Szkół Agrotechnicznych im. Wincentego Witosa, Liceum ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Ropczycach i Zespół Szkół im ks. dr Jana Zwierza w Ropczycach. W każdej ze szkół dowiedzieli się o ofercie edukacyjnej, warunkach przyjęć, zapoznani zostali z bazą dydaktyczną i wychowawczą, uczestniczyli w ciekawych pokazach, konkursach i występach swoich starszych kolegów i koleżanek. Dziękujemy serdecznie organizatorom za miłe przyjęcie i ciekawie spędzony czas, który niewątpliwie przyczyni się do wyboru naszej przyszłej drogi kształcenia. Opiekunami w czasie wyjścia byli nauczyciele: Małgorzata Skwierz-Machnica, Ewa Konieczny i Andrzej Cichoń.


Uczniowie klasy II b gimnazjum z wizytą w Urzędzie Miejskim w Ropczycach



13 marca 2018 roku uczniowie klasy 2b gimnazjum pod opieką pani Barbary Łąckiej i pana Piotra Mleczko, udali się do Urzędu Miejskiego w Ropczycach. Na początku w sali konferencyjnej odbyło się spotkanie z burmistrzem Ropczyc Bolesławem Bujakiem. Pan Burmistrz opowiadał o inwestycjach w gminie, czym zajmuje się Urząd Miejski oraz o wielu innych ciekawych sprawach. Następnie pani sekretarz Jolanta Kaszowska oprowadziła grupę po budynku. Uczniowie zobaczyli gdzie załatwia się poszczególne sprawy, mieli także okazję zadać nurtujące ich pytania pracownikom Urzędu. Wszystkim uczniom bardzo się podobało.




Ekspedycja smaków klasy IV b



W dniu 12.03.2018r. klasa IV b pod opieką wychowawcy klasy pani Anny Świniuch i pedagoga szkolnego Andrzeja Cichonia uczestniczyła w "ekspedycji smaków". Uczniowie udali się do marketu Tesco w Ropczycach na bardzo ciekawą lekcję dotyczące zdrowego żywienia. W czasie trwania ekspedycji poznawali poszczególne stoiska spożywcze, zapoznawali się z informacjami o towarach, oraz z informacjami na co zwrócić uwagę w czasie dokonywania zakupów. W trakcie tej pasjonującej lekcji uczniowie własnoręcznie ułożyli "piramidę żywienia" , a na zakończenie zajęć zaproszeni zostali przez panie prowadzące zajęcia na degustację zdrowej żywności. Ekspedycję uważamy za bardzo udaną i pouczającą. Teraz już wiemy jak się zdrowo odżywiać i potrafimy odszukać zdrowe artykuły spożywcze w sklepie.




Zwycięstwo w turnieju piłki nożnej



W dniu 9.03.2018 uczniowie III klas gimnazjum brali udział w Turnieju Kwalifikacyjnym do klasy sportowej o profilu piłka nożna. Chłopcy wygrali wszystkie mecze pokonując w finale gimnazjalistów z Ostrowa 2 : 1. Uczeń Jakub Dudziak został wybrany najlepszym bramkarzem, a Maksymilian Patro najlepszym strzelcem. GRATULUJEMY !!!


Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ropczycach najlepsza na Igrzyskach Młodzieży Szkolnej !!!!



Nasza drużyna wygrała wszystkie swoje mecze wynikiem 2:0 i awansowała do zawodów rejonowych w piłce siatkowej . Gratulacje dla całego zespołu i nauczyciela Pana Michała Betleja .


Jak dbać o zdrowie?



Uczniowie klasy II b wiedzą jak dbać o zdrowie, ponieważ uczestniczyli w cyklu zajęć poświęconych tej tematyce. Najpierw dzieci zaprosiła do gabinetu stomatologicznego w naszej szkole pani Marzena Siewierska, higienistka stomatologiczna. Dzieci poznały tam zasady dbania o zęby, oceniały, jakie produkty są zdrowe, a jakie szkodliwe dla zębów. Pani Marzena opowiedziała też dzieciom o pracy stomatologa, oprowadziła je po gabinecie, pokazując narzędzia i przyrządy dentystyczne. Potem dzieci odwiedziła pielęgniarka pani Monika Świstak, ciocia Mateusza. Opowiedziała, na czym polega praca pielęgniarki. Pokazała dzieciom opatrunki, strzykawki, kroplówkę i wiele innych akcesoriów medycznych. Dzieci dowiedziały się, dlaczego ważne są szczepienia, jak zmierzyć ciśnienie, puls i poziom cukru we krwi. Pani Monika odpowiadała ponadto na wiele szczegółowych pytań, dotyczących zdrowia, które dzieci mogły jej zadawać. Dla poszerzenia swojej wiedzy o zdrowiu dzieci przeprowadziły doświadczenia. Jedno z użyciem jajek, octu i pasty do zębów, w którym poznały szkodliwe działanie kwasów na zęby i jak chroni je przed tym pasta z fluorem. Drugie doświadczenie z ziemniakami pokazało jak zgubny wpływ na organizm mają słodkie napoje, a jak korzystnie działa na nie zwykła woda. Uczniowie wiedzą już, że korzystne dla zdrowia są ruch, dobry sen i śmiech. O tym jak być zdrowym dzieci porozmawiały przy wspólnym stole, przy samodzielnie przygotowanym zdrowym koktajlu z naturalnego jogurtu, bananów i miodu.

/Magdalena Jachym/
zapraszamy do obejrzenia galerii



O G Ł O S Z E N I E



W zwiazku z przypadającą w bieżącym roku jubileuszową 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości ogłaszamy gminny konkurs plastyczny na komiks "Jak Feniks z popiołu, czyli jak Polska odzyskała niepodległość "

Organizator
Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach


Regulamin konkursu
Szkolny konkurs na plakat "Niepodległa"



W związku z przypadającą 100 rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości, zapraszamy chętnych uczniów klas VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum do udziału w szkolnym konkursie plastycznym na plakat "Niepodległa" 2018 r. Szczegóły w zamieszczonym poniżej regulaminie konkursu.


Regulamin konkursu
W naszej szkole szaleństwo od samego rana !!!



27.02.2018r., nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzali próby sprawnościowe dla uczniów klas trzecich szkoły podstawowej . Mali sportowcy wykazali się bardzo wysoką dyscypliną, ćwiczyli aktywnie i z dużym zaangażowaniem. Jak widać na załączonych zdjęciach ambitnie wykonywali każdy test sprawnościowy. Czy wyrosną z nich przyszli olimpijczycy?


Będziemy mówić coraz lepiej



Cukrownia Ropczyce, w ramach programu Grant 5000 - w którym to każdy pracownik Südzuker Polska S. A. mógł zgłosić lokalną organizację, która według niego dużo robi dla społeczności lokalnej i zasługuje na dodatkową pomoc finansową - wsparła kwotą 5 000 zł Szkołę Podstawową nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach. Pieniądze zostały przeznaczone na dodatkowe wyposażenie gabinetu logopedycznego. Zakupiony został laptop i oprogramowanie, a także słuchawki z mikrofonami, odtwarzacz płyt oraz tak bardzo potrzebne lustro, dzięki któremu uczniowie ćwiczący wymowę głosek będą mogli sprawdzić, czy prawidłowo układają narządy artykulacyjne. Dobrze wyposażony gabinet logopedyczny sprzyjał będzie lepszej pracy logopedów pracujących w naszej szkole. Dzieci chętniej będą wykonywały ćwiczenia mające na celu wywołanie i utrwalenie zaburzonych głosek. Będzie to mniej monotonne i nużące, a tym samym przyniesie lepsze efekty ku zadowoleniu dzieci i rodziców. Mamy nadzieję, że dzięki naszej pracy liczba dzieci potrzebujących pomocy logopedycznej, a jest ich w naszej szkole i oddziałach przedszkolnych dość dużo, zdecydowanie się zmniejszy i będą mówić coraz lepiej.



Dzieci z entuzjazmem podeszły do ćwiczeń z komputerem, chętnie powtarzają dźwięki, które prezentują bajkowe postacie.



Dzieci z entuzjazmem podeszły do ćwiczeń z komputerem, chętnie powtarzają dźwięki, które prezentują bajkowe postacie.
/Krystyna Góra/



Spotkanie z podróżnikiem- INDIE



W dniu 15.02.2018r., odbyło się w naszej szkole spotkanie z podróżnikiem grupy TRZASK panem Maciejem Kras. Tym razem przedstawił nam swoją wyprawę do Indii. Poznaliśmy religię, kulturę i zwyczaje mieszkańców Indii. Zobaczyliśmy ciekawe miejsca kultu i zabytki tego odległego kraju.. Chętni uczniowie mieli okazję ubrać stroje indyjskie. Z całą pewnością można stwierdzić, że było to bardzo ciekawe spotkanie.


Turniej piłki siatkowej



15.02.2018 uczennice naszego gimnazjum zajęły I miejsce w turnieju piłki siatkowej . W turnieju uczestniczyło 6 drużyn: SP 1, Niedźwiada Górna, Niedźwiada Dolna, Łączki Kucharskie, Szkoła z Witkowic. Dziewczęta wygrały wszystkie mecze 2:0 .


V Turniej Tenisa Stołowego im. Władysława Sąsiadka

W V Turnieju tenisa stołowego im. Władysława Sąsiadka uczniowie naszej szkoły zajęli szereg czołowych miejsc . Oto sportowa fotorelacja:





wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!!!


Koncert dla Babci i Dziadka
KOCHANI DZIADKOWIE, ZA WSZYSTKIE TRUDY I STARANIA SKŁADAMY WAM DZISIAJ PODZIĘKOWANIA!



Dnia 23 stycznia 2018r. uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 5 w Ropczycach przygotowali dla swoich dziadków przedstawienie z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadzia. Dzieci wykonały samodzielnie prezenty. Zaprosiły do szkoły babcie i dziadziów, dla których w dużej sali gimnastycznej zaprezentowały wzruszający koncert. W ten sposób wnuki wyraziły swoją wdzięczność za miłość, troskę i opiekę. Podziękowały dziadkom za to, że mogą czuć się przy nich bezpieczne i szczęśliwe. W miłych słowach, recytacji, śpiewie i tańcu podziękowały za dobroć i cierpliwość, za serce i poświęcenie.



Po występie dzieci wręczyły dziadkom upominki i złożyły życzenia. Rodzice uczniów przygotowali dla wszystkich słodki poczęstunek. Po występie licznie zgromadzeni goście mieli okazję zobaczyć naszą szkołę i zwiedzić Izbę Regionalną.
Dziękujemy za przybycie.

B. Kołodziej

Uwaga! Internet!



18.01.2018 r. klasy drugie gimnazjum uczestniczyły w lekcji o mediach, która odbyła się w kinie Kosmos w Dębicy. Opiekę nad nami sprawowały panie Dorota Cygan i p. Barbara Łącka. Podczas zajęć dowiedzieliśmy się m.in., co to jest cyberprzemoc i jak możemy się przed nią bronić. Internet nie zawsze jest bezpiecznym narzędziem i sprawdzonym źródłem wiedzy. Wiemy już, jak można potwierdzić, czy dana informacja jest prawdziwa, jakie szkody potrafi wyrządzić hejter i dlaczego youtuberzy stają się powoli coraz bardziej rozpoznawalni niż aktorzy. Lekcja była interaktywna i mogliśmy brać w niej udział, odpowiadając na pytania zadawane przez prowadzącą. Przedstawiono nam wiele ciekawych animacji. Zobaczyliśmy m. in., co łączy rakietę kosmiczną ze smartfonem oraz co by się stało, gdyby Internet przestał działać. Poznaliśmy historię pewnego blogera, który świadomie zdecydował się na roczny "odwyk' od Interneu. Rezultaty były zaskakujące! Po zakończeniu części warsztatowej mieliśmy 10 minut przerwy, a następnie oglądnęliśmy film ,,Painkillers - lek na całe zło". Opowiada on historię chłopca o imieniu Casper, który mieszka ze swoją mamą i posiada niesamowity talent do gry na pianinie. Dostaje się do młodzieżowej orkiestry, gdzie zaprzyjaźnia się z Anouk - dziewczyną śpiewającą w chórze. Wszystko zdaje układać się bardzo dobrze do momentu, gdy chłopak dowiaduje się przypadkiem, że jego mama jest chora na raka. Wtedy postanawia znaleźć ojca, który pochłonięty jest własną karierą. Rozczarowany postawą taty chłopak robi wszystko, aby pomóc mamie spędzić ostatnie chwile jak najlepiej i spełnić jej marzenia. Swoje emocje spisuje na kartce w postaci nut, komponując utwór na wymarzony konkurs w Pradze. Po śmierci matki nie może przyzwyczaić się do nowej rzeczywistości. Buntuje się, ucieka z domu i włamuje się do pracowni ojca, który mimo wszystko wyjeżdża następnego dnia w kolejną podróż. Film kończy się szczęśliwie - Casper dostaje owacje na koncercie, zdobywa dziewczynę i odnajduje na nowo sens w życiu. To była naprawdę świetna lekcja, polecam!
Urszula Opiela, kl. III a, gim.




Media w XXI wieku

W moim krótkim artykule pragnę poruszyć problem nieświadomych zagrożeń czyhających na nas w Internecie. Szczególną uwagę chciałbym zwrócić na podawanie fałszywych informacji, podszywanie się pod innych oraz kradzież danych osobowych. Zawsze, gdy szukamy jakiejś wiadomości na popularnych portalach, powinniśmy sprawdzić ją w celu uwierzytelnienia na co najmniej dwóch - trzech innych stronach. Ludzie często podają fałszywe dane w celu osiągnięcia korzyści osobistych. Wielu z nas, by łatwo zdobyć informacje, pyta po prostu w sieci innych, często przypadkowych ludzi, nie znając ich tożsamości. Ufamy im, zdradzamy swoje tajemnice itp. Czasami nawet nie zauważamy, że osoba siedząca po drugiej stronie próbuje wyłudzić od nas dane osobowe, co może w konsekwencji spowodować niekorzystny dla nas ciąg złych wydarzeń. Uważam zatem, że zawsze należy zwracać uwagę na publikowane w Internecie treści, być ostrożnym, aby nie paść ofiarą ataków ludzi mających złe intencje. Zawsze wszystko trzeba bardzo dokładnie sprawdzić. Nie bójmy się też korzystać z pomocy starszych, np. rodziców, nauczycieli.
Bartosz Baranowski, kl. II a gim.

Doradztwo zawodowe



W poniższym linku zamieszczamy prognozę zawodów deficytowych dla powiatu ropczycko-sędziszowskiego na rok 2018.

prognoza zawodów deficytowych w powiecie ropczycko-sędziszowskim na rok 2018
SEMESTRALNE ZEBRANIE Z RODZICAMI


W dniu 25.01.2018r., odbędą się w naszej szkole (stołówka szkolna I piętro) zebrania z rodzicami podsumowujące I semestr roku szkolnego 2017/18.

Program spotkań:

godz. 17.00
-spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły dla rodziców uczniów klas "0" i I- III sp
-prelekcja pedagoga "Niebezpieczne treści i zjawiska internetowe - sposoby zabezpieczenia komputera i smartfona".

godz. 17.30
-spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły dla rodziców uczniów klas IV-VII sp i II - III gimnazjum
-prelekcja pedagoga "Niebezpieczne treści i zjawiska internetowe - sposoby zabezpieczenia komputera i smartfona".

- po spotkaniach ogólnych odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.

serdecznie zapraszamy
Warsztaty językowe w Bibliotece Austriackiej



"Mówimy - walc, myślimy - wiedeński"
25 stycznia 2018 roku 14 gimnazjalistów z naszej szkoły już po raz trzeci wybrało się na warsztaty językowe, które tym razem wyglądały nieco inaczej. Z racji karnawału, pani doktor Ewa Cwanek-Florek przybliżyła nam walce wiedeńskie, które potem wypróbowaliśmy na parkiecie biblioteki. Dowiedzieliśmy się, że rok 1815, a więc data Kongresu Wiedeńskiego, był bardzo znaczący dla walca wiedeńskiego. Oprócz ważnych decyzji, które wówczas zapadły, warto również wspomnieć o imprezach, które towarzyszyły temu wydarzeniu. Każdy miał okazję zaprezentować swoje umiejętności taneczne. To wtedy właśnie walc wiedeński uzyskał status walca salonowego. A w 2017 roku został wpisany na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO. Walc wiedeński tańczony jest również dzisiaj. Jego wizytówką jest najsłynniejszy walc J. Straussa "Nad pięknym modrym Dunajem". W okresie karnawału w Wiedniu odbywa się ponad 100 balów, na których bawi się ponad 100 000 osób. W Polsce nierzadko walc wiedeński jest tańczony nie tylko jako pierwszy taniec weselny, ale również jako drugi (tuż za polonezem) na studniówkach. Nasi uczniowie opanowali dzisiaj pierwsze kroki walca. Przez moment poczuli się jak w zamku Hofburg na balu. Gratulujemy efektów!
/Agata Dąbrowska-Homa/



Zabawa Choinkowa



20 stycznia odbyła się w naszej szkole zabawa choinkowa. Samorząd Uczniowski zbierał ozdoby karnawałowe wykonane przez uczniów poszczególnych klas. Nauczyciele wychowania fizycznego wraz z uczniami udekorowali salę gimnastyczną, która stanowiła tło do wspaniałej zabawy. Najmłodsi uczniowie bawili się pod kierunkiem wodzireja, starsi tańczyli w rytm muzyki przygotowanej przez naszych szkolnych DJ- uczniów klasy drugiej gimnazjum. Zmęczeni tancerze mogli odpocząć i nabrać sił dzięki rodzicom, którzy jak zwykle dopisali i przygotowali smaczne przekąski dla swoich pociech. Po semestrze ciężkiej pracy przeszedł czas na zasłużony odpoczynek czego wszystkim życzy Samorząd Uczniowski.


Finał akcji "Pomóżmy zwierzętom przetrwać zimę"



W dniu 24.01.2018r., przedstawiciele uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr5 dostarczyli do Przychodni Weterynaryjnej w Ropczycach rzeczy zebrane dla zwierząt z lokalnego schroniska. Były to: miski dla psów, legowiska dla kotów, smycz, karma, makarony, kasze, ryż. Zbiórka prowadzona była w ramach akcji charytatywnej Organizatorzy akcji:
Dorota Ciosek
Justyna Szpara
Samorząd Uczniowski SP Nr5 w Ropczycach
Barbara Kopala
Anna Świniuch
Renata Klimek



DORADZTWO ZAWODOWE - BAROMETR ZAWODÓW W 2017 r.




W poniższym zestawieniu przedstawiono wyniki ogólnopolskiego badania Barometr zawodów. Powodzenie przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzkie Urzędy Pracy oraz Powiatowe Urzędy Pracy. Badanie jest jednoroczną prognozą zapotrzebowania na zawody. Objęło swoim zasięgiem Polskę i wszystkie powiaty kraju. Barometr zawodów dostarcza informacji o zapotrzebowaniu na zawody i kwalifikacje, dzięki czemu może ułatwiać dopasowanie popytu i podaży pracy oraz służyć jako narzędzie wspierania lokalnej polityki rynku pracy. W celu porównania w tabeli zestawiono zawody deficytowe dla Polski, województwa podkarpackiego i powiatu ropczycko-sędziszowskiego.

POLSKA -elektromechanicy i elektromonterzy -fryzjerzy -kierowcy autobusów -kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych -krawcy i pracownicy produkcji odzieży -kucharze -mechanicy pojazdów samochodowych -operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych -operatory obrabiarek skrawających -piekarze -pielęgniarki i położne -przedstawiciele handlowi -robotnicy obróbki drewna i stolarze -samodzielni księgowi -spawacze -murarze i tynkarze -szefowie kuchni -opiekunowie osoby starszej i niepełnosprawnej -dekarze i blacharze budowlani -pracownicy ds. finansowo-księgowych ze znajomością języków obcych -ślusarze PODKARPACIE -elektromechanicy i elektromonterzy -fryzjerzy -kierowcy autobusów -kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych -krawcy i pracownicy produkcji odzieży -kucharze -mechanicy pojazdów samochodowych -operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych -operatory obrabiarek skrawających -piekarze -pielęgniarki i położne -przedstawiciele handlowi -robotnicy obróbki drewna i stolarze -samodzielni księgowi -spawacze -cieśla i stolarze budowlani -blacharze i lakiernicy samochodowi -technicy elektrycy -spedytorzy i logistycy -inżynierowie mechanicy -murarze i tynkarze -szefowie kuchni -graficy komputerowi -lekarze -pracownicy telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta -ankieterzy, teleankieterzy POWIAT ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI -elektromechanicy i elektromonterzy -fryzjerzy -kierowcy autobusów -kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych -krawcy i pracownicy produkcji odzieży -kucharze -mechanicy pojazdów samochodowych -operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych -operatory obrabiarek skrawających -piekarze -pielęgniarki i położne -przedstawiciele handlowi -robotnicy obróbki drewna i stolarze -samodzielni księgowi -spawacze -cieśla i stolarze budowlani -blacharze i lakiernicy samochodowi -technicy elektrycy -spedytorzy i logistycy -inżynierowie mechanicy -opiekunowie osoby starszej i niepełnosprawnej -asystenci i technicy dentystyczni -farmaceuci -fizjoterapeuci i masażyści -cukiernicy -kelnerzy i barmani -kosmetyczki -magazynierzy -mechanicy maszyn i urządzeń -monterzy instalacji budowlanych -monterzy konstrukcji metalowych -nauczyciele praktycznej nauki zawodu -nauczyciele przedmiotów zawodowych -nauczyciele przedszkoli -nauczyciele szkół specjalnych -operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych -opiekunki dziecięce -pomoce kuchenne -pracownicy ds. jakości -pracownicy ochrony fizycznej -robotnicy budowlani -specjalista ds. organizacji produkcji -sprzątaczki i pokojowe -sprzedawcy i kasjerzy -technicy mechanicy -terapeuci zajęciowi -zaopatrzeniowcy i dostawcy
/Marta Śledziona/


Wycieczka do Kopalni Soli w Bochni



W dniu 10.01.2018 r. dla klasy 2a i 2b została zorganizowana wycieczka do Kopalni Soli w Bochni. Na dzieci czekało wiele ciekawych atrakcji. Sam zjazd kopalnianym szybem był dla wycieczkowiczów nie lada przeżyciem. Trasę zwiedzania podziemnych korytarzy kopalni dzieci pokonywały pieszo oraz podziemną kolejką. Pracę górników w dawnych czasach ułatwiała dzieciom prezentacja multimedialna w poszczególnych korytarzach i komorach kopalnianych. Dużo radości dostarczyło dzieciom spotkanie z dobrym duchem kopalni - Skarbnikiem. Na pamiątkę dzieci otrzymały od niego woreczki z solą. Zwiedzanie kopalni skończyło się miłym pobytem w największej z komór, w której znajduje się restauracja, sklep z pamiątkami, plac zabaw i boisko sportowe.

Magdalena Jachym
zapraszamy do obejrzenia galerii



Spektakl "Dziewczynka z zapałkami"



22.12.2017r. odbył się w naszej szkole spektakl przygotowany przez nauczycieli: M. Machnicę, M. Ochmańskiego, M. Skwierz -Machnicę i Grzegorza Raka - "Dziewczynka z zapałkami". W przygotowanie i występy oprócz nauczycieli i uczniów włączyli się również rodzice. Wszystkim serdecznie dziękujemy. Przedstawienie w swej treści nawiązywało do nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia. Wszystkim bardzo się podobało a brawom nie było końca :-)

zapraszamy do obejrzenia galerii






Niech Święta Bożego Narodzenia przyniosą wiele radości, uśmiechu,
spokoju i miłości najbliższych.
Niech spełnią się wszystkie życzenia.
WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA I SZCZĘŚLIWEGO NOWEGO 2018 ROKU

życzą:


Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, pracownicy oraz uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5
im. Seweryna Udzieli w Ropczycach

Boże Narodzenie 2017
Konkurs Plastyczny Świąteczna Choinka



Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie szkoły podstawowej z klas I,III,V,VI wzięli udział w Konkursie Plastycznym Świąteczna Choinka organizowanym przez Dom Kultury w Ropczycach. Dzieci pod opieką nauczycieli: Doroty Worowskiej, Renaty Kozub, Doroty Ciosek i Justyny Szpara wykonały 15 pomysłowych choinek z różnego rodzaju przedmiotów takich jak: szyszki, szkło, waciki, mech, zatyczki od butelek, plastikowe widelce, sznurki itd.
Wśród nagrodzonych znaleźli się także uczniowie naszej szkoły:
Antoni Żurek i Bartłomiej Żurek, Patrycja Krzemień i Jakub Krzemień, Kaja Kubik.


Warsztaty językowe w Bibliotece Austriackiej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytu Rzeszowskiego



18 grudnia 2017 roku chętni uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum już po raz drugi gościli w Bibliotece Austriackiej w Rzeszowie. Tym razem na warsztatach językowych poświęconych cesarzowej Sissi, ponieważ obchodzimy 180 rocznicę jej urodzin. Podobnie jak Mozart cesarzowa Elżbieta Bawarska , znana jako Sissi, jest wizytówką stolicy Austrii. Doskonale pamiętamy film o pięknej księżniczce bawarskiej, która swoją urodą zachwyciła całą Europę. Pani dr E. Cwanek-Florek przybliżyła nam prawdziwe oblicze cesarzowej, której etykieta dworska wyraźnie przeszkadzała. A wygląd, z którego słynęła zawdzięczała wielogodzinnej pracy: diety, kąpiele w kozim mleku, maseczki z surowego mięsa cielęcego, mordercza gimnastyka. By zadziwiać, dzień rozpoczynała o 5 rano. Prelekcja wyleczyła wszystkie uczennice z marzeń bycia księżniczką. I tak oto czar prysnął. Spotkanie było bardzo ciekawe. Uczniowie z wielkim zaangażowaniem wykazywali się wiedzą zdobytą podczas warsztatów, a najaktywniejsi zgodnie z tradycją zostali nagrodzeni. Już nie możemy doczekać się następnego spotkania. Tym razem czekają na nas tańce wiedeńskie. A więc do następnego spotkania.
/A. Dąbrowska-Homa/



Finał akcji "Harcerska Gwiazdka z Nieba"



Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach w ramach akcji "Harcerska Gwiazdka z Nieba" zorganizował w dniach 12 i 13 grudnia 2017r. zbiórkę pieniędzy na pomoc najbardziej potrzebującym, szczególnie osobom starszym, schorowanym i niepełnosprawnym z naszego powiatu. W dniu 13 grudnia 2017r. komisja w składzie Barbara Raś, Karolina Skiba, Mikołaj Wójtowicz i pani Barbara Kopala (opiekunka Samorządu Uczniowskiego) dokonała podliczenia zebranych do puszki pieniędzy. Dzięki ofiarności darczyńców udało się zebrać 448,02 zł. Wszystkim, którzy przyczynili się do zebrania powyższej kwoty serdecznie dziękujemy :-)
/Samorząd Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach/



Siatkarski Turniej Mikołajkowy



Mikołaj zawitał również do Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego w Ropczycach. W Szkole Podstawowej Nr 5 w Ropczycach w dniach 08.12.2017 (klasy VII sp, II i III gimnazjum) i 12.12.2017r.(klasy IV-VI sp)zakończyły się zmagania w piłce siatkowej dwójek i trójek o Puchar Mikołaja .

W grupie starszej w kategorii chłopców wygrała dwójka Bartłomiej Kozek i Kacper Przystasz.
Wśród dziewcząt najlepsze okazały się Emilia Kłósek , Anastazja Chmura i Justyna Przywara.

W klasach IV-VI w kategorii chłopców klasyfikacja końcowa wyglądała następująco:
I miejsce zajęła drużyna w składzie Staroń Piotr oraz Jemioło Jakub
II miejsce para w składzie Żurek Bartłomiej oraz Świątek Jakub
III miejsce Kozioł Kacper oraz Michalski Krystian

Wśród dziewcząt:

I miejsce Machnica Weronika oraz Miazga Laura
II miejsce Śmiałek Oliwia oraz Porzuczek Martyna
III miejsce Misztal Julia oraz Szeliga Emilia
Na każdego z naszych zwycięzców czekały wspaniałe nagrody. Na następną edycję zapraszamy już za rok.
/organizatorzy: K.Bujak, M.Betleja/


Galeria



Mikołaj w naszej szkole



Na początku grudnia do wszystkich grzecznych dzieci przychodzi Święty Mikołaj. W naszej szkole oczywiście nie brakuje grzecznych i mądrych dzieci. Mikołajkowy orszak z diabełkami, aniołkami, reniferami maszerował z klasy do klasy, by dotrzeć do wszystkich małych i dużych rozdając cukierki a czasami rózgi dla tych mniej grzecznych... Wszystko to za sprawą Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunów.


DORADZTWO ZAWODOWE - ZADBAJ O SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ!!!

Wiedza na temat naszych mocnych stron oraz preferencji zawodowych jest pomocna na rynku, by właściwie wybrać przyszłościowy zawód już podczas nauki w szkole podstawowej. Osoby, które dokładnie wiedzą, co chcą robić i jakie mają zainteresowania, do tego predyspozycje zawodowe prawie zawsze osiągają sukces. Uświadamianie młodzieży ich możliwości, umiejętności jest kluczem do sukcesu w ich karierze zawodowej. Podczas zajęć doradztwa zawodowego uczniowie pracowali, wypełniając kwestionariusze predyspozycji zawodowych, co pokazało im, że ich ciekawość, fantazje, zainteresowania czy umiejętności mogą przerodzić się w z pasją wykonywany zawód. Udział w zajęciach pozwala młodzieży lepiej zaplanować swoją przyszłość zawodową, a także obniżyć koszty kształcenia dzięki poprawieniu trafności wyborów na kolejnych etapach edukacji. W szkole zostały przeprowadzone lekcje poświęcone świadomemu planowaniu drogi kształcenia przez całe życie.

Możliwe drogi kształcenia.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r.


Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.


Po więcej informacji dotyczących doradztwa zawodowego można udać się na stronę:

doradztwo zawodowe


/Marta Śledziona/



Dyskoteki i wróżby andrzejkowe



28 i 30 listopada w naszej szkole odbyły się dyskoteki andrzejkowe. Szczególnie duże emocje i zainteresowanie wzbudziły wróżby andrzejkowe, które przygotowały uczennice klas drugich gimnazjalnych Emilia Kłósek, Wiktoria Stróż i Gabriela Kasprzycka. Uczniowie szkoły podstawowej mogli dowiedzieć się jaka czeka ich przyszłość, poznać imię swojego przyszłego wybranka oraz dowiedzieć się jaką mają osobowość. Poza tym bawili się w rytm dobrej muzyki.
ANDRZEJKI W ŚWIETLICY SZKOLNEJ



W ostatnich dniach listopada dzieci ze świetlicy uczestniczyły w tradycyjnych andrzejkowych zabawach. Ze względu na dużą liczbę wychowanków (108 świetliczaków), zorganizowano je dwuetapowo. Najpierw odbyło się nastrojowe "Popołudnie z wróżbami" sali lustrzanej dla poszczególnych grup. W półmroku rozświetlanym jedynie przez pojedyncze światełka elektrycznego ogniska, dzieci wysłuchały gawędy nauczyciela o starej ludowej tradycji. Następnie w ciszy podeszły do stanowisk z poszczególnymi wróżbami, które obsługiwane były przez animatorki - wróżbitki. Talerzyki, butelka, moneta, buciki, drzewko szczęścia, serce z imionami i ciasteczko z wróżbą były środkami do uchylenia rąbka ich tajemniczej przyszłości. Kilka dni później odbyła się szalona ostatkowa dyskoteka w sali świetlicy. Za bilet trzeba było zapłacić arkuszem tekturki przyniesionej z domu. Bileterka przybijała wówczas na przedramieniu uczestnika wejściówkę - wielką pieczęć z datą imprezy. W rozbrzmiewającej muzyką sali, wśród migających światełek dzieci tańczyły aż dwie godziny.
Serdecznie dziękujemy chłopcom z gimnazjum za obsługę sprzętu muzycznego.
Organizatorki: Krystyna Śliwińska Joanna Płoch Anna Dziurzyńska
Galeria




Spotkanie klas VII z przedstawicielem policji



W dniu 23.11.2017r., uczniowie klas VII naszej szkoły gościli podkom. Annę Malinowską przedstawicielkę policji, która przedstawiła temat odpowiedzialności prawnej nieletnich. Uczniowie na spotkaniu mogli zapoznać się z problemem coraz częściej dotykającej nas "cyberprzemocy", oraz groźnemu zjawisku "hejtu" w Internecie. Siódmoklasiści dowiedzieli się jak sobie radzić, jak zabezpieczyć dowody i do kogo można się zwrócić po pomoc w momencie, gdy te zagrożenia bezpośrednio nas dotyczą. Poinformowani zostali o tym co może grozić nieletnim za popełnienie wykroczeń i przestępstw. Było to bardzo ciekawe spotkanie, dające uczniom trochę refleksji, zastanowienia się nad swoim zachowaniem i nad tym, jak czasami widziane z ich strony żarty, dowcipy, nieprzemyślane do końca zachowania mogą przerodzić się w poważne kłopoty z prawem.

Narodowe Święto Niepodległości w szkole



Święto Odzyskania Niepodległości przez Polskę to w naszych kalendarzach dzień szczególny. W tym roku jego obchody uświetniliśmy zaprezentowaniem, 10 listopada br., montażu słowno - muzycznego pt. "Bo nie ma ziemi wybieranej, jest tylko ziemia przeznaczona". Program artystyczny, przygotowany pod kierunkiem nauczycieli: p. D. Cygan, p. B. Nowackiej, p. M. Skwierz-Machnica, p. G. Raka i E. Banaś, zaprezentowali uczniowie z kółka teatralnego, chór oraz szkolna grupa taneczna. Celem przedstawienia było ukazanie tego, jak ważna jest świadomość narodowa i wiedza na temat najważniejszych wydarzeń związanych z naszym krajem oraz jego historią. Są bowiem chwile, kiedy słowa: Polska, wolność, niepodległość nabierają szczególnego znaczenia. Liryczne teksty i zaskakujące układy choreograficzne w połączeniu z przepięknymi biało - czerwonymi kostiumami oraz pieśniami w wykonaniu szkolnego chóru wywoływały łzy wzruszenia, zadumę i refleksję nad dobrodziejstwem, jakim jest wolność.

Galeria




Program artystyczny został także zaprezentowany szerszej publiczności w Centrum Kultury im. J. Mehoffera w Ropczycach podczas gminnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości w dn. 11 listopada. "Nic nie jest nam dane raz na zawsze, dotyczy to także wolności. Wolność trzeba ciągle zdobywać, ciągle o nią walczyć" - mówił nasz Wielki Rodak święty Jan Paweł II. Pomni tych słów, a także historii naszego kraju, dokładajmy więc starań, by każdy kolejny dzień był świadectwem naszej troski o Ojczyznę.
/D. Cygan/


Galeria

CIEKAWE ZAJĘCIA PLASTYCZNE W ŚWIETLICY



W listopadzie wychowawcy świetlicy zaproponowali dzieciom dość trudne zajęcia manualne, jakimi było oklejanie balonów masą papierową. Mali uczniowie chętnie do nich przystąpili, ciesząc się, że samodzielnie będą mogły stworzyć coś efektownego i oryginalnego. Nikogo nie wystraszyła wizja kilkugodzinnej pracy przy stole z wymazanymi w klajstrze dłońmi. Wręcz przeciwnie - dzieci przez dwa, trzy dni wytrwale pracowały i osiągnęły sukces. Powstały wspaniałe świnki- skarbonki, pieski, kotki, kurczaki i króliki. Wszystko w wersji przestrzennej. Dzieci z dumą zaniosły swe arcydzieła do domów.
Krystyna Śliwińska


Galeria

Sukces naszej drużyny w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w Piłce Koszykowej



Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ropczycach po pięknych i zaciętych meczach zajęli 1 miejsce w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce koszykowej. Nasi uczniowie wygrali pewnie wszystkie mecze i awansowali do dalszego etapu rozgrywek . Drużynę do sukcesu poprowadził pan Michał Betleja. Gratulujemy awansu.

ZEBRANIE Z RODZICAMI


W dniu 14.11.2017r., odbędą się w naszej szkole (stołówka szkolna I piętro) zebrania z rodzicami.

Program spotkań:

- godz. 17.00 spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły dla rodziców uczniów klas "0" i I- III sp

- godz. 17.30 spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły dla rodziców uczniów klas IV-VII sp i II - III gimnazjum

- po spotkaniach z dyrektorem szkoły odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.

serdecznie zapraszamy

Klasa VII "b" była na zajęciach w Soho Body Spirit w Dębicy



30 października Klasa 7b odbyła lekcję wychowania fizycznego pod okiem trenera Mateusza Wyszyńskiego na siłowni Soho Body Spirit w Dębicy. Wszyscy uczestnicy zajęć świetnie się bawili i zgodnie stwierdzili że chętnie jeszcze tam wrócą.

Tydzień Bajek i Baśni w Świetlicy Szkolnej



W dniach od 23 do 27 października w świetlicy szkolnej odbywał się TYDZIEŃ BAJEK I BAŚNI. Nauczyciele codziennie po 20 minut czytali dzieciom różne bajki i baśnie z dzieciństwa. Uczniowie z porannej grupy poznawali m.in. świat smoków, a na podstawie bajki "Smok i Matylda" wykonali z papieru postacie bohaterów doskonaląc przy tym umiejętności manualne oraz kreatywność. Natomiast dzieci z popołudniowej zmiany, podczas zajęć grupowych wykonały z tektury postać księżniczki. Niektóre dziewczynki pozując do zdjęć wcieliły się w ich rolę. Odbył się również konkurs plastyczny pt. "Ulubiony bohater z bajki".
Anna Dziurzyńska


Galeria

Turniej Piłki Nożnej "Z Podwórka na Stadion"



W dniu 20.10.2017 reprezentacja uczniów klas IV i V chłopców wzięła udział turnieju piłki nożnej " Z podwórka na stadion" o puchar Tymbarku. Chłopcy wygrali swoją grupę eliminacyjną. W półfinale pokonali drużynę z Pustyni, a w finale pokonali SP nr 9 z Dębicy i z pierwszego miejsca awansowali do finałów wojewódzkich w Stalowej Woli.
Gratulujemy!!!


Wycieczka uczniów klas III szkoły podstawowej do piekarni



26 i 28 września oraz 12 i 17 października 2017r. uczniowie wszystkich klas trzecich SP uczestniczyli w wycieczce do piekarni GS w Ropczycach. Celem zajęć było poznanie sposobu wypieku chleba, pieczenia ciast oraz poznanie pracy cukiernika i piekarza. Wchodząc, już od progu czuć było ciepło i kuszący zapach wypieków. Duże wrażenie zrobiły na dzieciach nowoczesne maszyny do formowania różnych rodzajów bułeczek oraz ogromne piece. Na terenie piekarni znajduje się też cukiernia. Zwiedziliśmy ją w kilkuosobowych grupkach. Zobaczyliśmy tam różne urządzenia do wyrobu ciast i smażenia pączków. Widzieliśmy, jak wałkuje się ciasto oraz jak wyrabia się do niego słodką masę. W ramach zajęć z zakresu edukacji społeczno- przyrodniczej w piekarni dzieci miały okazję zobaczyć pomieszczenie do wypieku ciast, magazyn surowców, miejsce do magazynowania mąki, wyrabiania ciasta i piece do wypieku pieczywa. Dowiedziały się, że proces rośnięcia ciasta ma miejsce w specjalnym pomieszczeniu nazywanym ,,garownią". Zobaczyły, jak wyrobione ciasto trafiło do specjalnej maszyny porcjującej. Gotowe, ukształtowane bochenki pracownicy wkładali do obsypanych mąką foremek, które następnie ustawiali na specjalnych piętrowych wózkach. Dzieci przyglądały się pracy piekarzy i cukierników. Degustowały świeżo upieczony chleb i ciasteczka, które wcześniej samodzielnie udekorowały słodkim kremem. Dzięki zajęciom uczniowie poznali cały proces produkcji wypieków cukierniczych i pieczywa. Dzieciom bardzo podobała się wycieczka.


"Z baśniowego kufra" - Ogólnopolski Konkurs Plastyczny




Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie szkoły podstawowej z klas: III b, c, d wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym pod hasłem "Z baśniowego kufra" organizowanym przez Szkołę Podstawową z Niedźwiady Dolnej im. Baśni Polskiej. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie i Burmistrz Ropczyc. Dzieci pod opieką nauczycieli: pani Doroty Ciosek, pani Doroty Worowskiej oraz pani Beaty Kołodziej wykonały magiczne przedmioty związane z baśniami. Wszyscy uczestnicy konkursu wykonali pomysłowe przedmioty wśród, których były: pantofle Kopciuszka, zaczarowane ołówki, różdżki, czarodziejski dywan, klatka słowika, lustereczko. Używając: kolorowych gazet (nawet sportowych), papierów, starych butów, tektur, sznurków i innych dostępnych materiałów dzieci naszej szkoły wykazały się twórczą inwencją i pomysłowością. Najbardziej cieszy fakt, że przystępując do konkursu mogły rozwijać swoje zainteresowania i uzdolnienia zarówno czytelnicze, manualne jak i plastyczne. Na zdjęciach prace wykonane przez dzieci z oddziału 0 B Aleksandrę Brodowski - pantofelek Kopciuszka pod opieką mgr Doroty Ciosek i Dominikę Ochał - lusterko macocha pod opieką mgr Justyny Szpara.

Informacja ze strony internetowej Szkoły Podstawowej z Niedźwiady Dolnej im. Baśni Polskiej:
W baśniowej scenerii, wśród magicznych kufrów, różdżek, chatek z piernika, latających dywanów, pantofelków, zaczarowanych karet Kopciuszka, czapek- niewidek, lamp Alladyna i zaklętych zwierciadeł w dniu 6 listopada 2017 r. miało miejsce wręczenie dyplomów i nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego pod hasłem Z baśniowego kufra. Konkurs objęty był honorowym patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty pani Małgorzaty Rauch oraz Burmistrza Ropczyc pana Bolesława Bujaka. Patronat medialny objęła TVP3 Rzeszów oraz gazety lokalne: Ziemia Ropczycka i Reporter. Swoją obecnością uroczystą galę uświetnili: pani Małgorzata Rauch - Podkarpacki Kurator Oświaty, pani Bernadeta Frysztak - Wicestarosta Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego, ks. Marian Baran - Proboszcz Parafii pw. św. Bartłomieja w Łączkach Kucharskich, pani Genowefa Ciosek - Radna Rady Miejskiej w Ropczycach, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych oraz liczni zaproszeni goście. W konkursie wzięło udział 251 szkół z 16 województw. Dostarczono ponad 1250 magicznych przedmiotów. Nagrodzono 60 uczestników. Nagrodę Specjalną przyznano uczniowi z Zakładu Poprawczego w Świeciu (woj. kujawsko-pomorskie) za piękną pracę wykonaną z ceramiki. W baśniowy świat przeniosły wszystkich rapujące krasnale, Wielka Bajarka oraz bajkowe kukiełki wykonane przez uczestników pierwszej edycji konkursu. Na szkolnej scenie zaprezentowali się uczniowie klasy VI ze szkolnego zespołu teatralnego Wykrzyknik. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za niezwykłe, oryginalne i pomysłowe prace. Nauczycielom i Rodzicom za cenne wskazówki udzielane swoim podopiecznym i pomoc w dostarczeniu prac do siedziby organizatora. Wszystkim Sponsorom i Przyjaciołom naszej szkoły składamy serdeczne podziękowania.
Marta Szpara


WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO "Z BAŚNIOWEGO KUFRA"

1. Ignacy Szpunar kl. IIIa Szkoła Podstawowa nr 2 w Przeworsku (woj. podkarpackie) - czapka niewidka
2. Krzysztof Kurc kl. IIIa Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Ropczycach (woj. podkarpackie) - chatka Baby Jagi
3. Kacper Cimoch kl. IIIg Szkoła Podstawowa im. Króla Zygmunta Augusta w Wasilkowie (woj. podlaskie) - lampa Alladyna
4. Antoni Żurek kl. IIId Szkoła Podstawowa nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach (woj. podkarpackie)- klatka słowika
5. Wiktoria Famulska kl. I Publiczna Szkoła Podstawowa w Brudzicach (woj. łódzkie) - czapka niewidka


"Klatka słowika" Antoni Żurek klasa IIId - nagrodzona praca naszego ucznia




Internetowy spektakl Teatru TVP dla szkół - Teatr Arlekin z Łodzi "Księga Dżungli"



17.10.2017r. uczniowie klasy II a i III a nauczania zintegrowanego oglądali spektakl Teatru Arlekin z Łodzi pt. "Księga Dżungli". Była to opowieść o "ludzkim szczenięciu" Mowglim - chłopcu wychowanym przez wilki, żyjącym za pan brat ze zwierzętami w rządzącej się własnymi prawami indyjskiej dżungli. To opowieść o przyjaźni, dojrzewaniu, mądrości i szacunku dla odwiecznych praw natury, która została podana w niezwykle atrakcyjnej formie. Na potrzeby spektaklu skonstruowane zostały unikalne - rzeźbione, bardzo skomplikowane, nigdy przedtem nie stosowane w takiej postaci lalki, jak również specjalne obrotowe sceny. Dzieciom niezmiernie podobał się spektakl, oglądały go z dużym przejęciem i zaangażowaniem.

Warsztaty językowe w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytu Rzeszowskiego



16.10.2017r. dla chętnych uczniów klas gimnazjalnych został zorganizowany wyjazd do Rzeszowa, do Biblioteki Austriackiej w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uczniowie naszej szkoły pod opieką pani Agaty Dąbrowskiej- Homy i pana Andrzeja Cichonia uczestniczyli w warsztatach językowych pt. "Maria Teresa (1717-1780): strateg - matka - reformatorka, czyli kobieta sukcesu sprzed 300 lat" w ramach dwunastej edycji największego austriackiego festiwalu czytelniczego "AUSTRIA CZYTA". Podczas warsztatów oglądaliśmy prezentację multimedialną poświęconą cesarzowej Austrii - Marii Teresie, którą zaprezentowała nam dr Ewa Cwanek-Florek. Na zakończenie odbył się quiz dotyczący wiedzy zdobytej podczas warsztatów, zwycięzcy otrzymali nagrody. Wyjazd był bardzo udany.


DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ



W dniu 13 października 2017r. w naszej szkole odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Po przywitaniu wszystkich przybyłych przez pana dyrektora, złożeniu życzeń i wręczeniu nagród nastąpiła część artystyczna w wykonaniu dzieci z oddziałów przedszkolnych. Do występu przygotowały starszaków wychowawczynie grup: Dorota Ciosek, Justyna Szpara, Lucyna Jasik, Renata Kisiel i Anna Podulka. Dzieci przekazały najszczersze życzenia śpiewając piosenki i recytując wiersze. Dobrze przygotowanej oprawie muzycznej i recytatorskiej towarzyszyła pięknie wykonana dekoracja.


Galeria

Klasa II b poznaje zawód stolarza



W dniu 13.10.2017 r. w klasie II b szkoły podstawowej odbyły się zajęcia z udziałem stolarza, pana Jacka Kwiatka, taty Mateusza, jednego z naszych uczniów. Uczniowie z dużym zainteresowaniem słuchali informacji o pracy stolarza. Poznali różne rodzaje drewna, dawne i współczesne narzędzia stolarskie oraz tajniki pracy stolarza. Dowiedzieli się, w jaki sposób powstaje płyta do produkcji mebli i czym różnią się meble drewniane od tych wykonanych z płyty. Dzieci bardzo chętnie brały udział w zadaniu praktycznym, którym było wspólne zbudowanie karmnika dla ptaków. Były to więc bardzo ciekawe zajęcia.
Magdalena Jachym

Galeria

XIX rajd "Śladami Sławnych Ludzi"



7 października 2017 roku uczniowie SP nr 5 im. S. Udzieli w Ropczycach, członkowie SKKT PTTK i jego nowi sympatycy wzięli udział w XIX rajdzie "Śladami Sławnych Ludzi" organizowanym przez PTTK oddz. w Ropczycach. Jego głównym organizatorem i pomysłodawcą jest od wielu już lat p. Robert Pieczonka. Nasza grupa wyruszyła na tę turystyczną przygodę ze szkolnymi opiekunami koła, p. D. Cygan i p. M. Ochmańskim. W tym roku bohaterem rajdu był Henryk Dobrzański, pseud. Hubal (ur. 22 czerwca 1897 w Jaśle, zm. 30 kwietnia 1940 pod Anielinem) - major kawalerii Wojska Polskiego, sportowiec (jeździectwo), ostatni polski "zagończyk" jako dowódca Oddziału Wydzielonego Wojska Polskiego w czasie II wojny światowej. Stąd też pierwszym miejscem postoju było Jasło, gdzie na jednej ze ścian w kościele franciszkanów znajduje się kamienna tablica upamiętniająca jego sylwetkę. Trasa pieszego rajdu wiodła przez lasy Magurskiego Parku Narodowego na odcinku: Krempna - Przełęcz Hałbowska - Kotań. Wędrując szlakiem żółtym, dotarliśmy do pomnika na miejscu straceń. 7 lipca 1942 roku w tym miejscu hitlerowcy dokonali egzekucji 1250 Żydów przywiezionych z getta w Nowym Żmigrodzie.
Jak zwykle uczestnicy mogli się sprawdzić w terenie na szlaku pieszej wędrówki, jak i w konkursie wiedzy turystyczno - krajoznawczej, poznali nowych kolegów z zaprzyjaźnionych szkół. Ponadto zwiedzili Ośrodek Edukacyjny im. Jana Szafrańskiego Magurskiego Parku Narodowego. Sobotni wyjazd dostarczył wszystkim wielu pozytywnych emocji oraz wiedzy o naszej Ojczyźnie i jej bogatej historii.
/Dorota Cygan/


Pomóżmy Zwierzętom - akcja charytatywna



Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018

Dni dodatkowo wolne od nauki - rok 2017/2018

Leśna Szkoła w Puławach



Klasa 7b sportowa była dzisiaj na LEŚNEJ SZKOLE w Puławach. Wszyscy świetnie się bawili i wrócili bardzo zadowoleni. Pewno jeszcze nie jedna wycieczka przed nami. Opiekunami byli Marzena Machnica i Marek Ochmański.

ŚLADAMI II WOJNY ŚWIATOWEJ



27 września 2017r uczniowie klasy II b gimnazjum naszej szkoły : Anastazja Chmura, Daria Tęczar, Justyna Przywara, ArturOrzech, Bartosz Darłak pod opieką pani Katarzyny Bujak ,podążali - ''ŚLADAMI II WOJNY ŚWIATOWEJ ". Uczestniczyli w grze terenowej odbywającej się na terenie Ropczyc. Nasi uczniowie musieli wykazać się wiedzą z zakresu historii II Wojny Światowej i Ropczyc. Wymagane również były zdolności manualne, sprawnościowe, analityczne, obserwacji terenowych i współpracy w zespole. Miło spędzając czas w duchu patriotyzmu nasi uczniowie świetnie poradzili sobie z zadaniami i z pośród 12 drużyn zajęli I miejsce.
Serdecznie gratulujemy.
Sportowcy uczą się zdrowo odżywiać !!!



27.września 2017r. Środek tygodnia w Naszej szkole przebiega pracowicie. Uczniowie klas sportowych mają dziś prelekcje dotyczącą idealnego odżywiania przez sportowca . Dziękie uprzejmości firmy Bonne Sante i trenera grup młodzieżowych Klubu Siatkarskiego Błękitni Ropczyce Krystiana Pachlińskiego udało się zorganizować bardzo wartościowe dla młodych sportowych spotkanie. Opiekunem grupy sportowych jest pan Michał Betleja.

Gminne zawody lekkoatletyczne



Startowaliśmy dzisiaj w GMINNYCH ZAWODACH LEKKOATLETYCZNYCH . Dla niektórych były to pierwsze zawody co wiązało się że stresem ale wszyscy dzielnie walczyli, dla niektórych kolejne z sukcesami. Wszyscy dobrze się bawili bo przecież o to chodzi w sporcie. Rywalizacja i dobra zabawa. GRATULUJEMY





ZEBRANIE Z RODZICAMI


W dniu 07.09.2017r., odbędą się w naszej szkole (stołówka szkolna I piętro) zebrania z rodzicami.

Program spotkań:

- godz. 16.30 spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły dla rodziców uczniów klas I- III

- godz. 17.00 spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły dla rodziców uczniów klas IV-VII i II - III gimnazjum

- po spotkaniach z dyrektorem szkoły odbędą się spotkania z wychowawcami w klasach.

serdecznie zapraszamy
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018



W dniu 04.09.2017r. w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach pożegnaliśmy wakacje i rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Uroczystość przygotowali nauczyciele (G. Rak, B. Kopala i B. Łącka) Występujący uczniowie śpiewali piosenki, recytowali wiersze i odgrywali scenki związane z mijającymi wakacjami i pracą, która nas czeka w nowym roku szkolnym. Podczas uroczystej inauguracji przypomniano o rocznicy wybuchu II wojny światowej przypadającej 1 września. Powinniśmy cenić pokój i warunki do edukacji, jakie mamy obecnie w naszym kraju i Europie, jednak wrzesień powinien też nam przypominać o martyrologii narodu polskiego i jego bohaterskiej wyzwoleńczej walce z okupantem. Na zakończenie uroczystości zabrał głos dyr. szkoły Wojciech Żuchowski, który życzył wszystkim uczniom, ich rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły osiągania sukcesów i satysfakcji z pracy w nowym roku szkolnym.

Galeria



O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach zaprasza rodziców uczniów klas pierwszych na zebranie dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018 w dniu 1 września 2017 r. o godzinie 16.00.
Spotkanie odbędzie się w stołówce szkoły - pierwsze piętro.
O G Ł O S Z E N I E

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Seweryna Udzieli w Ropczycach zaprasza rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych na zebranie dotyczące organizacji roku szkolnego 2017/2018 w dniu 28 sierpnia 2017 r. o godzinie 16.30.
Spotkanie odbędzie się w stołówce szkoły - pierwsze piętro.
Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2017/2018

04.09.2017r. odbędzie się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

- godzina 8.00 - msza w kościele św. Barbary
- godzina 9.00 - uroczystość rozpoczecia roku szkolnego 2017/18 (w zależności od pogody w sali gimnastycznej, bądź na dziedzińcu przed szkołą)
- spotkania uczniów z wychowawcami w klasach


Zakończenie roku szkolnego

23.06.2017r. odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego
godzina 8.00 - msza w kościele św. Barbary
godzina 9.00 - uroczystość zakończenia roku szkolnego 2016/17 (w szkole)
Rozdanie świadectw i nagród w klasach

Wyniki egzaminu klas III Gimnazjum nr 2 w Ropczycach w 2017 roku

Tegoroczni absolwenci Gimnazjum nr 2 w Ropczycach uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu. Są one najlepsze w gminie i w powiecie.

WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

INFORMACJA O PODRĘCZNIKACH

Na rok szkolny 2017/2018 rodzice uczniów Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach we własnym zakresie dokonują zakupu następujących podręczników:

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

KOMUNIKAT DYREKTORA

W dniu 20.06.2017r.(stołówka szkolna I piętro) odbędą się zebrania rodziców dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego (godzina 17.30) i pierwszej klasy (godzina 16.45) Szkoły Podstawowej nr 5 im Seweryna Udzieli w Ropczycach, na rok szkolny 2017/18.
Na zebraniach omówione zostaną sprawy organizacyjne.

serdecznie zapraszamy


Bezpieczne wakacje



W dniu 14.06.2017r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły gościli pana policjanta, który przypomniał o sprawach związanych z bezpieczeństwem w czasie nadchodzących wakacji. Przypomniane zostały ogólne zasady zachowania nad wodą, na ulicy, gdy zostajemy sami w domu, jak zachować się gdy zaatakuje nas pies i inne ważne dla bezpieczeństwa, tak byśmy zdrowi i bez niepotrzebnych przykrych sytuacji spotkali się po okresie odpoczynku od nauki. Na zakończenie dzieci nagrodziły pana policjanta gromkimi brawami


"Odlotowy Piknik" - Dzień Dziecka w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach



"Odlotowy Piknik " - pod takim hasłem odbył się piknik z okazji Dnia Dziecka w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach. Pierwszego czerwca br. nauczyciele pod kierunkiem Pani Agaty Dąbrowskiej-Homy zorganizowali imprezę środowiskową o tematyce artystyczno-sportowej. Najpierw Dyrektor Zespołu Szkół Wojciech Żuchowski powitał przybyłych gości, m.in. Burmistrza Ropczyc Bolesława Bujaka, przedstawicieli Rady Miejskiej oraz pozostałych zgromadzonych. Na kolorowej scenie uczniowie zaprezentowali program artystyczny. Mitologiczne postacie Dedala i Ikara oraz zabawne scenki i dialogi nawiązywały do tematyki lotów. Dzieci i młodzież pochwaliły się również swoimi talentami wokalnymi, tanecznymi i "odlotowymi" zainteresowaniami, takimi jak: robotyka, malowanie akwarelami, pokazy iluzjonistyczne, zręcznościowe oraz układanie kostki Rubika na czas. Nie zabrakło również ducha sportu. Popis sprawności gimnastycznych zaprezentowały najmłodsze uczennice pod opieką wicemistrzyni Europy w akrobatyce wyczynowej Pani Reginy Małek. Niesamowity i dynamiczny pokaz umiejętności sportowych przedstawili trenerzy klubu karate KYOKUSHIN Marcin Bożek i Patryk Czemarnik wraz ze swoimi podopiecznymi. Uczniowie klas I-III i ich rodzice wzięli udział w biegu ulicznym, przeprowadzonym przez nauczycieli wychowania fizycznego. Zebrani podziwiali również wystawę modeli samolotów, a w powietrzu można było zaobserwować drona i model samolotu latającego. Sporym zainteresowaniem cieszył się popisowy skok ze spadochronu wykonany przez Pana Jakuba Majchrzaka, który z wysokości 2000 metrów bezpiecznie wylądował na boisku szkolnym. Wydarzenie spotkało się z pozytywnym odbiorem publiczności, a Pan Burmistrz podziękował Dyrekcji i nauczycielom za zorganizowanie pikniku i nagrodził dzieci koszem słodyczy.
/Katarzyna Niedźwiedź/


Galeria



Koncert dla rodziców z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty.

Mama, to moja mama. Wciąż po domu krząta się. Najpiękniejsza dla mnie jest moja mama. Na dobranoc bajkę mi opowie, żebym miała kolorowy sen. Gdy nastaje dzień, czule wita mnie, taka właśnie jest moja mama.
Tata, to jest mój tata. Spracowane dłonie ma, twarde życie dobrze zna. Nawet na końcu świata, taki ktoś nie znajdzie się, jak mój tata. Nawet, gdy jest źle, on pocieszy mnie. Taki właśnie jest, ten mój tata.


Dnia 25 maja 2017r. uczniowie klas drugich Szkoły Podstawowej nr 5 w Ropczycach przygotowali dla swoich rodziców własnoręcznie wykonane upominki z okazji Dnia Mamy i Dnia Taty. Dzieci wykonały również piękne portrety rodzinne, które zaprezentowane zostały w formie wystawy. Dzieci zaprosiły do szkoły mamy i tatusiów, dla których w dużej sali gimnastycznej zaprezentowały wzruszający koncert.


Podziękowały Rodzicom za miłość, troskę, trud wychowania, opiekę i za życie. W miłych słowach, śpiewie i tańcu wyraziły wdzięczność za matczyną dobroć i cierpliwość, za ojcowskie serce i poświęcenie. Po występie dzieci wręczyły rodzicom upominki i złożyły życzenia.
/B. Kołodziej/
Galeria Dnia Mamy i Taty


Wycieczka do Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach



W dniu 22.05.2017 roku dzieci z zerówki i klas pierwszych szkoły podstawowej odwiedziły strażaków w Państwowej Straży Pożarnej w Ropczycach. Podczas tego spotkania uczniowie złożyli strażakom życzenia z okazji ich święta, wręczyli samodzielnie wykonane laurki i odśpiewali 100 lat. Potem strażacy opowiadali dzieciom o swojej pracy, pokazali wyposażenie wozów strażackich oraz zademonstrowali próbny alarm i gaszenie pożaru.

Galeria z wycieczki



Majówka Młodych 2017



18 maja 2017 r. uczniowie naszego gimnazjum: A. Boś, R. Wiśniewska i M. Bilski pod opieką p. D. Cygan uczestniczyli w uroczystym podsumowaniu X Powiatowego Konkursu Twórczości Młodych, będącego hołdem dla Świętego Jana Pawła II. W tej edycji przewodnim motywem były słowa: "Kiedy myślę Ojczyzna... widzę Matkę".
Spotkanie uczestników konkursu i Majówki Młodych połączone z wręczeniem nagród laureatom odbyło się w Siedlisku Janczar w Pstrągowej. Jego organizatorami byli: Katolickie Stowarzyszenie Wychowawców O/w Sędziszowie Młp., Gimnazjum im. Jana Pawła II w Iwierzycach oraz Powiatowe Centrum Kultury i Turystyki w Wiśniowej. Patronat sprawowali: Marszałek Województwa Podkarpackiego, Starosta Powiatu Ropczycko- Sędziszowskiego, Starosta Powiatu Strzyżowskiego oraz Podkarpacki Kurator Oświaty. Patronat medialny: TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, "Super Nowości" i "Reporter Gazeta". Wśród laureatów konkursu plastycznego znaleźli się również uczniowie naszego gimnazjum: Marcin Bilski zdobył II miejsce, a Roksana Wiśniewska III miejsce.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!
/D. Cygan/

Piękny Wrocław

11 maja 2017 r. uczniowie klas szóstych ( i 2 osoby z kl. 5) pojechały na dwudniową wycieczkę do Wrocławia pod opieką pań: Elżbiety Śniegowskiej, Krystyny Magdoń, Katarzyny Niedźwiedź i Bożeny Nowackiej. Mimo że zbiórka była o godzinie 545, nikt nie zaspał i po schowaniu bagaży każdy zajął miejsce w autokarze. Podróż trwała około sześciu godzin, ale upłynęła przyjemnie na rozmowach i podjadaniu smakołyków. Zwiedzanie rozpoczęliśmy pod kierunkiem przewodnika. Poznaliśmy historię powstania miasta i zobaczyliśmy niektóre najstarsze budynki znajdujące się w tzw. Ostrowie Tumskim i Rynku. Były to między innymi kościoły, katedry, pomniki, Ratusz, a także Ogród Ossolineum. Wśród uczestników zapanowało ożywienie podczas przejścia przez Most Tumski, zwany mostem miłości, gdyż zakochani wieszają na nim kłódki ze swoimi inicjałami, a kluczyk wrzucają do rzeki, co ma zapewnić trwałość ich związkowi. Innym nietypowym miejscem były "Jatki". Krótka i wąska ulica Jatki to średniowieczne miejsce handlu mięsem. Dzisiaj są tutaj kramy z pamiątkami i ciekawy Pomnik Ku Czci Zwierząt Rzeźnych. Wszyscy chcieli zrobić sobie zdjęcie ze świnką czy kózką. Jednak hitem wycieczki były wrocławskie krasnale, malutkie rzeźby upamiętniające różne wydarzenia miasta, umieszczone na schodach budynków, chodnikach, a nawet na parapecie okna na trzecim piętrze. O godzinie 1700 zjedliśmy obiadokolację (ach ta pomidorowa!) w nastrojowej restauracji, której wejście było ukryte za ścianą bluszczu. Następnie podjechaliśmy na Plac Kościuszki, gdzie znajdował się nasz hotel. Po zameldowaniu i rozpakowaniu znów wybraliśmy się na spacer. Następnego dnia wstaliśmy wcześnie (a noc była bardzo krótka), gdyż o godzinie 800 mieliśmy zaplanowane obejrzenie Panoramy Racławickiej, a musieliśmy jeszcze zjeść śniadanie i spakować nasze rzeczy do autokaru. Okrągły budynek skrywa niezwykły obraz. Dzięki oświetleniu i przedmiotom ustawionym przed obrazem zacierają się granice między płótnem o rzeczywistością (niektórym kręciło się w głowie). Następnie pojechaliśmy do Zoo, gdzie mogliśmy z całkiem bliska zobaczyć dzikie zwierzęta z całego świata. Oczywiście największe nadzieje wiązaliśmy z oceanarium i afrykarium i nie zawiedliśmy się. Tunel z pływającymi płaszczkami nad głową, motylarnia z ogromnymi i kolorowymi motylami latającymi po całym pomieszczeniu, czy tropikalna dżungla pełna bujnej roślinności, dużej wilgotności warte były poświęconego czasu. Po drugiej stronie drogi od Zoo jest Hala Stulecia, którą wieńczy kopuła o średnicy 67 m. Za nią została zainstalowana multimedialna fontanna, obecnie jedna z największych w Europie. Akwen wodny jest otoczony półkolistą pergolą, za którą znajduje się szpaler drzew. Obejrzeliśmy jeden z pokazów przy wspaniałej i głośnej muzyce. Po spektaklu wody i dźwięku spacerkiem doszliśmy do Ogrodu Japońskiego, gdzie podziwialiśmy stawy, mostki, rzeźby i przepiękne rośliny, np. liczne kwitnące teraz azalie i różaneczniki oraz glicynie. Około godziny czternastej wsiedliśmy do autobusu i wyruszyliśmy w drogę powrotną. Wstąpiliśmy do McDonalds'a na krzepiący posiłek. To była świetna wycieczka, której długo nie zapomnę.
/Dominika Koźlak-Pośko, kl. VI b/



"Ogród moich marzeń"



Aleksandra Zięba, uczennica kl. I a gimnazjum, wykonała pracę plastyczną pastelami olejnymi na temat wymarzonego ogrodu. Kręta ścieżka prowadzi w głąb ogrodu, do otwartej bramki. Dwa duże drzewa kwitnące na różowo, za nimi po lewej stronie zadaszona altana i mnóstwo kwiatów, krzewów zachęcające do spaceru i odpoczynku. Taka wizja spodobała się komisji regionalnego konkursu plastycznego, którego organizatorem było Technikum Architektury Krajobrazu w Zespole Szkół Agro-Technicznych w Ropczycach. Praca zajęła I miejsce. Podczas uroczystego wręczania nagród Ania otrzymała pamiątkowy dyplom i nagrodę książkową - oczywiście o ogrodach. Opiekunem była p. Bożena Nowacka.
/BN/

Wyjazd klas V do teatru



9 maja 2017 roku uczniowie klas V wybrali się do Sędziszowa Młp. na przedstawienie pt. "Dynastia Miziołków" w wykonaniu aktorów Teatru Współczesnego w Krakowie. Opiekunami byli: pani Iryna Burban, pani Bożena Nowacka, pani Dorota Siwulec - Pawlik oraz pedagog, pan Andrzej Cichoń.
"Dynastia Miziołków" to pełna humoru opowieść o niełatwych zmaganiach młodego człowieka w wieku dojrzewania ze skomplikowaną rzeczywistością. Bohater to wesoły i bystry chłopiec.
Spektakl w dużej mierze zachowuje formę pamiętnika poprzez pierwszoplanowe prowadzenie narracji. Sprawia to wrażenie bliskości z bohaterem, dzięki czemu młody widz łatwiej identyfikuje się z jego problemami. Przedstawienie porusza istotne treści, wynikające ze szkolnego programu profilaktyki. Podejmowane są tu tematy m.in. radzenia sobie ze stresem, umiejętności rozwiazywania konfliktów, nawiązywania nowych znajomości czy wyrażanie sprzeciwu wobec nawyku otoczenia. Sztuka zachęca również do przyjrzenia się trudnościom, związanym z wiekiem dojrzewania. Przede wszystkim jest ogromną dawką dobrego humoru, w której aktorzy z przymrużeniem oka ukazują dziecięce postrzeganie świata. Spektakl dostarczył wszystkim niezapomnianych wrażeń. Uczniowie chętnie wybraliby się do teatru raz jeszcze.
/D. Siwulec-Pawlik/



Wycieczka uczniów klas pierwszych i "zerówki" do Siedliska Janczar



W dniu 09.05.2017 roku odbyła się wycieczka uczniów z klas pierwszych i zerówki do Siedliska Janczar w Pstrągowej. Podczas wycieczki dzieci uczestniczyły w warsztatach "Od ziarna do chleba", a upieczone chlebki każdy mógł zabrać na koniec do domu. Dużą atrakcją były także dla uczniów przejażdżki bryczkami, jazda na koniach, zwiedzanie stadniny i czas spędzony na placu zabaw. Było trochę chłodno, więc wszyscy chętnie grzali się przy ogniu, pili pyszną gorącą herbatkę z cytrynką oraz skosztowali kiełbaski z grilla. Wycieczka była bardzo udana.

Galeria z wycieczki



Święto Konstytucji 3 Maja



Historia obchodów Święta Konstytucji 3 maja zaczyna się w czasach, kiedy dokument ten powstał, czyli w 1791 roku. Później było ono kilkakrotnie delegalizowane i przywracane. W dzisiejszych czasach jest uroczyście obchodzone w całym kraju jako Święto Narodowe Trzeciego Maja. Od 2007 roku rocznicę uchwalenia pierwszej w Europie nowoczesnej konstytucji świętują nie tylko Polacy, ale także Litwini. Ustawa rządowa z roku 1791 jest przecież wspólnym dziedzictwem.



W naszej szkole również nie zapomnieliśmy o tym wydarzeniu. Święto 3 Maja uczciliśmy udziałem w uroczystej akademii 28 kwietnia. Część artystyczna została powtórzona podczas uroczystości gminnych na stadionie w Ropczycach w dniu 3 maja.

Galeria Święta Konstytucji 3 Maja



Fragment filmu z występu uczniów naszej szkoły dla mieszkańców Ropczyc.



Osoby odpowiedzialne za przygotowanie części artystycznej:

Dyrekcja i Nauczyciele z Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach

Scenariusz: Dorota Cygan, Bożena Nowacka
Muzyka: Dorota Cygan, Bożena Nowacka, Grzegorz Rak, Małgorzata Skwierz-Machnica
Taniec: Bożena Nowacka, Małgorzata Skwierz-Machnica
Kostiumy: Dorota Cygan, Bożena Nowacka, Małgorzata Skwierz-Machnica
Logistyka: Wojciech Żuchowski, Dorota Worowska
Folder "Obraz wolności i radości": oprac. - Dorota Cygan, druk -Teresa Kiepiel

ODyrekcja i Nauczyciele ZS nr 2 w Ropczycach składają podziękowania

- dyrektorowi Zamku Królewskiego w Warszawie dr. hab. Przemysławowi Mrozowskiemu za nieodpłatne udostępnienie zdjęcia obrazu Jana Matejki " Konstytucja 3 Maja 1791",
- dyrektor Centrum Kultury im. Józefa Mehoffera w Ropczycach p. Teresie Kiepiel oraz pracownikom CK za pomoc techniczną oraz nieodpłatne wydrukowanie folderu "Obraz wolności i radości"
- Dyrektorowi Naczelnemu Zakładu Produkcyjnego Sudzucker Polska, p. Mariuszowi Maziarzowi za wsparcie rzeczowe.


Akademia Wielkanoca 2017



Zapraszamy do galerii

Galeria



ZEBRANIA Z RODZICAMI

24 kwietnia 2017r. w odbędą się w naszej szkole zebrania z rodzicami.

16.30 - spotkanie dla rodziców uczniów szkoły podstawowej
17.30 - spotkanie dla rodziców uczniów gimnazjum

Program spotkań:

1. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania szkoły - dyr. W. Żuchowski (stołówka szkolna I piętro).
2. Spotkania z wychowawcami (w klasach)
Serdecznie zapraszamy
Wesołych Świąt

Zdrowych, radosnych
Świąt Wielkanocnych
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Pogody w sercu i radości
płynącej ze Zmartwychwstania Pańskiego
oraz smacznego Święconego
w gronie najbliższych życzą


Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
i uczniowie
Zespołu Szkół nr 2
w Ropczycach



Łamanie języka



7 kwietnia 2017 roku, to w naszej szkole dzień łamańców językowych. Łamanie języka odbywało się w sali nr 16 pod czujnym okiem pani logopedy Iryny Burban, pani polonistki Doroty Cygan oraz pani bibliotekarki Anny Ziętek. Tym torturom przyglądały się wychowawczynie klas I-III oraz uczniowie ze świetlicy pod opieką pani Krysi Śliwińskiej. A wszystko to przez panią Krysię Górę, która zorganizowała konkurs plastyczno-recytatorski pod hasłem "Śmieszne wierszyki łamiące języki". Uczestnicy konkursu nie tylko nauczyli się na pamięć bardzo trudnych wierszyków, ale też wykonali pracę plastyczną - ilustrację do recytowanego przez siebie wiersza. Te wszystkie trudności zostały pokonane przez wszystkich uczestników bardzo pomyślnie: tablice i sztalugi zapełniły się pięknymi pracami, a uczniowie z klas 0-III poćwiczyli język, ucząc się prawidłowo wymawiać zestawienia trudnych wyrazów, np. cztery jędze spod Swarzędza, pod Pszczyną nad rzeczką Przebrzydłą itp.

Największe sukcesy w obu kategoriach łącznie odnieśli:
- w grupie klas 0-I
Szymon Sokołowski z kl. Ia - I miejsce
Mateusz Kwiatek z kl. Ib i Gabriel Kramarz z Ia - II miejsce Julia Niwa z kl. "0" - III miejsce

- w grupie klas II-III
Kornelia Dobosz z kl. 3a - I miejsce
Antonina Dłużeń z kl. 3a i Emilia Wdowiarz z kl. 2a - II miejsce
Nina Michalska z kl. 2c i Dobromiła Felon z kl. 3c - III miejsce.
Wszystkim uczestnikom konkursu oraz paniom wychowawczyniom, które przeprowadziły eliminacje klasowe, za trud włożony w przygotowanie recytacji oraz naprawdę pięknych prac dziękuje jury pod przewodnictwem pani dyrektor Doroty Worowskiej oraz organizatorka konkursu Krystyna Góra.


WIOSENNY KONCERT

W dniu 4 kwietnia odbył się koncert muzyków Szkoły Muzycznej I stopnia w Ropczycach. Uczniom bardzo podobał się występ, czego efektem były duże brawa. Jednocześnie dyrekcja szkoły muzycznej zachęca wszystkich uczniów do zapisów na nowy rok szkolny 2017/18. Zapisy do 30 kwietnia.



Szkolny konkurs przyrodniczo- plastyczny
"Płynie Wisła, płynie"
dla uczniów Zespołu Szkól nr 2 w Ropczycach



Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych uczniów na konkurs plastyczny "Płynie Wisła, płynie". Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy plastycznej inspirowanej rzeką Wisłą. Uczestnicy wykonają prace do wyboru na temat:
- "Rzeka Wisła w legendach" - w oparciu o podania i legendy związane z rzeką Wisłą,
- "Rzeka Wisła w życiu codziennym dawnych Wiślan" w oparciu literaturę dotyczącą rzeki Wisły (m.in. Bogumił Hoff i Maria Pilch) i inne o dostępne materiały,
- "Rzeka Wisła w ujęciu krajobrazowo-przyrodniczym",
- "Ciekawe miejsca nad Wisłą".

KATEGORIE WIEKOWE:
- dzieci oddziału przedszkolnego, uczniowie klas I-III szkoły podstawowej,
- uczniowie klas IV-VI szkoły podstawowej,
- uczniowie klas I-III gimnazjum.

Uczestnicy konkursu przygotują jedną pracę plastyczną zgodną z tematem w ramach kategorii wiekowej. Zwycięskie prace zamieszczone będą na wystawie, której wernisaż odbędzie się w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach. Po otwarciu wystawy nastąpi uroczyste wręczenie nagród i pamiątkowych dyplomów.




PROJEKTY EDUKACYJNE UCZNIÓW GIMNAZJUM

Jak co roku w naszej szkole uczniowie II klas gimnazjum wykonują projekty gimnazjalne. Jest to z reguły praca zbiorowa uczniów, ucząca działania w grupie i służąca wykorzystaniu zdobytej wiedzy do zaprezentowania się przed społecznością szkoły. Oto zdjęcia z prezentacji niektórych projektów.



W tym roku wszystkie prezentowane projekty były bardzo ciekawe i pomysłowe. Widać było duże zaangażowanie uczniów oraz ich opiekunów.

DNI OTWARYCH DRZWI - PORADNICTWO ZAWODOWE W GIMNAZJUM


31.03.2017r. Klasy III gimnazjum uczestniczyły w "Dniach Otwartych Drzwi" ropczyckich szkół ponadgimnazjalnych. Pod opieką K. Bujak i M. Ochmańskiego uczniowie odwiedzili Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki, Zespół Szkół im ks. dr Jana Zwierza i Zespół Szkół Agrotechnicznych. W każdej ze szkół spotkali się z miłym przyjęciem. Poinformowani zostali o kierunkach kształcenia, wymogach przyjęć, a także o bazie socjalnej każdej z placówek. Mamy nadzieję, że dzięki zdobytym informacjom nie będą mieli problemu z wyborem dalszej drogi kształcenia.


Galeria Dni Otwartych Drzwi


SPOTKANIE Z PODRÓŻNIKIEM GRUPY "TRZASK" - TAJLANDIA


23 marca 2017r. Spotkania z podróżnikami grupy "Trzask" odbywają w naszej szkole się już cyklicznie. Są to barwne opowieści relacjonujące wyprawy w odległe kraje i regiony świata. Tym razem podróżnik przeniósł nas do odległej Tanzani. Krainy słoni, małp, tygrysów i Buddy. Mieliśmy okazję podziwiać zdjęcia, słuchać różnych ciekawostek przyrodniczych i kulturowych, a także zobaczyć na własne oczy pamiątki przywiezione z tej wyprawy. Było to kolejne pasjonujące spotkanie, uczące nas odkrywania świata. Spotkanie to nauczyło nas tego, że jak się bardzo chce, ma się na to pomysł i odwagę, to nic nie stoi na przeszkodzie, by planować i realizować wspaniałe podróże.




KOMUNIKAT DOTYCZĄCY REKRUTACJI UCZNIÓW DO KLAS SPORTOWYCH
NA ROK SZKOLNY 2017/18



W dniu 06.03.2017r. (poniedziałek) o godzinie 16.30 na dużej sali gimnastycznej odbędzie się zebranie z rodzicami w sprawie rekrutacji uczniów na przyszły rok szkolny do klas 6 i 7 sportowych o profilach - piłka siatkowa i pływanie (dotyczy rodziców uczniów obecnych klas 5 i 6).
Wszystkich zainteresowanych rodziców serdecznie zapraszamy.





WSPIERAMY AKCJĘ PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 2 W ROPCZYCACH




Nagroda dla uczniów "najlepszych z najlepszych"



7 lutego 30 uczniów z naszej szkoły pojechało na wycieczkę. Zebraliśmy się pod szkołą o 4:45 rano. Po 4 godzinach podróży dotarliśmy do pierwszego punktu wyprawy, czyli stoku narciarskiego w Kluszkowcach, pod nazwą Czorsztyn Ski. Podzieliliśmy się na dwie grupy. Jeździliśmy przez 4 godziny z panami instruktorami, którzy byli bardzo mili i dbali o nasze bezpieczeństwo. Potem wyruszyliśmy na obiad. Po zjedzeniu dwóch dań wróciliśmy do autokaru. Następnie wyruszyliśmy do Białki Tatrzańskiej na termy. Tam spędziliśmy dwie godziny. Znajdowało się tam mnóstwo atrakcji, m.in. zjeżdżalnie wodne, sztuczna fala i termy usytuowane na zewnątrz budynku. Niektórzy śmiałkowie zdecydowali się nawet biegać po śniegu w stroju kąpielowym! Po wspaniałym czasie spędzonym na termach udaliśmy się do autokaru, by rozpocząć podróż do domu. Około godziny 23:00 dojechaliśmy na parking przed szkołą. Wspólnie stwierdziliśmy, że wycieczka była wspaniała i chętnie byśmy ją powtórzyli.
/Gabriela Kasprzycka kl. I a


Galeria




Drogi rodzicu jeżeli masz pytania bądź wątpliwości dotyczące wprowadzanej reformy edukacji zapraszamy na strony internetowe:

Informacje o reformie edukacji na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

Informacje o reformie edukacji na stronie MEN





Dzień Babci i Dziadka w naszej szkole



Galeria - Dzień Babci i Dziadka

Piekło i niebo przed sobą macie, więc uważajcie siostro i bracie



W dniu 10stycznia 2017 r. w naszej sali gimnastycznej odbyło się przedstawienie jasełkowe przygotowane przez uczniów reprezentujących każdy etap kształcenia w ZS nr 2. Przedszkolaki przepięknie zatańczyły pod czujnym okiem p. P. Popielarz. Starsi ( od kl. III SP do III gimnazjum) brawurowo wystąpili w spektaklu pt. "Piekło i niebo przed sobą macie, więc uważajcie siostro i bracie". Publiczność zobaczyła dzieci, które myślą tylko o prezentach, nastolatków, którzy pomoc rodzicom uważają za niemodną oraz św. Mikołaja wprzęgniętego w przemysł reklamowy, zachęcającego klientów do wydawania pieniędzy w supermarkecie. Wszystko to było sprawką czarcich mocy, z którymi do walki stanęły zastępy anielskie. Występ został okraszony przebojami " Send me an angel " Scorpionsów (w polskim tłumaczeniu) oraz "Bambino jazzu" A. Andrusa, wykonanymi przez chór szkolny p. G. Raka.Całość przygotowały panie: M. Głowacz-Janowska, M. Skwierz-Machnica, A. Dąbrowska- Homa i B. Łącka.
Przedstawienie zostanie powtórzone 9 lutego 2017 r. o godz. 16.30 dla społeczności osiedla św. Barbary i wszystkich zainteresowanych. Serdecznie zapraszamy!
M.G.-J.


Galeria - z jasełek szkolnych

Czytanie jest modne!





Wszyscy wiedzą, jak ważną rolę w życiu człowieka odgrywa książka. Nawyk systematycznego czytania powinien pojawić się już w dzieciństwie. Szkoła ma rozwijać zainteresowania czytelnicze i zachęcać do jak najczęstszego korzystania z biblioteki, szkolnej lub gminnej. W ramach rozwoju czytelnictwa uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach pod kierunkiem p. Doroty Cygan i p. Bożeny Nowackiej zaprezentowali przedstawienie teatralne pod tytułem "Dziwny sen Hani". Było ono skierowane do młodszej publiczności, uczniów klas 0 - III. W zabawny sposób dzieci mogły się dowiedzieć o księgozbiorze szkoły, jak należy zachowywać się w bibliotece i traktować książki, aby nie uległy zniszczeniu. Wypowiadali się także baśniowi bohaterowie - Pinokio, Kot w Butach, Czerwony Kapturek, Kopciuszek i sierotka Marysia - potraktowani niegodziwie przez czytelników. W ten sposób małe dzieci miały wczuć się w role postaci fikcyjnych i przenieść pozytywne postawy do świata realnego, swojego otoczenia. Całości dopełniały tańce o literkach i molach książkowych w wykonaniu uczennic klas czwartych oraz kolorowe plakaty o spektaklu i czytaniu. Na koniec dziewczyny-Wróżki wręczyły każdemu młodemu widzowi zakładkę do książki, które wykonali uczniowie biorący udział w występie. Natomiast starsi uczniowie szkoły podstawowej z kl. VI wzięli udział w konkursie czytelniczym o Henryku Sienkiewiczu. Został on przygotowany przez p. Bożenę Nowacką i p. Dorotę Siwulec-Pawlik. I etap miał charakter testu z zadaniami zamkniętymi dotyczącymi treści powieści "W pustyni i w puszczy". II etap dotyczył życia i twórczości pisarza.

Najlepszą wiedzą na temat Sienkiewicza wykazali się uczniowie:
I miejsce - Jakub Stępak z kl. VI a
II miejsce - Milena Kłak z kl. VI b
Justyna Rolek z kl. VI a
III miejsce - Amelia Dobosz z kl. VI b
Krzysztof Koza z kl. VI a
Aleksandra Pudo z kl. VI a
Mateusz Załocha z kl. VI c

Uczniowie otrzymali nagrody książkowe.
Bożena Nowacka


Galeria - Dziwny Sen Hani

NIE NUDŹ SIĘ NA FERIACH...

Jeżeli nie masz co ze sobą zrobić w czasie ferii, nudzisz się i spędzasz czas przed telewizorem lub komputerem, proponujemy skorzystać z oferty zajęć sportowych organizowanych w naszej szkole oraz w Ropczyckim Centrum Kultury i Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Ropczycach. Poniżej zamieszczamy szczegóły dotyczące organizowanych zajęć.

Grafik zajęć sportowych organizowanych w czasie ferii zimowych w naszej szkole





ZEBRANIE Z RODZICAMI

13 stycznia 2017r. w odbędzie się zebranie z rodzicami podsumowujące osiągnięcia uczniów za I semestr roku szkolnego 2016/2017.

16.30 - spotkanie dla rodziców uczniów szkoły podstawowej
17.15 - spotkanie dla rodziców uczniów gimnazjum

Program spotkań:
1. Zapoznanie z ofertą i pracą Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Ropczycach - "Rodzicu, kiedy po pomoc do poradni?" - mgr M. Gątarska - pedagog i neurologopeda (stołówka szkolna I piętro).
2. Bieżące informacje dotyczące funkcjonowania szkoły - dyr. W. Żuchowski (stołówka szkolna I piętro).
3. Spotkania z wychowawcami (w klasach)
4. Dla rodziców uczniów klas III a i III b gimnazjum (w klasach)- spotkania z przedstawicielami szkół ponadgimnazjalnych (przedstawienie oferty - wymagań dotyczących przyjęcia, kierunków kształcenia i bazy dydaktyczno-wychowawczej).

Serdecznie zapraszamy
25 FINAŁ
WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY




Cel: Ratowanie życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz zapewnienie godnej opieki medycznej seniorom.

ZBIÓRKA PIENIĘDZY W NASZEJ SZKOLE ODBĘDZIE SIĘ W ŚRODĘ I CZWARTEK - 11 i 12 STYCZNIA 2017r.



Piękna jest radość w Święta,
Ciepłe są myśli o bliskich,
Niech pokój, miłość i szczęście
Otoczy dzisiaj nas wszystkich


Gorące życzenia radości,
A w Nowym Roku 2017
Szczęścia, zdrowia i pomyślności
życzą:


Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
I uczniowie Zespołu Szkół nr 2
W Ropczycach

O G Ł O S Z E N I E



Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców na

KIERMASZ ŚWIETLICOWY
pod hasłem " SŁODKIE PIERNIKI - DOBRA PROMYKI",

który odbędzie się 13 grudnia w holu głównym na parterze szkoły o godzinie 11.25 .
Dochód ze sprzedaży pierniczków przeznaczony będzie na wsparcie działalności Podkarpackiego Hospicjum dla Dzieci oraz zakup gier planszowych do świetlicy.

Organizatorzy : świetlica i kuchnia szkolna




Mikołaj w naszej szkole



Na początku grudnia do wszystkich grzecznych dzieci przychodzi Święty Mikołaj. W naszej szkole oczywiście nie brakuje grzecznych i mądrych dzieci. Mikołajkowy orszak z diabełkami, aniołkami, reniferami maszerował z klasy do klasy, by dotrzeć do wszystkich małych i dużych rozdając cukierki a czasami rózgi dla tych mniej grzecznych... Wszystko to za sprawą Samorządu Uczniowskiego i jego opiekunów.



OSIĄGAMY WYSOKIE WYNIKI NAUCZANIA

W linku poniżej zamieszczamy analizę EWD osiągnięć uczniów Gimnazjum nr 2 w Ropczycach za lata 2014-2016 w porównaniu do pozostałych gimnazjów ropczyckich.

Analiza EWD za lata 2014-2016



MAM TALENT



W dniu 23 listopada o godzinie 13:30 w Małej Świetlicy Szkolnej, odbył się konkurs "Mam talent- na małej świetlicy szkolnej". W konkursie wzięli udział uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej. Do udziału zgłosiło się 12 uczniów w różnorodnych prezentacjach. Były to popisy taneczne, gimnastyczne, śpiewacze oraz pokaz prac plastycznych (zespołowe lub indywidualne). Rewelacyjna publiczność tj. nasi uczniowie i nauczyciele reagowała żywiołowo. Dopingowali, oklaskiwali i wspierali jak tylko mogli wykonawców, doceniając ich odwagę i talent.



Świetlicowy show oceniała zgromadzona publiczność oddając jeden głos na wybranego uczestnika konkursu oraz Jury w składzie Pani Moniki Pociask i Pani Magdaleny Jachym. Wybór zwycięzcy okazał się trudnym zadaniem, gdyż uczniowie zadziwili wszystkich wspaniałymi umiejętnościami. Niestety regulamin konkursu jest "żelazny" i spośród 9 programów trzeba było wyłonić 3 pierwsze miejsca w kategoriach tj.

Show taneczno-gimnastyczne:

I miejsce: "Big Stars" Antonina Dłużeń, Katarzyna Borowska (kl. 3 a, 3b)
II miejsce (taniec solo): Zuzanna Paśko (kl. 3 c) III miejsce: "Magic Acrobatic" Rymut Kornelia, Malska Gabriela (kl. 3 c)
Wyróżnienie od publiczności otrzymała grupa "Big Acrobatic" - Zuzanna Daniel, Weronika Królikowska, Aleksandra Ochab (kl. 3 c).


Talent plastyczny i śpiew:

I miejsce: Julia Dobosz (kl. 3 b)
II miejsce: Milena Mormol (kl. 3 b)
III miejsce (śpiew): Julia Paryś (kl. 3 a)
/Monika Pociask/



Konkurs "Nasze Pasje"

24 listopada 2016 r. w Centrum Kultury w Ropczycach miały miejsce eliminacje rejonowe w konkursie, mające formę recytacji lub piosenki. Hasłem tegorocznej edycji było: "Nasze pasje". Uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych - kl.0-III i kl. IV-VI szkoły podstawowej mieli za zadanie dokonać prezentacji wybranego utworu - wiersza/prozy lub piosenki - z twórczości znaczących i wybitnych autorów, którzy w swoich dziełach poruszają tematykę zainteresowań i wpływu hobby na bogatsze, kolorowe i ciekawsze życie. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie: Hanna Grzesiak i Jakub Ślusarczyk z kl. VI b, Wiktoria Świerk z kl. V a (pod opieką p. Bożeny Nowackiej) oraz Paulina Róg z kl. Vc, Anna Opiela z kl. VI a, Martyna Porzuczek z kl. V b (pod opieką p. Doroty Siwulec - Pawlik). Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i czekolady, a nagrodzeni książki. Wyróżnienie otrzymała Wiktoria Świerk. Gratulujemy!
/BN/



Międzyszkolny konkurs ekologiczny



18 listopada bieżącego roku czworo uczniów naszej szkoły wraz z nauczycielem - panią Barbarą Kopalą pojechało na międzyszkolny konkurs ekologiczny. Hasłem tegorocznego konkursu, który odbył się w Zespole Szkół nr 4 było " Z przyjaciółmi i plecakiem rusz ekologicznym szlakiem ". W skład drużyny wchodzili: Maksymilian Boś, Dominika Koźlak - Pośko, Radosław Wojnowski i Julia Stachowska. Zadaniem uczniów uczestniczących w konkursie było rozwiązanie testu sprawdzającego naszą wiedzę między innymi na temat: znajomości ciekawych miejsc w naszej gminie, krajobrazów Polski, mapy fizycznej Polski oraz ochrony najbliższego środowiska. Jedna osoba z drużyny brała udział w konkurencji sportowej. Na koniec każda z drużyn miała zaprezentować piosenkę turystyczną. Nasza szkoła zajęła drugie miejsce. W czasie konkursu panowała miła atmosfera i wszyscy świetnie się bawili.


Wycieczka klas 5 do Krakowa

18 listopada 2016 r. uczniowie klas V wybrali się na wycieczkę do Krakowa. Opiekunkami były nasze panie wychowawczynie: p. Bożena Nowacka, p. Dorota Siwulec-Pawlik, p. Iryna Burban. Wyjechaliśmy o godzinie 800. Wszyscy uczniowie mieli dobry humor, więc podróż minęła szybko i przyjemnie. O godzinie 1030 zwiedziliśmy Kościół Franciszkański, który posiada trzy kaplice. Znaleźliśmy w nim wiele prac Stanisława Wyspiańskiego i Józefa Mehoffera. Zwróciliśmy uwagę na piękny witraż nad głównym wejściem "Bóg Ojciec". Obejrzeliśmy Drogę Krzyżową Mehoffera. Następnie o godzinie 1100 udaliśmy się do Muzeum Bursztynu, w którym oglądaliśmy w gablotach surowy bursztyn i wyroby jubilerskie. W sklepie muzealnym mogliśmy kupić ozdoby z bursztynu. Potem udaliśmy się na Rynek Starego Miasta. Jest to wyjątkowe miejsce, które brało udział w wielu historycznych wydarzeniach. Znajdują się tu Sukiennice ze straganami pełnymi pamiątek. Każdy z nas mógł sobie tutaj coś kupić. O godzinie 1200 usłyszeliśmy hejnał grany z jednej z wież Kościoła Mariackiego, a następnie udaliśmy się do wnętrza budynku. Widzieliśmy tam wspaniały ołtarz, ukazujący Matkę Boską w otoczeniu Apostołów, wykonany przez Wita Stwosza. Kolejnym etapem naszej wycieczki był Dom Józefa Mehoffera, który zwiedzaliśmy od godziny 1300 do 1400.Dowiedzieliśmy się wiele o jego życiu i twórczości. Obejrzeliśmy zabytkowe meble podczas zwiedzania parteru i piętra. Malował piękne obrazy, wykonywał witraże, które mogliśmy podziwiać. Okazało się, że malowała również jego żona. Ostatnim etapem naszej wycieczki było Muzeum Witrażu, w którym byliśmy do godziny 1600. W tym miejscu można nie tylko obejrzeć historyczne egzemplarze, ale również poznać sztukę tworzenia witrażu i zobaczyć artystów przy pracy. My także wykonaliśmy witraż - rozetę z papieru i bibuły. Prace mogliśmy zabrać do domu. Około 1900 dotarliśmy przed szkołę, skąd udaliśmy się do domów. Wycieczkę uważam za bardzo udaną, gdyż zobaczyliśmy wiele interesujących miejsc. Było miło i przyjemnie.
/Jakub Świątek kl. V a/



Sprawozdanie z przebiegu szkolnego konkursu czytelniczego o Henryku Sienkiewiczu



W związku z ogłoszeniem roku 2016 rokiem Henryka Sienkiewicza w Szkole Podstawowej nr 5 im. S. Udzieli w Ropczycach p. Bożena Nowacka i p. Dorota Siwulec-Pawlik przeprowadziły konkurs dla uczniów klas VI.
I etap miał charakter testu z zadaniami zamkniętymi dotyczącymi treści powieści "W pustyni i w puszczy". W sumie wzięło udział 62 uczniów. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 17 uczniów, którzy najlepiej rozwiązali pierwszy test. II etap dotyczył życia i twórczości pisarza. Test miał charakter zadań otwartych z krótką odpowiedzią.
Najlepszą wiedzą na temat Sienkiewicza wykazali się uczniowie:

I miejsce - Jakub Stępak z kl. VI a

II miejsce - Milena Kłak z kl. VI b
Justyna Rolek z kl. VI a

III miejsce - Amelia Dobosz z kl. VI b
Krzysztof Koza z kl. VI a
Aleksandra Pudo z kl. VI a
Mateusz Załocha z kl. VI c

Uczniowie otrzymali nagrody książkowe. Gratulujemy!
/BN/



POLACY W DRODZE DO NIEPODLEGŁOŚCI




9 listopada 2016 r. w naszej szkole obyła się uroczysta akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Na program złożyły się:
" taniec polonez w wykonaniu uczniów edukacji wczesnoszkolnej z kl. II przygotowany pod kierunkiem p. M. Kawy;
" montaż słowno-muzyczny zaprezentowany przez gimnazjalistów z kl. Ib (odp. D. Przywara);
" występ solistek (K. Pieja, W. Szpara) i chóru szkolnego prowadzonego przez p. G. Raka;
" prezentacja multimedialna pt. "Polacy w drodze do niepodległości" będąca jednocześnie realizacją projektu edukacyjnego w gimnazjum opracowanego przez D. Felona i M. Stokłosę z kl. II b pod kierunkiem D. Przywary i G. Raka.

Prezentacja sceniczna stanowiła swoistą lekcję historii. Przypomniano uczniom ważne wydarzenia z dziejów naszego narodu. Inscenizację przygotowano w formie symbolicznej podróży pociągiem, który zatrzymywał się na kolejnych stacjach: NIEWOLA, POWSTANIA, I WOJNA ŚWIATOWA, WOLNOŚĆ. Na każdej stacji podróżni słuchali opowiadania kolejarza o przeszłości, patriotycznych wierszy i pieśni. Prezentacja multimedialna, wzbogacona nagraniami wypowiedzi uczniów z kl. VIc i Ib gimn. na temat ojczyzny, stanowiła uzupełnienie przekazu scenicznego. O wystrój sceny zadbała p. E. Konieczny, a p. Z. Baran wykonał symboliczny pociąg z nazwami stacji. W patriotycznym, podniosłym i uroczystym nastroju zakończyła się szkolna uroczystość. Dyrektor szkoły, p. D. Worowska, podziękowała uczniom i ich opiekunom za przygotowanie występu. Podkreśliła, że prezentacja projektu edukacyjnego po raz pierwszy odbyła się z udziałem tak licznej publiczności.

Zapraszamy do galerii

Galeria


Jesienna wycieczka klasy IIc sp




W dniu 19 października odbyła się piesza " Jesienna wycieczka" ulicą Wiejską, w której wzięli udział uczniowie klasy 2C szkoły podstawowej z wychowawcą Panią Krystyną Góra oraz opiekunem Panią Moniką Pociask. Wszyscy w dobrych nastrojach przy jesiennej pogodzie zebraliśmy się o godz. 08:45 pod budynkiem Szkoły po to, aby wyruszyć w drogę. Maszerowaliśmy wszyscy ok. 2,2 km podziwiając uroki jesiennego krajobrazu okolic naszego regionu. Podczas wędrówki klasa została zaproszona do ogrodu miłego Państwa, gdzie wszyscy mogli zaobserwować zmieniającą się w porze jesiennej roślinność oraz jej barwy. Nie zabrakło również czasu na poranne śniadanie, słodkości oraz wspólne rozmowy. Ostatnim punktem wyprawy była pobliska polana przy ulicy Wiejskiej, gdzie cała klasa miała okazję do gromadzenia jesiennych liści, szyszek oraz innych skarbów do swojego albumu. Wszyscy uśmiechnięci z nową energią wróciliśmy do szkoły.
Krystyna Góra, Monika Pociask



Jesienna wycieczka klas III sp do piekarni




W październiku uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 5 udali się z wizytą do pobliskiej piekarni GS Sch., mieszczącej się przy ul. Piłsudskiego 33. Uczniowie mogli zobaczyć kolejne etapy produkcji pieczywa (chleba, bułek) metodą tradycyjną. Pracownicy piekarni opowiedzieli dzieciom o swojej pracy oraz o zaletach zdrowotnych wypiekanego przez nich pieczywa bez polepszaczy. Niektórzy uczniowie własnoręcznie formowali przygotowane ciasto. Na koniec wizyty wszystkie dzieci mogły posmakować pysznych bułek z dodatkiem ziaren i marchewki.
Renata Kozub, Urszula Zach, Beata Staroń



ŚWIATOWY DZIEŃ WEGETARIANIZMU




Już po raz siódmy w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Ropczycach obchodzony był "Międzynarodowy Dzień Wegetarianizmu". Impreza miała charakter międzyszkolny i w związku z tym uczestniczyli w niej uczniowie z Gimnazjum z Wielopola Skrzyńskiego, z Zespołu Szkół nr 1 , 2 , 3 z Ropczyc, Niedźwiady, Ocieki. W tym roku po raz pierwszy byli obecni na spotkaniu uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Sędziszowie Małopolskim wraz z panią dyrektor Marią Chuderską, uczniowie ze Szkoły Podstawowej z Wolicy Piaskowej. Obchody uświetniły prezentacje ucznia z klasy IIIa Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych- Łukasza Duwera "Wegetarianizm" oraz uczennicy klasy II Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych - Anny Wilczyńskiej "Zdrowy styl życia". Gościem wyjątkowym była pani doktor Leokadia Drobnica - nauczyciel Zespołu Szkół Gospodarczych w Rzeszowie, wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki, która przedstawiła młodzieży problemy związane z otyłością. Podczas spotkania zaprezentowała się również grupa taneczna, której opiekunem jest pani Agata Paśko. Goście obejrzeli film o naszej szkole nakręcony przez uczniów Technikum Informatycznego. Dużym zainteresowaniem cieszył się wegetariański poczęstunek przygotowany przez uczniów klas II i III a Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych. Każdy mógł spróbować dań bez mięsa, dowiedzieć się jak je przygotować. Do degustacji tym razem przygotowano owocowe musy, babeczki z kremem budyniowym garnirowane owocami, galaretkę z kwaśnego mleka z owocami, placek marchewkowy, szarlotkę, paszteciki ze szpinakiem i pieczarkami z dipem czosnkowym, sałatkę Caprese. Dużym uznaniem cieszyły się również pizzerinki oraz placek szpinakowy.

Zapraszamy do galerii


Galeria



Dzień Edukacji Narodowej




W dniu 13.10.2016 r. odbyła się w naszej szkole akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej który przygotowali nauczyciele wychowania fizycznego ( oraz pan Grzegorz Rak.Przedstawienie opowiadało historię o tym jak patron naszej szkoły Seweryn Udziela znalazł się w dzisiejszych czasach w naszej szkole i spotkał uczennicę klasy II SP która pokazała mu jak dzisiaj funkcjonuje szkoła. Byli na lekcji historii u P. Magdaleny Głowacz-Janowskiej, na lekcji wf oglądali układ taneczny na stepach w wykonaniu uczennic klasy II b gimnazjum który przygotowała P. Małgorzata Skwierz-Machnica. Uczestniczyli też w lekcji fizyki z P. Jerzym Motyką.
W naszej akademii wszyscy nauczyciele w podzięce za trud otrzymali z rąk "Seweryna Udzieli" pamiątkowe medale. Należy wspomnieć, że w przedstawienie zaangażowali się też rodzice , panie: Agata Gawron, Iwona Krupska i Marta Cichy, które piosenką podziękowały nauczycielom za ich trud i wspaniałą pracę. Nauczyciele też pragną podziękować wspomnianym mamom.

Zapraszamy do galerii

Galeria



Pasowanie na ucznia

Puk, puk to ja
mały uczeń pierwszaczek,
pukam szkoło do twych drzwi…





6 października 2016 roku dzieci z klas I szkoły podstawowej w obecności zaproszonych gości, złożyły uroczyste ślubowanie i zostały przez dyrektora szkoły pasowane na uczniów. Było to duże przeżycie zarówno dla maluchów jak i dla ich licznie zgromadzonych bliskich. Zanim te podniosłe momenty miały miejsce, pierwszoklasiści przedstawili się wszystkim zebranym opowiadając o sobie, pochwalili się swoją wiedzą na temat Polski i przepisów ruchu drogowego oraz zaprezentowali się w piosenkach i tańcach. Potem ślubowali, że będą się starać być dobrymi Polakami, że dla ojczyzny będą się jak najlepiej uczyć, a kiedyś pracować, że będą dbać o dobre imię szkoły, aby swoją postawą sprawić radość rodzicom i nauczycielom. Po dokonanym akcie pasowania uczniowie otrzymali legitymacje szkolne, plakietki z logo szkoły, pamiątkowe dyplomy oraz znaczki odblaskowe, a od rodziców rożki ze słodyczami. Uroczystość zakończyły pamiątkowe zdjęcia.

Zapraszamy do galerii


Galeria



Ogłoszenie nr 344914 - 2016 z dnia 2016-11-17 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 w Ropczycach
Termin składania ofert do dnia: 28.11.2016 godzina 10:00


ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

Ogłoszenie UZP
SIWZ
Zalacznik nr 4 - Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej
Zalacznik nr 1 do SIWZ - Oferta
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy dot.-części I
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy dot.-części II
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy dot.-części III
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy dot.-części IV
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy dot.-części IX
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy dot.-części V
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy dot.-czesci VI
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy dot.-części VII
Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy dot.-części VIII
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie z art. 25a-ust 1 warunki udziału postepowaniu
Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 6 do SIWZ Szczegółowy opis-przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź na zapytanie

Informacja z art. 86 ust. 5

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej-oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

ZEBRANIE Z RODZICAMI

16.11.2016r. odbędą się w naszej szkole spotkania z rodzicami (stołówka szkolna I piętro).

16.30 - spotkanie dla rodziców uczniów szkoły podstawowej
17.00 - spotkanie dla rodziców uczniów gimnazjum

Program spotkań:
1. Spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły - bieżące komunikaty dotyczące funkcjonowania szkoły oraz omówienie wskaźników EWD za lata 2014-2016.
2. Spotkania z wychowawcami klas
Serdecznie zapraszamy


Z A R Z Ą D Z E N I E
Dyrektora Zespołu Szkół nr2 w Ropczycach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie ustalenia dodatkowo dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2016-2017:

1. SP, Gimn. 31 października 2016r - Dzień przed Świętem Wszystkich Świętych
2. SP, Gimn. 21 marca 2017r. - Święto Wiosny
3. Gimn. 19 kwietnia 2017r. - Egzamin cz. humanistyczna
4. Gimn. 20 kwietnia 2017r. - Egzamin cz. matematyczno-przyrodnicza
5. Gimn. 21 kwietnia 2017r. - Egzamin cz. językowa
6. SP, Gimn. 2 maja 2017r. - Święto Flagi
7. SP, Gimn. 1 czerwca 2017r.- Dzień Dziecka
8. SP, Gimn. 16 czerwca - Piątek po św. Bożego Ciała



Bezpieczna droga do szkoły - klasy III




W dniu 29 września klasy III szkoły podstawowej w ramach akcji "Bezpieczna droga do szkoły" miały zajęcia z panami policjantami. Na spotkaniu trzecioklasiści przypomnieli sobie zasady bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Przypomniały sobie również jak się zachować, w stosunku do nieznajomych osób dorosłych, gdy jesteśmy sami w domu, bądź gdy zaatakuje nas pies. Dzieci aktywnie włączały się w dyskusję i odpowiadały na pytania panów policjantów. W sposób praktyczny uczyły się też przechodzić przez przejście dla pieszych. W nagrodę za zaangażowanie panowie policjanci pokazali najmłodszym akcesoria policyjne (kajdanki i pałkę) a na zakończenie spotkania można było wsiąść do policyjnego radiowozu.

Zapraszamy do galerii


Galeria



Wybory Samorządu Uczniowskiego




23 września odbyły się wybory przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, w których uczestniczyli przewodniczący klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Przewodniczącą szkoły została Wiktoria Szpara z klasy 3b, a zastępcą Urszula Opiela z klasy 2a. Życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności szkolnej.


Bezpieczna droga do szkoły - klasy II




20.09.2016r. uczniowie klas II szkoły podstawowej gościli przedstawicieli policji, którzy przybyli do naszej szkoły w celu zaznajomienia uczniów z przepisami dotyczącymi bezpiecznej drogi do szkoły. W tym roku do akcji przyłączył się ropczycki sklep "Mrówka". Atrakcją dla dzieci były wspólne zdjęcia z "mrówką" a także prezenty, które otrzymały od organizatorów i sponsorów akcji (kamizelki i breloczki odblaskowe). Następnie dzieci w praktyczny sposób uczyły się bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię na przejściach w okolicy szkoły, pod baczną pieczą funkcjonariuszy. Uczniowie mogli też wsiąść do radiowozu oraz na policyjny motocykl. Mamy nadzieję, że akcja "Bezpieczna droga do szkoły" przyczyni się do podniesienia wiedzy najmłodszych uczniów dotyczącej przepisów ruchu drogowego, a także do podniesienia bezpieczeństwa dzieci w drodze do i ze szkoły.

Zapraszamy do galerii


Galeria



O G Ł O S Z E N I E
W poniedziałek 5 września (stołówka szkolna I piętro) odbedą się zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej - godz. 16.30 i gimnazjum - godz. 17.15.

Program spotkań:
1. Spotkanie z dyrektorem szkoły - przedstawienie bardzo ważnych spraw dotyczących organizacji roku szkolnego, zaopatrzenia uczniów w podręczniki szkolne itp.
2. Spotkania rodziców z wychowawcami klas.


Obecność rodziców obowiązkowa.

Serdecznie zapraszamy.



ŻEGNAJCIE WAKACJE




1 września rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny 2016/2017. Uroczystość inauguracji przygotowali uczniowie pod opieką nauczycieli: Małgorzaty Skwierz - Machnicy, Iryny Burban i Grzegorza Raka. Były piosenki i wspomnienia z wakacji. Nawiązano też do pamiętnej 77 rocznicy wybuchu II wojny światowej, kiedy to nauka była organizowana w tajemnicy przed niemieckim okupantem i za którą groziły srogie sankcje. Na zakończenie w swoim przemówieniu dyr. W. Żuchowski życzył wszystkim nauczycielom, uczniom i rodzicom owocnej pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz osiągnięcia wielu sukcesów.

Zapraszamy do galerii


Galeria



1 września rozpoczynamy rok szkolny 2016/2017.

Godzina 8.00 msza w kościele św. Barbary.
Godzina 9.00 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 (plac apelowy, bądź duża sala gimnastyczna w zależności od pogody).
Spotkania z wychowawcami klas

Nazwa zamówienia: Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 w Ropczycach


Rodzaj zamówienia: dostawy TERMIN SKŁADANIA OFERT : 19.07.2016 godz. 12:00

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

Ogłoszenie UZP
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie art. 22
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz cenowy dot. części I
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz cenowy dot. części II
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz cenowy dot. części III
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz cenowy dot. części IV
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz cenowy dot. części V
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz cenowy dot. części VI
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz cenowy dot. części VII
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz cenowy dot. części VIII
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz cenowy dot. części IX

Osiągnęliśmy wysokie wyniki na sprawdzianie i egzaminie.

Analizując wyniki sprawdzianu szóstoklasistów informujemy, że uczniowie naszej szkoły uplasowali się na pierwszym miejscu w gminie Ropczyce. Osiągnęliśmy w 9 stopniowej skali staninowej:

z części pierwszej sprawdzianu - 68% , (7 stanin - j. polski 76%, matematyka 60%)
z j. angielskiego - 83%, (8 stanin)

Wyniki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie ( sprawdzian woj. podkarpackie)
wyniki szkoły (podkarpackie)- sprawdzian (pdf)


Jeżeli chodzi o uczniów naszego gimnazjum, jesteśmy najlepszą szkołą w powiecie ropczycko-sędziszowskim:

Język polski - 85 % (8 stanin);
Historia i WOS - 66% (8 stanin);
Matematyka - 66% (8 stanin);
Przedmioty przyrodnicze - 61% (8 stanin);
J. angielski - 51% (7 stanin);
J. niemiecki - 79% (8 stanin);

Wyniki Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie (egzamin gimnazjalny woj. podkarpackie)
wyniki szkoły (podkarpackie) - egzamin gimnazjalny (pdf)

Serdecznie gratulujemy uczniom i nauczycielom osiągnięcia tak wysokich wyników.
INFORMACJA

Zamieszczamy wykaz podręczników szkolnych dla klas VI szkoły podstawowej i III gimnazjum na rok szkolny 2016/2017


Wykaz podręczników dla klas VI szkoły podstawowej na rok szkolny 2016/17

podręczniki dla klas VI sp (pdf)

Wykaz podręczników dla klas III gimnazjum na rok szkolny 2016/17

podręczniki dla klas III gimnazjum (pdf)

ŻEGNAJ SZKOŁO, WITAJCIE WAKACJE




Ostatni dzień roku szkolnego zawsze wzbudza wiele emocji. Jest to dzień szczególny w swoim rodzaju. Po intensywnym wysiłku intelektualnym, wytężonej ciężkiej pracy, której efektem były bardzo dobre wyniki egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu szóstoklasistów, nadszedł czas odpoczynku i beztroski, czas wakacji. Gratulujemy wzystkim uczniom osiągniętych wyników, których dowodem są uzyskane oceny na świadectwach szkolnych. Gratulujemy i jednocześnie żegnamy uczniów III klas gimnazjum, którzy kończąc naszą szkołę podejmą kolejne wyzwanie, edukacji w szkołach średnich. Uczniom klas VI życzymy osiągania dobrych wyników na kolejnym etapie kształcenia w gimnazjum. Uroczystość zakończenia roku szkolnego przygotowali uczniowie i wychowawcy klas III gimnazjum i VI szkoły podstawowej ( D. Cygan, B. Łącka, B. Kopala i M. Głowacz- Janowska. Oprawę muzyczną jak zwykle niezastapiony,pan G. Rak. Dyrekcja szkoły w sposób szczególny podziękowała rodzicom, którzy angażowali się w życie szkoły i wspierali ją w działaniach. Uczniowie, którzy osiągnli bardzo dobre wyniki w nauce, sporcie, bądź w innych dziedzinach zostali nagrodzeni. Dyrekcja podziękowała też za pracę wszystkim pracownikom szkoły, nauczycielom oraz wszystkim pracownikom niepedagogicznym. Nadeszły upragnione wakacje!!!


Galeria



Rajd "Rowerem od uzależnień"




"Rowerem od uzależnień", taką nazwę miał rajd rowerowy do Kamionki, który odbył się w dniu 22 czerwca 2016r. Uczniowie klas II gimnazjum w sposób aktywny poznawali uroki naszej rodzinnej ziemi ropczycko-sędziszowskiej. W trakcie rajdu na polu namiotowym w Kamionce przy płonącym ognisku odbył się test wiedzy o szkodliwości środków uzależniających. Atrakcją było też pieczenie kiełbasek oraz gry i zabawy zespołowe (m.in. odbył się miniturniej gry w badmintona i mecz piłki nożnej).
Opiekunami byli nauczyciele J. Motyka, A. Cichoń, K. Bujak.


Galeria



Wycieczka w Góry Świętokrzyskie




13 czerwca uczniowie klas VI szkoły podstawowej brali udział w wycieczce w Góry Świętokrzyskie. Był to wyjazd jednodniowy a jego program bardzo napięty. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Opatowa. Poprzez Bramę Warszawską weszliśmy na rynek Opatowa i podziwialiśmy romańską kolegiatę pw. św. Marcina z XII wieku. Od przewodnika dowiedzieliśmy się wielu ciekawych faktów historycznych z dziejów tego miasta i jego znaczenia w dawnych czasach. Kolejną atrakcją wycieczki było odwiedzenie Klasztoru Sióstr Bernardynek w Świętej Katarzynie w którym jedna z sióstr zakonnych opowiadała nam o powołaniu i codziennym życiu w klasztorze. Następnie udaliśmy się czerwonym szlakiem na najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich - Łysicę 612. Pan przewodnik w trakcie wspinaczki opowiadał nam o Świętokrzyskim Parku Narodowym. Kolejnym punktem naszej wycieczki był wjazd kolejką na Święty Krzyż, gdzie z punktu widokowego na Łysej Górze podziwialiśmy rozległe gołoborza oraz panoramy ziemi świętokrzyskiej. Zwiedziliśmy też położony tam kompleks zabudowań dawnego klasztoru Benedyktynów Świętokrzyskich. Mogliśmy podziwiać relikwię świętego Krzyża, krypty podziemne oraz dowiedzieć się o historii tego miejsca, które odgrywało ważną rolę w dziejach Polski. Następnie Drogą Królewską zeszliśmy do naszego autobusu, by udać się do ostatniego punktu naszej wycieczki którym był zamek Krzyżtopór w Ujeździe. Mieliśmy okazję dowiedzieć się ciekawostek o jego budowie, właścicielach, a także pospacerować po salach i komnatach zamkowych. Do domów wróciliśmy nieco zmęczeni za to bogatsi o nowe doświadczenia i wiedzę o historii naszego kraju. Opiekunami wycieczki byli nauczyciele B. Kopala, M. Głowacz-Janowska, M. Ochmański i A. Cichoń.


Galeria



Wycieczka do Sandomierza




Dnia 8,9 czerwca 2016r, klasy 2a i 2c oraz 2bi4c wybrały się na wycieczkę autokarową do Sandomierza, najstarszego miasta położonego na wzgórzu. Tego dnia słoneczna pogoda zachęcała do podróżowania. Na wycieczkę wyruszyliśmy o godz.8.00. Na miejsce dotarliśmy o godz.9.50. Razem z przewodnikiem rozpoczęliśmy zwiedzanie miasta od Podziemnej Trasy Turystycznej. Tam w pierwszym pomieszczeniu wysłuchaliśmy legendy o dzielnej H. Krępiance, która uratowała miasto przed Tatarami, a sama zginęła. Na pamiątkę pobytu w tym miejscu, każdy uczestnik wycieczki za pomocą młotka i kowadła wybił dla siebie średniowieczną monetę - talara. Ciekawym miejscem w podziemiach była Zbrojownia Rycerska, gdzie spotkaliśmy się ze średniowiecznym rycerzem, który z humorem opowiadał dzieje miasta. Tutaj mieliśmy okazję przymierzyć jego zbroje i średniowieczne sukienki księżniczek. Tajemniczym miejscem była "katownia", w której znajdowały się dyby oraz inne urządzenia tortur, między innymi łoże do rozciągania kości oraz kolczaste fotele. Po wyjściu z podziemi udaliśmy się spacerkiem do Kościoła św. Jakuba po drodze mijając Sandomierski Zamek. Stamtąd wracaliśmy wąwozem lessowym przez park, gdzie podziwialiśmy stare, mosiężne armaty. Następnie pokonując ponad 100 schodów przeszliśmy przez Ucho Igielne z życzeniami do spełnienia, nie oglądając się do tyłu, aby jak według legendy życzenia spełniły się. W końcu dotarliśmy na Rynek gdzie podziwialiśmy renesansowe kamieniczki, Ratusz z zegarem słonecznym. Byliśmy na Bramie Opatowskiej skąd obserwowaliśmy rozległą panoramę miasta. Teraz mieliśmy czas na zakup pamiątek i robienie zdjęć. Ostatnim punktem programu był rejs statkiem po Wiśle, podczas którego kapitan rozdawał kotwice, a my mogliśmy podziwiać panoramę miasta. Trochę zmęczeni i głodni udaliśmy się do MCDonalds w Tarnobrzegu. Tu każdy zamówił sobie coś pysznego do zjedzenia. Około godz.17.15 wyjechaliśmy w drogę powrotną. Na miejscu byliśmy o godz. 18.30. To był bardzo udany dzień i mamy nadzieję, że wspólnie z klasą zwiedzimy jeszcze niejedno miasto.
Urszula Zach Beata Staroń Renata Kozub



Galeria



" MATEMATYCZNE ASY Z TRZECIEJ KLASY"



W dniu 7 czerwca 2016 r. w Zespole Szkół w Lubzinie odbył się międzyszkolny konkurs matematyczny dla klas trzecich szkoły podstawowej. W konkursie uczestniczyli uczniowie ze szkół gminy Ropczyce. Naszą szkołę reprezentowało trzech uczniów z klasy III a, którzy zostali zakwalifikowani do konkursu na podstawie eliminacji szkolnych
Wyniki konkursu:
I miejsce - Wojciech Opiela
II miejsce - Franciszek Szeliga
Wyróżnienie - Mateusz Przywara


Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów !


WARSZTATY FLORYSTYCZNE




Florystyka jest wszechobecna w naszym codziennym życiu. Oprócz domów, które dekorujemy kwiatami przy różnych okazjach, a także bez okazji, dekoracje kwiatowe są powszechne w naszym otoczeniu w różnych miejscach. Wzbogacanie ich elementami natury sprawia, że czujemy się w nich po prostu lepiej. O tym wszystkim dowiedziały się dzieci z klasy III b z naszej szkoły, które wzięły udział w warsztatach florystycznych, prowadzonych przez florystkę panią Alicję Kuczek. Podczas warsztatów uczniowie poznali różne rodzaje kwiatów i ozdobnych chwastów, uczyli się też tworzyć letnie, a więc lekkie, zwiewne i kolorowe kompozycje kwiatowe. Okazało się, że florystyka wymaga szerokiej wiedzy i łączy ze sobą elementy z zakresu przyrody i sztuki. Gdy bukiety były już gotowe dzieci miały do pani Alicji dużo pytań dotyczących jej pracy. Były to bardzo ciekawe zajęcia, które sprawiły dzieciom ogromną radość.


Galeria



Pierwszaki na Ranczu PASJA w Brzesku




Dnia 3 czerwca 2016r. uczniowie klas pierwszych SP nr 5 w Ropczycach wyjechali na Ranczo PASJA w Brzesku. Pięciohektarowy ośrodek położony jest w lesie. Dzieci na świeżym powietrzu, korzystały z różnych form rozrywki. Ze wszystkich atrakcji dzieci mogły korzystać wielokrotnie, według swojego uznania. Zabawy prowadzone były pod stałą opieką instruktorów. Atrakcje rancza : zjeżdżalnie, magiczna sieć, karuzela, tor przeszkód, dmuchańce, suchy basen z piłeczkami, labirynt, tor łuczniczy, piaskownica, trampoliny i inne. Najwięcej wrażeń dostarczyła jazda po torze terenowym na quadach, kierowanie samochodzikami i wspinaczka po ściance z pełnym ekwipunkiem alpinistycznym. Atrakcyjny obiekt rekreacyjny, trawiasto - piaszczyste podłoże zapewniało maksimum bezpieczeństwa. W czasie pobytu dzieci otrzymały posiłek - drożdżówkę i herbatę. Uczniowie pełni wrażeń z żalem opuszczali to miejsce. Czas bardzo szybko minął na świetnej zabawie. Niezapomniane chwile zachęciły uczestników do czynnego odpoczynku. Dzieci przywiozły z wyprawy miłe wspomnienia i ciekawe pamiątki.


Galeria



Wycieczka klas trzecich




W dniu 2 czerwca 2016r. uczniowie klasy 3a i 3b pojechali na pielgrzymko-wycieczkę. Nasza pielgrzymko-wycieczka rozpoczęła się uroczystą mszą świętą w kościele św. Barbary w Ropczycach. Po mszy świętej pojechaliśmy autobusem do Wadowic. W Wadowicach zwiedziliśmy Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II, a później znajdującą się obok muzeum Bazylikę Ofiarowania NMP, gdzie zobaczyliśmy chrzcielnicę, z której chrzczony był Jan Paweł II. Z Wadowic pojechaliśmy do Inwałdu. Tam obejrzeliśmy Park Miniatur, a potem mogliśmy korzystać z wielu różnych atrakcji. Największą z nich okazał się dom strachów i zielony labirynt. Mogliśmy też pojeździć małymi elektrycznymi samochodzikami i pokręcić się na karuzelach. Niezłe było też kino 5D ze szczególnymi efektami specjalnymi. Chociaż padało, to i tak wycieczka była bardzo udana :)
Emila Królikowska Karolina Szymaszek


Piknik z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski"


Pierwszy czerwca to święto wszystkich dzieci. Na ten dzień przygotowano w naszej szkole wiele atrakcji. Jak co roku, odbył się szkolny piknik. Piękna pogoda sprzyjała występom, zabawom i grom na świeżym powietrzu. Naszą imprezę swoją obecnością zaszczycili: p. B. Bujak, Burmistrz Ropczyc, radni osiedla, przedstawiciele instytucji działających w naszym mieście oraz liczni rodzice.
O godzinie 10.00 młodzież zgromadziła się na placu przed budynkim szkoły. Piknik rozpoczął się przedstawieniem pt. "Rok 966", według scenariusza i reżyserii p. M. Głowacz-Janowskiej. Należy podkreślić, że imponujacą dekorację przedstawienia stanowił gród wczesnopiastowski oraz solidny posąg pogańskiego Światowida wykonany przez p. J. Motykę. W finale bożek został z hukiem obalony, do czego przyczynił się częściowo lekki powiew wiatru.
W przedstawieniu prezentowały się dzieci i młodzież szkoły. Inscenizacja opowiadała o pradziejach i pogańskich wierzeniach pierwszych władców Polan. Zobaczyliśmy między innymi postrzyżyny Mieszka I, przedstawiono okoliczności podjęcia decyzji o chrzcie, przyjęcie sakramentu i ślub pierwszego historycznego władcy Polski z księżniczką Dobrawą oraz ich radość z narodzin syna, Bolesława Chrobrego. Całość była oprawiona nastrojową muzyką i przeplatana tańcami, do których choreografię opracowały p. B. Nowacka i M. Skwierz-Machnica.
Potem sceną zawładnęli krakowscy żacy, czyli najmodsi uczniowie naszej szkoły, którzy zaprezentowali obrazek sceniczny do najstarszej znanej piosenki pt. "Breve regnum", opowiadającej o krakowskich żakach, którzy corocznie, w październiku, przejmowali we władanie miasto. Dzieci w barwnych strojach popisywały się swoimi umiejętnościami aktorskimi, muzycznymi, tanecznymi i akrobatycznymi. To właśnie akrobacje najbardziej podobały się widzom, wzudzały niecodzienny zachwyt, wywołując spontaniczne gromkie oklaski. Nad tą częścią programu czuwały p. A. Żarna i K. Śliwińska.
Całość występu zakończył konkurs na najciekawsze przebranie średniowieczne. Uczestnicy konkursu zaprezentowali publiczności oryginalne stroje tematycznie związane z epoką, wykonane samodzielnie według własnego pomysłu. Podczas pokazu rozbrzmiewały dźwięki muzyki dawnej. Największe zainteresowanie wzbudziły stroje średniowiecznych wojów, dam dworu i księżniczek. Prezentacje były bardzo interesujące, różnorodne i trudno było wybrać tę najładniejszą. Konkurs prowadziła p. B. Chmura, a przentację strojów oceniała specjalnie powołana komisja. W każdej z trzech kategorii wiekowych nagrodzono trzy najciekawsze kostiumy. Zwycięzcami zostali: J.Marchut, W.Kałamarz, D.Rybak, M.Marć, J. szołek, A.Zięba. Wśród gimnazjalistów najciekawsze stroje zaprezentowali: D.Felon, P.Nosal i A.Zięba oraz A.Szwertfeger. Wszyscy uczestnicy finałowego pokazu otrzymali nagrody, które wręczył pan burmistrz, Bolesław Bujak.
Jedną z wielu atrakcji dla najmłodszysch była smocza pieczara, czyli miejsce, w którym każde dziecko mogło samodzielnie ułożyć megapuzzle, wykonać bańki mydlane, rozpoznać różnice w wizerunkach smoków lub pokolorować swój własny obrazek. Przygotowany tunel pozwalał dzieciom dostać się do smoka. Końcowym etapem były rzuty piłeczkami do trzech punktów. Po każdym trafieniu sypały się "złote monety", oczywiście złote tylko na zewnątrz, bo środek smakował czekoladowo. Największą jednak atrakcją okazał się przechadzający się obok pieczary smok, z którym dzieci chętnie się fotografowały. Wszystkie elementy potrzebne do zbudowania pieczary i smoka wykonano podczas zajęć świetlicowych pod kierunkiem p. M. Pociask.
Dla najmłodszych Rada Rodziców ufundowała zabawy na dmuchańcach. Były zjeżdżalnie, zamki, inne urządzenia rekreacyjne przeznaczone do aktywnego wypoczynku. Cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem i wiele dzieci skorzystało z tej formy zabawy. Można było też rywalizować w konkurencjach sportowych przygotowanych i prowadzonych dla uczniów i rodziców przez nauczycieli wychowania fizycznego, p. K. Bujak i M. Machnicę. Każdy znalazł jakąś rozrywkę dla siebie. Liczne gry i zabawy gromadziły wielu chętnych.
Bardzo ciekawe okazały się również pokazy walk rycerskich. Prezentowali się wojowie z osady w Stobiernej. Ubrani w zbroje rycerskie z czasów średniowiecza zachęcali uczniów do wspólnej zabawy. Niegrzecznych zakuwano w dyby na kilka minut. Uczniowie mogli poznać sposoby torturowania stosowane w czasach odległych wobec nieposłusznych i krnąbrnych.
Można było też popróbować swojskiego jadła, upleść branzoletkę z kawałków wełen, sznurków i nitek czy zamówić sobie piękny wianek na głowę wykonany pod czujnym okiem znawczyni kompozycji kwiatowych, p. E. Kosydar. Chętni mogli też upleść kosz z wikliny, lepić gliniane wyroby czy malować tarcze rycerskie. Niektóre stoiska zostały przygotowane we współpracy z podopiecznymi Środowiskowego Domu Samopomocy w Ropczycach.
Niepowtarzalna atmosfera, wspaniała zabawa, liczny udział w konkursach i zabawach oraz radość ze wspólnie spędzonego czasu sprawiły, że ten dzień stał się wyjątkowy i długo pozostanie w pamięci dzieci i ich opiekunów. Przy sprzyjającej pogodzie - miło, pożytecznie i wesoło spędziliśmy tegoroczny Dzień Dziecka. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia tej szkolnej imprezy, przygotowali program, stoiska, włączyli się w orgnizację czy udzielili wsparcia finansowego. Dziękujemy również grupie młodzieży za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie występu artystycznego (zwłaszcza za dyscyplinę i próby w dniu wolnym od zajęć). Do zobaczenia za rok.
Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach

Galeria



Wycieczka do arboretum w Bolestraszycach



W dniu 31.05.2016 r. uczestnicy kółka przyrodniczego w którym realizujemy program Alarm dla Bioróżnorodności Podkarpacia uczestniczyli w wycieczce do Bolestraszyc . Na miejscu czekała na nas pani przewodnik, która oprowadzał nas po arboretum i ciekawie opowiadała o roślinach, które mijaliśmy po drodze. W jednym z pawilonów podziwialiśmy okazy zwierząt i owadów występujących w naszym kraju. Było tak ciekawie, że nie przeszkadzał nam nawet padający deszcz. Następnie pojechaliśmy do Przemyśla zwiedzić rynek tego pięknego miasta, oraz zjeść lody. Wycieczka była bardzo ciekawa.
Anastazja Chmura



Galeria



Cichociemni, Feliks Nowowiejski i H. Sienkiewicz - patronami 2016 roku


Od 9 do 13 maja trwał w naszej szkole Tydzień Kultury Języka Polskiego. Adresatami konkursów byli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. Seweryna Udzieli i Gimnazjum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach, zaś organizatorami nauczyciele języka polskiego oraz kształcenia zintegrowanego.
Nadrzędnym celem konkursów było wzbogacenie wiedzy uczniów o chrzcie Polski w 966 r., a także pogłębienie wiedzy o wybitnych Polakach.
Odbyły się wszystkie zaplanowane konkursy. Uczniowie zdobyli nowe doświadczenia, a co najważniejsze uczyli się zdrowej rywalizacji. Mieli okazję doskonalenia umiejętności wyrażania siebie poprzez sztukę, tj. literaturę, muzykę i historię.
Uczniowie klas IV-VI rywalizowali w konkursach:
˘ ortograficznym ph. "Jak to z chrztem Mieszka było"
˘ plastyczno - literackim:
- Melodia Roty - kl. IV, BR - Malowane słowem - kl. V,
- Żołnierze z nieba - kl. VI.
Gimnazjaliści sprawdzili swoje umiejętności językowe, ortograficzne oraz plastyczne w konkursach:
1. ortograficznym ph. Bez chrztu nie byłoby narodu - kl. I,
2. językowym Narodziny Polski - kl. II,
3. literacko - plastycznym Cichociemni, Feliks Nowowiejski i Henryk Sienkiewicz patronami 2016 roku.
Młodzi artyści wykazali się niesamowitą inwencją twórczą i pomysłowością. Wystawa prac plastycznych wykonanych w ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego zostanie zorganizowana na korytarzu na II piętrze w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach.
A oto najlepsi w poszczególnych konkurencjach..
Uczniowie klas IV - VI
1. Jak to z chrztem Mieszka było (konkurs ortograficzny)
Klasy IV
I MIEJSCE - Martyna Marć, kl. IV b
II MIEJSCE - Jakub Jemioło, kl. IV b, Bartłomiej Żurek, kl. IV c
III MIEJSCE - Kaja Kubik, kl. IV b, Wiktoria Krypel, kl. IV b
Klasy V
I MIEJSCE - Jakub Stępak, kl. V a
II MIEJSCE - Gabriela Styś, kl. V b
III MIEJSCE - Martyna Cionek, kl. V c
Klasy VI
I MIEJSCE - Izabela Nogaj, kl. VI a
II MIEJSCE - Kamila Kisiel, kl. VI b; Sara Mistura, kl.VI b; Natalia Rojek, kl. VI b
2. Melodia Roty (konkurs plastyczno - literacki, kl. IV)
I MIEJSCE - Emilia Szeliga, kl.I V a; Oskar Rachwał, kl. IV c
II MIEJSCE - Wiktoria Zawiślak, kl. IV c
III MIEJSCE - Magdalena Wiśniewska, kl. IV a
3. Malowane słowem( konkurs plastyczno - literacki, kl. V)
I MIEJSCE - Amelia Dobosz, kl. V b
II MIEJSCE - Emilia Nowak, kl. V b
III MIEJSCE - Julia Stachowska, kl. V a
4. Żołnierze z nieba (konkurs plastyczno - literacki, kl. VI)
I MIEJSCE - Amelia Kotlarz, kl. VI a,
II MIEJSCE - Kacper Kozubowski, kl. VI a
III MIEJSCE - Aleksandra Przretcka, kl. VI a
Uczniowie gimnazjum
1. Bez chrztu nie byłoby narodu (konkurs ortograficzny, kl. I)
I MIEJSCE - Sabina Kliś, kl. I a
, II MIEJSCE - Aleksandra Duda, kl. I a
III MIEJSCE - Filip Przystasz, kl.I b
2. Narodziny Polski (test językowy, kl. II)
I MIEJS CE - Maciej Opiela, kl. II a
II MIEJSCE - Patryk Bokota, kl. II b
III MIEJSCE - Gabriela Bochenek, kl. II a; Magdalena Szostak, kl. II a
3. "Cichociemni, Feliks Nowowiejski i Henryk Sienkiewicz patronami 2016 roku" (konkurs literacko - plastyczny, kl. I - III)
I MIEJSCE - Barbara Paszek, kl. I b
II MIEJSCE - Wiktoria Nosal, kl. III a
III MIEJSCE - Gabriela Oliwa, kl. I b
Na zwycięzców czekają nagrody książkowe. GRATULUJEMY!


RUSZ GŁOWĄ- ŁAMIGŁÓWKI MATEMATYCZNE


25 kwietnia 2016r. odbył się szkolny konkurs matematyczny dla uczniów klas trzecich SP. Celem konkursu było stworzenie dzieciom możliwości sprawdzenia swoich umiejętności matematycznych, kształcenie umiejętności rozwiązywania problemów matematycznych, rozwijanie zainteresowań matematyką, doskonalenie technik biegłego liczenia i szybkiego czytania ze zrozumieniem.
W konkursie wzięło udział 20 uczniów, w tym 10 z klasy III a i 10 z klasy III b. Konkurs przeprowadzony był w formie testu.
Laureaci:

I miejsce- Jakub Wojnarowski 3a
II miejsce-Wojciech Opiela 3a
III miejsce-Mateusz Przywara 3a

Wyróżnienia- Maciej Frysztak 3b, Emilia Królikowska 3a, Filip Matuszkiewicz 3b
Zwycięzcy uhonorowani zostali dyplomami i nagrodami książkowymi. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział i gratulujemy.

Renata Klimek, Beata Kołodziej


Dzień Mamy i Taty w naszej szkole





Uroczystości z udziałem rodziców są zawsze elementem urozmaicającym życie klasy i szkoły. W harmonogram imprez, które co roku na stałe wpisały się w kalendarz Szkoły Podstawowej nr 5 w Ropczycach jest spotkanie rodziców i uczniów z okazji Dnia Mamy i Taty.
W roku szkolnym 2015/2016 takie uroczyste spotkanie odbyło się 24.05.2016 r. Wzięli w nim udział Rodzice uczniów klas drugich oraz Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 im . Seweryna Udzieli w Ropczycach. Dzieci z klasy IIa, IIb i IIc razem ze swoimi wychowawczyniami włożyły wiele wysiłku, aby odpowiednio zaprezentować się na scenie. Akademia poprzedzona była pracą na zajęciach i często po zakończeniu lekcji, kiedy to dzieci przygotowywały występ. Uczyły się wówczas swoich ról, ćwiczyły tańce i piosenki oraz przygotowywały upominki. Czuły się współodpowiedzialne za całość, dbały o to, by wszystko poszło jak najlepiej. W przedstawieniu brały udział wszystkie dzieci, które odgrywały swoje role najlepiej jak potrafiły. Były rozmowy o rodzicach, układanie zabawnych rymowanek, wiersze, piosenki, tańce, a nawet sąd nad tym, kto jest ważniejszy -MAMA czy TATA? Na zakończenie, po wysłuchaniu argumentów "za" i argumentów "przeciw" sędziowie orzekli, że zarówno mama jak i tata są dla dziecka jednakowo ważni. Po gromkim "Sto lat…" zaśpiewanym przez dzieci dla swoich najbliższych, w krótkim wystąpieniu zwrócił się do Rodziców dyrektor szkoły Wojciech Żuchowski. Dołączył swoje życzenia do życzeń dzieci życząc Rodzicom wielu sukcesów i radości płynących z wychowywania swoich pociech. Następnie drugoklasiści wręczyli swoim ukochanym Mamusiom i Tatusiom prezenty. Były to własnoręcznie wykonane koszyczki z kwiatami, laurki oraz słodkie upominki. Życzeniom i uściskom nie było końca… Rodzice również nie zapomnieli o swoich najdroższych SKARBACH. Za trud występu i przygotowania akademii obdarowali dzieci słodkim "co nieco...". Spotkanie przebiegło w bardzo ciepłej, miłej i rodzinnej atmosferze.
Po zakończonej uroczystości szkolnej wszyscy szczęśliwi udali się do swoich domów, aby tam, w gronie rodzinnym dalej świętować ten ważny dzień.
Beata Staroń
Renata Kozub
Urszula Zach


Galeria



"Dzień z legendą"




W środę 18 maja uczniowie klas I-III SP uczestniczyli w "Dniu z legendą", zorganizowanym w ramach Tygodnia Kultury Języka Polskiego. Uczniowie klas III zaprezentowali swoim młodszym kolegom krótkie inscenizacje legend: "O Smoku Wawelskim" oraz "O Warsie i Sawie". Młodsi uczniowie mogli również wysłuchać "Legendy o Lechu, Czechu i Rusie" czytanej przez p. Monikę Woźny. Uczniowie klasy Id zatańczyli pięknego krakowiaka oraz walczyka. Na podstawie obejrzanych i wysłuchanych legend uczniowie klas I wykonali plastyczne prace konkursowe - ilustrację do wybranej legendy. Wszyscy pierwszoklasiści z zapałem i wieloma pomysłami przystąpili do konkursu. Dla klas II zorganizowany został konkurs pięknego czytania. Uczniowie czytali teksty legend: "O Popielu i Piaście Kołodzieju" oraz "O Lechu, Czechu i Rusie". Prezentacje uczniów oceniało jury, które po obradach wyłoniło zwycięzców konkursu.
Miejsce I - Gracjan Ochab z kl. IIc
Miejsce II - Antonina Dłużeń z kl. IIa
Miejsce III - Maksymilian Dylski z kl. IIb

Monika Woźny
Krystyna Góra


Galeria



Wycieczka przyrodnicza klas IV




W piątek, 13 maja 2016r., uczniowie klas czwartych uczestniczyli w wycieczce przedmiotowej z przyrody. Jej głównym celem było rozbudzenie świadomości, że należy chronić przyrodę, ponieważ jest to naturalne środowisko życia człowieka. Opiekunami byli nauczyciele przyrody: E. Konieczny i W. Żuchowski oraz D. Worowska i A. Cichoń. Uczniowie zwiedzili wysypisko śmieci w Kozodrzy, gdzie zapoznali się z zasadami segregacji odpadów, sposobami pozyskiwania surowców wtórnych i ich ponownego wykorzystania, czyli tzw. recyklingu. Następnym punktem wycieczki była wizyta w oczyszczalni ścieków w Paszczynie. Dzięki uprzejmości p. Ewy Miąso i p. Pawła Dudki uczniowie zwiedzili pomieszczenia oczyszczalni i poznali zasady jej funkcjonowania. Ostatnim etapem była wizyta w lesie iglastym i liściastym. Dzieci obserwowały warstwy roślinności i zwierzęta boru sosnowego oraz buczyny karpackiej. Przypomniano również zasady zachowania w lesie. Pogoda sprzyjała obserwacjom, uczniowie wykazali duże zainteresowanie tematyką ekologiczną. Dowiedzieli się, jak być przyjaznym dla środowiska, w jaki sposób można pomóc przyrodzie. Mimo pechowej daty (13, piątek), w dobrych humorach uczniowie i opiekunowie wrócili do szkoły. Podsumowując, trochę śmierdziało, trochę pachniało, ale wszystkim się podobało.
/EK/


Galeria



APELUJEMY O WSPARCIE AUKCJI CHARYTATYWNEJ





W naszej szkole zbórkę pieniędzy przeprowadzimy w dniach 2 i 3 czerwca (wolne datki).
Wszystkich serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w tej szlachetnej akcji.


W Krainie Smerfów




Jak co roku wiosną odbyło się w naszej szkole przedstawienie dla najmłodszych przygotowane przez grupę taneczną "Czadowe Smyki" oraz grupę teatralną "Szalona Siedemnastka". Tym razem dzieci zostały zaproszone do Krainy Smerfów. Mogły tam spotkać całą plejadę małych niebieskich ludzików, a wśród nich Papę Smerfa, Smerfetkę, Sasetkę, Lalusia, Łasucha, i Ważniaka. Wystąpiła też wiedźma Hogata, a także Smerfne i Zwiewne Wróżki Wariatuszki. Nie zabrakło oczywiście Gargamela i jego kota Klakiera. Przez nierozsądne postępowanie Sasetki Smerfy znalazły się w niebezpieczeństwie, ale na szczęście wszystko dobrze się skończyło. Przedstawienie obejrzały klasy 0 - III, przedszkolaki, a także nauczyciele i rodzice małych aktorów. Wszyscy uczestnicy tego wydarzenia, zarówno widownia jak i występujący, świetnie się bawili, gdyż przedstawienie było pełne humoru. Do gustu przypadły wszystkim smerfne układy taneczne, a także kolorowa scenografia. Dodatkowo w mini konkursie po przedstawieniu, dzieci bez trudu odpowiadały na pytania z nim związane i na pewno zapamiętają, że nigdy nie można ufać nieznajomym.


Galeria



Interentowy Teatr TVP dla Szkół - "Baśń o zaklętym kaczorze"




W dniu 27.04.2016r. najmłodsi uczniowie naszej szkoły mieli okazję skorzystać z oferty Internetowego Teatru TVP Dla Szkół. Obejrzeli spektakl pt. "Baśń o Zaklętym Kaczorze". Bohaterka spektaklu Weronka ratując umierającego ojca, podając mu wodę z zaczarowanej studni, musi złożyć obietnicę, że odda rękę i serce Złotnikowi zaklętemu w kaczora. Ukochany może przemienić się z kaczora w człowieka jeśli dziewczyna pokona trudny szlak do zamku złej wiedźmy. Z pomocą Weronce przychodzą Księżyc, Słońce i Wiatr. Ta bardzo pasjonująca opowieść wywołała w naszych uczniach wiele emocji. Wszystko jak to w baśniach bywa skończyło się szczęśliwie. Mali widzowie dziękowali dużymi brawami za wspaniałe przedstawienie w wykonaniu aktorów Teatru Andersena z Lublina.



Nauczmy się na pamięć tego kraju…,
czyli 225. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja


29 kwietnia bieżącego roku odbyła się uroczysta akademia upamiętniająca kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji. W części artystycznej, przybliżającej to bardzo ważne dla naszego narodu wydarzenie, wystąpiło 96 uczniów. Wśród nich były dzieci z "0", szkoły podstawowej, gimnazjaliści oraz absolwentka naszej szkoły, obecnie ucz. liceum, B. Cichoń. Opowieść narratora ubarwiły układy taneczne, krótka scenka teatralna oraz nastrojowe piosenki. Barwne stroje i niecodzienne rekwizyty dodatkowo potęgowały odczuwane emocje: od zadumy i refleksji, przez chwile napięcia po radość i dumę z tego, że jesteśmy Polakami. Niejeden z widzów wraz z występującymi nucił na koniec radosną piosenkę - gawędę: "Jesteśmy stąd…, to nasza wspólna sprawa…"



Galeria


Program artystyczny ph. "Nauczmy się na pamięć tego kraju…" został także zaprezentowany szerszej publiczności (na Stadionie Miejskim w Ropczycach) podczas gminnych obchodów Święta 3 Maja połączonych z Piknikiem Majowym. Występ naszych uczniów spotkał się z dużym zainteresowaniem oraz bardzo ciepłym przyjęciem zarówno ze strony dzieci, młodzieży, jak i widzów dorosłych.
/D. Cygan/




Galeria



SERDECZNIE ZAPRASZAMY NA UROCZYSTE OBCHODY ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA



ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach, gdzie zastosowano podział na części.


Informacja o wybranych ofertach

Informacja o wybranych ofertach (pdf)

O G Ł O S Z E N I E
W czwartek 28 kwietnia 2016r., odbedą się w naszej szkole spotkania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej (o godzinie 16.30) i gimnazjum ( 17.00).

Program:
1. Spotkanie z dyrektorem szkoły ( stołówka szkolna I piętro)
2. Prelekcja pedagoga szkolnego "Cyberprzemoc - poradnik dla rodziców".
3. Spotkania rodziców z wychowawcami klas.
Serdecznie zapraszamy.



Witamy wiosnę



Klasa 1c zaprosiła naszą szkolną "zerówkę" na przedstawienie kukiełkowe pt. "Witamy wiosnę". Wiosnę witały: Żaby, Zające, Wróbel, Konik Polny, Bocian, Sroka i Kos.


Pani Wiosna zatańczyła, a pozostali pięknie zaśpiewali wiosenne piosenki. Przedszkolaki nagrodziły pierwszaków brawami, za to pierwszaki wręczyły im własnoręcznie przygotowane kukiełki, aby i one mogły zorganizować teatrzyk - w sali lub w domu. Na zakończenie wszyscy aktorzy stanęli do wspólnej fotografii.
Krystyna Góra



Egzamin i po egzaminie...



W dniach 18, 19 i 20 kwietnia uczniowie klas III gimnazjum przystąpili do ważnego egzaminu. Mieli szansę sprawdzić swoją wiedzę zdobytą w ciągu 9 lat nauki szkolnej z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych oraz z języka obcego. Życzymy im uzyskania jak najlepszych wyników.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 42135 - 2016; data zamieszczenia: 15.04.2016


ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA

Ogłoszenie UZP
SIWZ
Załącznik nr 1 do SIWZ - Oferta
Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie art. 22
Załącznik nr 3 do SIWZ Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4 do SIWZ - Informacja o przynależności do grupy kapitalowej
Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy
Załącznik nr 6 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamowienia
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz cenowy dot. czesci II
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz cenowy dot. czesci I
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do stołówki szkolnej w Zespole Szkół Nr 2 w Ropczycach


Już w poniedziałek egzamin gimnazjalny...

Już w poniedziałek 18 kwietnia gimnazjaliści z całej Polski zasiądą do egzaminu. Przypominamy uczniom klas III gimnazjum o terminach egzaminów i życzymy powodzenia.

1. część humanistyczna - 18 kwietnia 2016 r. (poniedziałek) - z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie - godz. 9:00 - z zakresu języka polskiego - godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza - 19 kwietnia 2016 r. (wtorek) - z zakresu przedmiotów przyrodniczych - godz. 9:00 - z zakresu matematyki - godz. 11:00

3. język obcy nowożytny - 20 kwietnia 2016 r. (środa) - na poziomie podstawowym - godz. 9:00 - na poziomie rozszerzonym - godz. 11:00

Na stronie OKE Kraków znajdują się informacje szczegółowe dotyczące egzaminu gimnazjalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2015/2016

informator dla uczniów, rodziców i nauczycieli na stronie OKE



Międzyszkony konkurs ekologiczny "I ty możesz pomóc przyrodzie".



W dniu 7 kwietnia 2016 r. odbył się międzyszkolny konkurs przyrodniczy dla klas drugich gimnazjum : I ty możesz pomóc przyrodzie". W konkursie uczestniczyli uczniowie z czterech szkół gminy Ropczyce. Uczestnicy rozwiązywali zadania zamknięte i otwarte z zakresu programowego klas I-II gimnazjum z biologii, geografii, fizyki i chemii. Tematyka zadań związana była ściśle z zagadnieniami proekologicznymi, a zadania zawierały zagadnienia ekologiczne bądź informacje dotyczące tych problemów. Stanowiło to pierwszą część konkursu. W drugiej części uczestnicy mieli zespołowo wykonać prezentacje multimedialne o tematyce: ekologicznej, zdrowym trybie życia, właściwym gospodarowaniu odpadami, zanieczyszczeniach środowiska bądź hałasie. Obie części były odrębnie oceniane. Uczniowie wykazali się bardzo dużą wiedzą a cały konkurs przebiegał w miłej atmosferze. Otwarcia konkursu oraz wręczenia nagród dokonał dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach mgr Wojciech Żuchowski.

Laureatami konkursu zostali uczniowie :

I miejsce:

Gabriela Bochenek Zespół Szkół nr 2 w Ropczycach

II miejsce:

Magdalena Szostak Zespół Szkół nr 2 w Ropczycach

III miejsce:

Jakub Blicharz Zespół Szkół nr 1 w Ropczycach

Wyróżnienia otrzymali - Bartosz Zięba Zespół Szkół nr 2 w Ropczycach i Maciej Opiela Zespół Szkół nr 2 w Ropczycach

W konkursie na prezentację multimedialną:
"I Ty Możesz Pomóc Przyrodzie" laureatami zostali uczniowie :

I miejsce:
drużyna Zespołu Szkół nr 3 w Ropczycach
Martyna Ogrodnik
Monika Salamon

II miejsce:
drużyna Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach
Gabriela Bochenek
Magdalena Szostak

III miejsce:
drużyna Zespołu Szkół nr 1 w Ropczycach
Jakub Pociask
Jakub Blicharz




Galeria z konkursu


Sprawdzian szóstoklasistów



5 kwietnia 2016.r uczniowie klas 6 szkoły podstawowej pisali sprawdzian szóstoklasisty. Na wyniki będą musieli poczekać do końca maja. Życzymy im jak najlepszych wyników.


JUŻ 5 KWIETNIA SPRAWDZIAN SZÓSTOKLASISTY...

Już 5 kwietnia odbędzie się sprawdzian szóstoklasistów. Poniższy link prowadzi do materiału przygotowanego przez CKE , który przybliża uczniom i rodzicom zasady oraz formy jego przeprowadzania. Nie zaszkodzi sobie o tym przypomnieć.
Wszystkim szóstoklasistom życzymy by jak najlepiej napisali ten pierwszy ważny w ich życiu egzamin.

Filmy dla uczniów:

informacje dla uczniów, rodziców i nauczycieli na stronie OKE



Akademia Wielkanocna



Wielkanoc to święto zwycięstwa Jezusa nad śmiercią. W środę 23 marca uczniowie klas czwartych (prawie 60 osób) wprowadzili społeczność szkolną w obchody Wielkiej Nocy. Przygotowali przedstawienie ukazujące scenki z życia i śmierci Jezusa. Ubrani w tradycyjne tuniki z dawnych czasów, trzymając żywe gałązki palmowe najpierw przypomnieli historię triumfalnego wkroczenia Jezusa i jego uczniów do Jerozolimy. Następnie ukazano zdradę Judasza i elementy drogi krzyżowej. Całość była przeplatana piosenkami nawiązującymi do inscenizacji. Największą atrakcją dla publiczności okazały się jednak drobne, papierowe kwiatki rozsiewane przez anioły. W części końcowej dziewczynka, grająca rolę mamy, tłumaczyła dziecku znaczenie pisanek i jedzenia, które święci się w Wielką Sobotę. Nauczyciele i rodzice otrzymali pamiątkowe papierowe pisanki z życzeniami. Całość przedstawienia została uświetniona pięknymi dekoracjami świątecznymi i wiosennymi, wykonanymi częściowo przy pomocy uczniów klas czwartych pod kierunkiem pana Zdzisława Barana. Za całość były odpowiedzialne panie wychowawczynie klas czwartych: pani Bożena Nowacka, pani Dorota Siwulec - Pawlik i pani Iryna Burban. Duży wkład mieli również rodzice, którzy podarowali materiały potrzebne do uszycia tunik i opończy (uszyła p. Bożena Nowacka) lub sami uszyli stroje. Wszystkim zaangażowanym w przedstawienie w jakikolwiek sposób organizatorzy dziękują.

B.N.



Galeria z Akademii Wielkanocnej


Sukcesy naszych uczniów z języka niemieckiego


Stare polskie przysłowie mówi: Bez pracy nie ma kołaczy. Uczniowie naszego gimnazjum, a zwłaszcza Karolina Koza i Mateusz Ogorzałek z kl. IIIa przekonali się, że jest ono ciągle aktualne. Od początku roku wiele pracy włożyli w naukę języka niemieckiego. Przyniosło to oczekiwane efekty. Uczniowie Ci mogą pochwalić się tytułem laureta z Konkursu Przedmiotowego Języka Niemieckiego organizowanego przez Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
22 marca 2016r. wzięli również udział w III Edycji Międzyszkolnego Konkursu Translatorskiego pod hasłem: "Podróże kształcą" organizowanego przez Zespół Szkół im. ks. dr J. Zwierza w Ropczycach i zajęli : I (K. Koza) i III (M. Ogorzałek) miejsce. Gratulujemy!
Również uczennica z kl. I b gimnazjum, Barbara Paszek, zdobyła wyróżnienie w VIII Powiatowym Konkursie Języków Obcych pod hasłem: "Projekt wymarzonej pracowni językowej" organizowanym przez LO im. T. Kościuszki w Ropczycach. Również gratulujemy!
Niech te sukcesy będą zachętą do pracy dla innych uczniów.





WESOŁYCH ŚWIĄT

Zdrowych, pogodnych,
Świąt Wielkanocnych,
Pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
Serdecznych spotkań w gronie rodziny
I przyjaciół oraz wesołego " Alleluja"
życzą
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
I uczniowie Zespołu Szkół nr 2
w Ropczycach



Wielkanocne warsztaty plasyczne…



W dniu 15. 03. 2016r uczniowie klasy 3a z wychowawczynią panią Renatą Klimek odwiedzili Miejską i Powiatową Bibliotekę Publiczną w Ropczycach. Tego dnia padał śnieg, było biało i prześlicznie. Gdy dotarliśmy do celu przywitały nas panie bibliotekarki oraz specjalny gość pani Halina Komórek, ludowa artystka. Po krótkim pokazie kolekcji pisanek wielkanocnych, rozpoczęliśmy warsztaty praktyczne robienia pisanek różnymi technikami. Później został ogłoszony Konkurs na "Jajko Wielkanocne" i rozpoczęliśmy przygotowywanie naszych pisanek. Efekty naszych prac były kolorowe i imponujące. Pomysły były różne: styropianowe jajka owijaliśmy muliną lub włóczką oraz ozdabialiśmy cekinami, piórami, wstążkami. Gdy nasze prace były gotowe jury wyróżniło 4 najładniejsze jajka wielkanocne. 1 miejsce przyznano Alicji Ochmańskieji i Karolinie Szymaszek, 2 miejsce Milenie Żyłce oraz 3 Emilii Królikowskiej. W drodze powrotnej mieliśmy mnóstwo zabawy gdy wszyscy rzucaliśmy się śnieżkami. Nasza wycieczka była bardzo fajna i interesująca. Nasze dzieła zabraliśmy do domu i niecierpliwie czekaliśmy na święta .

Emilia Królikowska i Karolina Szymaszek

Doradztwo Zawodowe w Gimnazjum



W dniu 15 marca 2016r., uczniowie klas III a i III b gimnazjum uczestniczyli w "Dniach Otwartych Drzwi" szkół ponadgimnazjalnych w Ropczycach. Odwiedzili Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki oraz Zespół Szkół im ks. dr Jana Zwierza. W każdej ze szkół zostali w sposób ciekawy poinformowani o warunkach przyjęć, kierunkach kształcenia, bazie socjalnej i dydaktycznej. Chętni brali udział w licznych konkursach, organizowanych przez młodzież i nauczycieli. Z pewnością wyjście to przybliżyło im ważną decyzję wyboru dalszej drogi kształcenia. Opiekunami byli wychowawcy klas III - B.Łącka, D. Cygan oraz pedagog szkolny - A. Cichoń.



Plan Rekolekcji Wielkopostnych w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach

Plan Rekolekcji Wielkopostnych

INFORMACJA DLA RODZICÓW W SPRAWIE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2016/2017

W zamieszczonym poniżej linku podajemy zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2016/2017, obowiązujące w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach.

Zasady rekrutacji do oddziału przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach


ZAŁĄCZNIKI GIMNAZJUM:

Oświadczenie - nauczanie religii
Oświadczenie woli
Wniosek o przyjecie ucznia do gimnazjum ( spoza obwodu)
Załączniki do wniosku
Zgłoszenie o przyjęcie do gimnazjum (z obwodu)


ZAŁĄCZNIKI SZKOŁA PODSTAWOWA:

Oświadczenie - nauczanie religii sp
Oświadczenie woli sp
Wniosek o przyjecie ucznia do szkoły podstawowej ( spoza obwodu)
Załączniki do wniosku
Zgłoszenie o przyjęcie do szkoły podstawowej (z obwodu)


ZAŁĄCZNIKI ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY:

Oświadczenie - nauczanie religii
Wniosek rekrutacyjny do oddziału przedszkolnego
Załączniki do wniosku do odziału przedszkolnego


ZAŁĄCZNIKI STOŁÓWKA:

Wniosek - stołówka


ZAŁĄCZNIKI ŚWIETLICA:

Wniosek świetlica
Załączniki świetlica



Zapraszamy chętnych uczniów na zajęcia w czasie trwania ferii zimowych.

W pierwszym tygodniu ferii we wtorek i srodę (16, 17 luty) w godzinach od 8.00 do 12.00 zapraszamy dzieci klas I-VI na gry i zabawy w świetlicy szkolnej, które prowadzić będzie pani Monika Pociask


Wszystkich chętnych uczniów zapraszamy także na zajęcia sportowo-rekreacyjne. Harmonogram zajęć zamieszczamy poniżej w linku.

wykaz zajęć zorganizowanych w Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach w okresie ferii zimowych


FERIE ZIMOWE
Przypominamy wszystkim uczniom podstawowe zasady bezpieczeństwa w czasie zimowego wypoczynku

1. Omijaj zamarznięte jeziora, rzeki, stawy! Nigdy nie można być pewnym wytrzymałości tafli lodowej. Jeśli chcesz bezpiecznie jeździć na łyżwach, skorzystaj z przygotowanych lodowisk- miejsc do tego przeznaczonych.
2. Wybieraj bezpieczne miejsca do zabawy - z dala od ulic, mostów, torów kolejowych!
3. Zjeżdżaj na sankach, nartach z górek, które znajdują się daleko od jezdni!
4. Zawsze informuj rodziców/opiekunów gdzie i z kim będziesz przebywał!
5. Wracaj do domu zawsze o ustalonej porze, najlepiej przed zapadnięciem zmroku!
6. Najbezpieczniej jest bawić się pod opieką dorosłych, opiekunów.
7. Korzystaj ze zorganizowanych form wypoczynku - tam jest bezpiecznie!
8. Unikaj rozmów z obcymi ludźmi. Nie przyjmuj od nich prezentów, nie oddalaj się z nieznajomym.
9. Kulig może być zorganizowany tylko poza obszarem dróg publicznych.
10. Zaczepianie sanek do pojazdów mechanicznych (samochód, motocykl) jest niebezpieczne!
11. Ubieramy się stosownie do temperatury panującej na dworze.
12. W zimowe dni widoczność na drodze jest ograniczona i kierowcy potrzebują więcej czasu do zahamowania pojazdu. Na jezdnię wchodź uważnie i spokojnie, rozejrzyj się.
13. Używaj elementów odblaskowych na odzieży zewnętrznej.
14. Dbaj o zdrowie i higienę. Pamiętaj o zasadach zdrowego stylu życia i odżywiana oraz o zachowaniu podstawowych zasad higieny, które pomogą uchronić cię przed zachorowaniem na grypę i infekcję grypopodobne.


ZAPAMIĘTAJ TELEFONY ALARMOWE:
POLICJA - 997
STRAŻ POŻARNA - 998
POGOTOWIE RATUNKOWE - 999
Z TELEFONU KOMÓRKOWEGO - 112


Dzień Babci i Dziadka w "0"



Mimo, że styczeń jest zimowym miesiącem, pełnym chłodnych dni, są takie dwa dni, jedyne w roku, kiedy każdemu robi się cieplej na sercu. Jest to święto naszych kochanych babć i dziadków. W Szkole Podstawowej nr 5 w Ropczycach zapraszanie babć i dziadków na uroczystość z okazji ich święta jest tradycją na stałe wpisaną w repertuar imprez przedszkolnych. Jest to dzień niezwykły, nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla babć i dziadków. To dzień pełen uśmiechów, wzruszeń, łez i radości.
Dnia 21 stycznia w grupie zerowej odbyło się to radosne spotkanie. Na wstępie wychowawczyni mgr Paulina Popielarz przywitała wszystkich gości ciepłymi słowami, a szczególnie Pana Dyrektora Wojciecha Żuchowskiego oraz Panią Dyrektor Dorotę Worowską, którzy na tę uroczystość zostali zaproszeni. Wychowawczyni złożyła serdeczne życzenia wszystkim babciom i dziadkom. W pięknie udekorowanej sali dzieci wraz ze swoją wychowawczynią przygotowały piękny program artystyczny. W większości były to wzruszające wiersze i piosenki okolicznościowe związane z tym świętem, jak również rytmiczne i radosne tańce. Na zakończenie dzieci wręczyły swoim ukochanym dziadkom własnoręcznie przygotowane upominki. Należy podkreślić ogromne zaangażowanie wszystkich uczniów, rodziców, a także pani wychowawczyni, którzy poświęcili dużo czasu na próby i przygotowanie strojów oraz sali.
To wszystko przyczyniło się do wielu uśmiechów oraz radosnej i miłej atmosfery, która zagościła podczas tego spotkania.

M.P.

Galeria Dzień Babci i Dziadka w "0"


Narty Dzieciom



W dniu 18.01.2016 r. uczniowie klas I gimnazjum uczestniczyli w wyjeździe do Stacji Narciarskiej Puławy - Kiczera, która realizuje projekt "Narty Dzieciom". W ramach pobytu uczniowie uczyli się jazdy na nartach pod opieką wykwalifikowanych instruktorów. Wszyscy uczestnicy wycieczki w sposób zdrowy i atrakcyjny wypoczywali na świeżym powietrzu. Uczyli się jazdy na nartach oraz doskonalili jej technikę. Opiekunami wyjazdu byli: M. Skwierz-Machnica, E. Konieczny, M. Betleja, A. Cichoń. Niecierpliwie czekamy wszyscy na następny wyjazd.

Galeria Narty Dzieciom


O G Ł O S Z E N I E
W czwartek 28 stycznia odbedą się zebrania z rodzicami uczniów szkoły podstawowej (o godzinie 16.15) i gimnazjum ( 17.00).

Program:
1. Spotkanie z dyrektorem szkoły ( stołówka szkolna I piętro)
2. Spotkania rodziców z wychowawcami klas.
Serdecznie zapraszamy.



O G Ł O S Z E N I E
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach zaprasza rodziców dzieci oddziałów przedszkolnych na spotkanie, które odbędzie się 28 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 16.15 w stołówce szkolnej.
Tematem zebrania będzie między innymi wstępne omówienie zasad rekrutacji do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017.



O G Ł O S Z E N I E


15 stycznia 2016 r. (piątek) w Centrum Kultury im. J. Mehoffera w Ropczycach o godz: 18:00 odbędzie się przedstawienie przygotowane przez rodziców, uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół nr 2 pt. "Opowieść wigilijna" wg Karola Dickensa.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY.


Najpiękniejsze dekoracje świąteczne - warsztaty plastyczne.




Boże Narodzenie i czas przygotowań do świąt to najpiękniejszy okres w całym roku. Przed laty, w tym czasie dorośli i dzieci z wielką radością wykonywali ozdoby świąteczne, łańcuchy na choinkę, stroiki, szopki dlatego też Miejska i Powiatowa Biblioteka w Ropczycach podtrzymując tradycję zaprosiła uczniów klasy trzeciej a wraz z wychowawczynią Renatą Klimek ze Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ropczycach do wspólnego wykonywania świątecznych stroików. Spotkanie odbyło się 17 grudnia w Oddziale dla Dzieci podczas którego dzieci wykonywały świąteczne drzewka i inne dekoracje. Uczniom bardzo podobał się pomysł na ciekawą choinkę, którą chętnie wykonywali w czasie warsztatów. Dzieci zadowolone i bogatsze o nowo poznane doświadczenie, podziękowały paniom z biblioteki za ciekawe i cenne wskazówki.

Galeria



Świat zmienia się na naszych oczach.
Wszystko jest w ruchu i z każdą chwilą oddalamy się
od tego, co było.




Pomysł powstania kukiełek wystylizowanych w strojach ludowych powstał rok temu, w momencie, kiedy pani Jadzia przekazała do szkolnej świetlicy pacynki bajkowe m.in. Kopciuszka, Czerwonego Kapturka, Jasia i Małgosię, Kaja i Gerdę oraz Calineczkę.

Kukiełki powstały na bazie drewnianych łyżek, włosy z włóczki, spódniczki, fartuszki oraz bluzeczki z różnych kawałków kolorowych materiałów i chustek we wzory ludowe.

W bieżącym roku powstało 15 kukiełek w strojach ludowych kobiecych, np. strój krakowski typowy oraz ślubny, strój łowicki, góralek podhalańskich i żywieckich, kaszubski, kujawski, śląski, rzeszowski oraz stylizacje folkowe. Lalki zostały wykonane z ogromną precyzją i przekazane do Izby Regionalnej przy Zespole Szkół nr 2 w Ropczycach
.
Celem pani Jadzi było przybliżenie społeczności szkolnej tradycji ludowej w myśl słów: Ludowo co to znaczy? Kulturę ludową tworzyli ludzie zamieszkujący różne regiony świata, w tym Polski. Mogą one być rozległe, takie jak np. Małopolska, najbliższa naszemu sercu.

Mieszkańcy różnych regionów Polski podkreślają swoje przywiązanie do rodzimej ziemi. W skład kultury ludowej wchodzi wiele obszarów: muzyka, stroje, bajki, zdobnictwo, nawet architektura i kuchnia. Strój ludowy to ubranie, które noszą mieszkańcy danego regionu. Stroje są bardzo ważnym i pięknym elementem kultury ludowej. Piękne tkaniny i dużo ozdób świadczą o bogactwie miejsca, z którego pochodzą. Pani Jadzia wykonała większość strojów od święta. Mówi, że jej stroje powstały z myślą o wyjątkowych, okazjach. Podkreśla, że bardzo różnią się od ubrań codziennych (strój do pracy musiał być wygodny i praktyczny). Im więcej haftów, koronek i błyskotek na ludowym ubraniu, tym lepiej i piękniej. Stroje ludowe można zobaczyć w różnych regionach podczas świąt, dożynek, wesel, pielgrzymek czy innych uroczystości, a także w naszej Izbie Regionalnej.

Autorka kukiełek zachęca wszystkich, małych i dużych, do zabawy w teatr. Pragnie ocalić od zapomnienia część polskiej tradycji. Marzy, aby najmłodsi wracali do korzeni swoich przodków. Aby dostrzegli, że piękno jest wszędzie, a lalka z duszą wykonana własnoręcznie (samodzielnie lub z najbliższymi) cieszy bardziej niż ta kupiona w sklepie.
21 grudnia 2015 r. pani Jadwiga Staszewska poprowadziła dla uczniów klas II i III kształcenia zintegrowanego oraz IV - VI szkoły podstawowej zajęcia połączone z wykładem.

Podczas spotkania opowiedziała zebranym o swojej pasji tworzenia lalek, gromadzenia materiałów do ich wykonania, pracy nad każdym eksponatem oraz strojach ludowych i regionach z których pochodzą. Dzieci z uwagą słuchały barwnego opowiadania pani Jadzi i z niecierpliwością czekają na obiecane warsztaty, na których mają powstać nowe postacie.

Dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie jeszcze raz serdecznie dziękują Pani Jadzi za przekazanie do Izby Regionalnej przepięknych kukiełek, kartek pocztowych, książek i kalendarzy o tematyce ludowej oraz przede wszystkim za czas poświęcony naszej społeczności szkolnej.


Galeria





Odrobiny ciepła dzięki ludzkiej życzliwości,
odrobiny światła w mroku dzięki szczeremu uśmiechowi,
radości w smutku dzięki ludzkiej miłości
nadziei na lepsze jutro w chwilach niepokoju.

Aby Święta Bożego Narodzenia były Bliskością i Spokojem,
a Nowy Rok 2016 - Dobrym Czasem

Tego życzy
Dyrekcja, Rada Pedagogiczna
i uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach



Opowieść Wigilijna - Akademia Bożonarodzeniowa



18 grudnia w naszej szkole odbył się spektakl przygotowany przez nauczycieli, uczniów i rodziców - "Opowieść Wigilijna" wg Karola Dickensa. To świetnie przygotowane, barwne i pouczające przedstawienie wprowadziło nas w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. Wraz z uczniami wystąpili rodzice : p. Wiesława Stokłosa, p. Magdalena Tęczar, p. Witold Jaworek, p. Marcin Suknarowski, p. Jarosław Stolarczyk, p. Bożena Bilska, p. Agata Gawron, p. Marta Cichy, p. Bożena Pieprzak, p. Iwona Krupska, p. Edyta i Robert Jer. Nad całością czuwali nauczyciele M. Machnica, M. Ochmański i M. Głowacz-Janowska, oprawę muzyczną przygotował G. Rak, a imponującą scenografię L. Jasik. Nie zabrakło też św. Mikołaja, prezentów i świątecznych życzeń, które złożył wszystkim pracownikom, nauczycielom, uczniom i rodzicom Burmistrz Ropczyc pan Bolesław Bujak oraz dyrektor szkoły Wojciech Żuchowski.

Należy podkreślić ogromne zaangażowanie wszystkich aktorów i chórzystów, którzy w przedświątecznej gorączce poświęcili dużo czasu na próby i przygotowanie strojów. Dziękujemy za doznane wzruszenia i w przyszłości zapraszamy do dalszej współpracy wszystkich rodziców naszych uczniów.

M. G-.J.


Galeria




Konkurs recytatorski

Jak co roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział w konkursie "Literatura i dzieci", który w tej edycji miał hasło "Podróże małe i duże". Przedmiotem konkursu była twórczość znaczących i wybitnych autorów, którzy w swoich utworach poruszali tematykę związaną z podróżowaniem po świecie (realnym i tym w wyobraźni), wiedzą o krajach bliskich i dalekich oraz życiu ich mieszkańców. Eliminacje gminne miały miejsce 18 listopada w Centrum Kultury w Ropczycach. Uczniowie w dwóch kategoriach wiekowych (kl. I-III, kl. IV-VI) wystąpili przed komisją, która zakwalifikowała do etapu rejonowego 6 osób: Antoni Furtak i Julia Homa z kl. III b (opiekun Alicja Żarna), Wiktoria Świerk z kl. IV a, Hanna Grzesiak i Jakub Ślusarczyk z kl. V b (opiekun Bożena Nowacka), Anna Opiela z kl. V a (opiekun Dorota Siwulec - Pawlik). 25 listopada również w CK w Ropczycach jeszcze raz zaprezentowali swoje interpretacje. Anna Opiela otrzymała wyróżnienie. Gratulujemy!
/BN/



Konkurs plastyczny

Powiat Ropczycko-Sędziszowski zorganizował I Powiatowy Konkurs Plastyczny "Wielopolszczyzna Tadeusza Kantora - Ocalić od zapomnienia". W tym roku przypadała 100 rocznica urodzin artysty. Uczniowie klas I i III gimnazjum zapoznali się z życiem i dorobkiem artystycznym Tadeusza Kantora na lekcjach zajęć artystycznych. Następnie próbowali swoje wizje przełożyć na pracę plastyczną wzorowaną na obrazach Kantora pod kierunkiem p. Bożeny Nowackiej. Kreatywność i wrażliwość uczniów sprawiła, że powstały ciekawe prace wykonane różnymi technikami.
Prace 12 uczniów były oceniane przez komisję: Aleksandra Duda kl. I a, Małgorzata Feret, Gabriela i Wiktoria Oliwa, Kacper Przystasz, Kinga Tatara z kl. I b, Karolina Koza, Wiktoria Nosal, Małgorzata Węgrzyn, Jakub Zapał z kl. III a otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział. Natomiast prace Moniki Kisiel i Anny Zięby z kl. III a zostały wyróżnione. Uczennice wraz z opiekunem otrzymały zaproszenie na uroczystą sesję powiatową 21 grudnia, podczas której zostaną wręczone nagrody i dyplomy. Gratulujemy!
/BN/



praca Moniki Kisiel


praca Anny Zięby



Konkurs czytelniczy



Szkolna biblioteka Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach wzbogaciła się o książki kupione w ramach programu "Książki moich marzeń". W celu zachęcenia do czytania książek i zapoznania się z nowymi pozycjami panie polonistki Bożena Nowacka i Dorota Siwulec - Pawlik zorganizowały w klasach IV konkurs czytelniczy oparty na utworze Andrzeja Maleszki "Magiczne drzewo". Część pierwsza nosi tytuł "Czerwone krzesło". Uczniowie mieli możliwość wykazania się wysokim poziomem czytania ze zrozumieniem oraz wiedzą językową. I etap odbył się 30 listopada i najwyższe wyniki otrzymało 15 uczniów: Antoni Czapka, Jakub Dłużeń, Zofia Gawron, Julia Jeleń, Julia Misztal, Emilia Szeliga z kl. IV a, Maciej Rybka, Wiktoria Krypel, Kaja Kubik, Martyna Porzuczek, Mateusz Ziobro, Gabriel Frysztak z kl. IV b, Weronika Machnica, Hubert Bukowski, Julita Kalisztan z kl. IV c. II etap miał miejsce 11 grudnia i najwyższe wyniki otrzymali: I miejsce - Weronika Machnica
II miejsce - Emilia Szeliga
III miejsce - Zofia Gawron, Julia Misztal, Mateusz Ziobro
wyróżnienie- Antoni Czapka, Wiktoria Krypel, Maciej Rybka, Martyna Porzuczek

Gratulujemy! I zachęcamy nadal do czytania książek!
/BN, DSP/


KIERMASZ PIERNICZKOWY



Świetlica szkolna serdecznie zaprasza na tradycyjny
KIERMASZ PIERNICZKOWY,
który odbędzie się w piątek 11 grudnia o godzinie 11 30
w holu na parterze szkoły.

Proponowana cena paczki pierników wynosi 4 zł. Dochód przeznaczony będzie na wyposażenie świetlicy szkolnej. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych!


Mikołajki w telewizji i filharmonii



7 grudnia św. Mikołaj zaprosił klasy trzecie szkoły podstawowej na wycieczkę do Rzeszowa. Pierwszym jej punktem była wizyta w siedzibie rzeszowskiego oddziału telewizji polskiej. Dzieci zwiedziły reżyserkę, studio telewizyjne oraz pomieszczenia archiwum. Obejrzały materiał filmowy o historii oddziału rzeszowskiego i latach współczesnych. Najciekawsze dla trzeciaków były próby prezentacji przed kamerą prognozy pogody. Potem dzieci przespacerowały się po rzeszowskim rynku, który jest już pięknie przystrojony w świąteczne dekoracje, gra muzyka, a na kolorowym kiermaszu dzieci zrobiły drobne zakupy. Na koniec wszyscy udali się do Filharmonii Podkarpackiej. W jej progach czekał już Mikołaj z dużym workiem cukierków, więc w słodkim nastroju maluchy uczestniczyły w przedstawieniu muzycznej bajki Awanturka z leśnego podwórka. Była to historia pełna przygód i humoru, kolorowa i rozśpiewana, w prawdziwie leśnej scenerii. Spektakl opierał się na interakcji z dziećmi, które brały czynny udział w przygodach leśnych bohaterów. Widzowie nauczyli się od zwierzątek, że wzajemna miłość i szacunek są najważniejsze w życiu. Dowiedzieli się, że zgoda pozwala przetrwać nawet najtrudniejsze chwile. W radosnych nastrojach dzieci wróciły do szkoły. To były fajne mikołajki.


Galeria



Historia Śnieżki - Internetowy Teatr TVP dla szkół.



W dniu 23 listopada uczniowie klas: 0, I, II, i III szkoły podstawowej oglądali spektakl pt. "Historia Śnieżki" Teatru "Maska" w Rzeszowie na podstawie baśni braci Grim "Królewna Śnieżka". Bohaterami spektaklu byli: Królewna Śnieżka, siedmiu krasnoludków, zła macocha i piękny królewicz. Przedstawiona opowieść zaskoczyła młodych widzów barwnością, sposobem przekazu emocji, wspaniałą grą aktorów i kukiełek, a także wspaniałą muzyką i scenografią. Dla wszystkich dzieci była to bardzo pouczająca "wizyta w teatrze". Przepiękna opowieść o miłości i zwycięstwie dobra nad złem. Mali uczniowie serdecznie dziękują organizatorom za możliwość uczestniczenia w spektaklu Internetowego Teatru TVP dla szkół.
Obsada: Maria Dańczyszyn, Jadwiga Domka, Henryk Hryniewicki, Piotr Pańczak, Natalia Zduń.



Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

Na podstawie § 11 ust. 1 pkt 1 Statutu Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach oraz § 5 ust. 1 rozporządzenia MENIS z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z 2003 r. Nr 104, poz. 965 i Nr 141, poz. 1362, z 2004 r. Nr 164, poz. 1716, z 2005 r. Nr 142, poz. 1191, z 2006 r. Nr 36, poz. 250, Nr 86, poz. 595 i Nr 141, poz. 999 oraz z 2010 r. Nr 2, poz. 4 i Nr 186, poz. 1245) dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Ropczycach ustala dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015-2016 zgodnie z poniższym wykazem:


1. SP, Gimn. 21 marca 2016 Święto wiosny
2. SP 5 kwietnia 2016 Sprawdzian kl. VI
3. Gimn. 18 kwietnia 2016 Egz. cz. humanist.
4. Gimn. 19 kwietnia 2016 Egz. cz. mat.-przyr.
5. SP, Gimn. 20 kwietnia 2016 Egz. cz. językowa
6. SP, Gim 2 maja 2016 Święto Flagi
7. SP, Gim 27 maja 2016 Piątek po św. Bożego Ciała
8. SP,Gimn. 1 czerwca 2016 Dzień Dziecka


Zainteresowanym rodzicom podajemy również link do kalendarza roku szkolnego 2015/2016

Kalendarz Roku Szkolnego 2015/2016


Spotkania z rodzicami


W dniu 19.11.2015r. w stołówce szkolnej (I pietro) odbędą się w naszej szkole spotkania z rodzicami:
16.30 - szkoła podstawowa
17.30 gimnazjum
Program:
1.Spotkanie z dyrektorem W. Żuchowskim
2.Spotkanie z wychowawcami w klasach


serdecznie zapraszamy


INFORMACJA DLA RODZICÓW
ubiegających się o wyprawkę szkolną 2015/2016


Informujemy rodziców ubiegających się o wyprawkę szkolną (dofinansowanie do podręczników) w bieżącym roku szkolnym, że przekazanie należności finansowych na Państwa konta nastąpi 12.11.2015r.



Kartki z powstania



13 listopada gimnazjaliści z klas II obejrzeli w Centrum Kultury w Ropczycach spektakl teatralny "Kartki z powstania" zrealizowany przez artystów z Agencji Artystycznej Joanna z Kielc na podstawie "Pamiętnika z powstania warszawskiego" Mirona Białoszewskiego. Książka powstała 23 lata po powstaniu warszawskim i przedstawia relację z wydarzeń, które miały miejsce w Warszawie od 1 sierpnia do 9 października 1944 roku. Jej autor miał wtedy 22 lata; nie należał do żadnej konspiracyjnej organizacji i nie brał czynnego udziału w walkach. Jego "Pamiętnik" jest zapisem doświadczeń "cywila" przypadkowo uwikłanego w działania powstańcze. Autorzy spektaklu w barwny sposób opowiedzieli powstańczą historię słowami Białoszewskiego i jego kolegów. Chaos, panika, krzyki, bombardowania, ucieczki do schronów, modlitwy przestraszonych ludzi, poszukiwanie wody, śmierć - to powstańcze realia dodatkowo wzmacniające przeżycia bohaterów. Chwilami Miron i jego znajomi zapominali o wojnie, uciekali w świat wyobraźni. Chwilami, ponieważ odgłosy bomb i walących się domów szybko przywoływały ich do porządku. Widowisko w znacznej mierze poszerzyło szkolną wiedzę uczniów na temat powstania warszawskiego oraz dostarczyło im wielu przeżyć estetycznych.



Wycieczka klasowa do Pszczyny i Oświęcimia



20 października bieżącego roku klasy trzecie gimnazjum (pod opieką swoich wychowawców i opiekunów: p. D. Cygan, B. Łąckiej, K. Sąsiadek i ks. P. Nowakiewicza) miały okazję poznać piękne wnętrza zamku w Pszczynie: wspaniałe komnaty, salony, galerie, bibliotekę, schody paradne, westybul. Obejrzeli też wystawę "Sala Polska im. Księcia Józefa Poniatowskiego" urządzoną z inicjatywy prof. Zdzisława Żygulskiego - wybitnego historyka sztuki, bronioznawcy, muzeologa, badacza sztuki orientalnej. Jej trzon stanowią eksponaty pochodzące z dawnych lwowskich zbiorów Heleny Dąbczańskiej, miłośniczki książek, dzieł sztuki oraz wyrobów rzemiosła artystycznego, która część swojej kolekcji ofiarowała muzeom w całej Polsce oraz we Lwowie. Szczególną lekcją historii było zwiedzanie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu - symbolu terroru i ludobójstwa. Utworzony został przez Niemców w połowie 1940 r. na przedmieściach Oświęcimia, włączonego przez nazistów do Trzeciej Rzeszy. Poznaliśmy wstrząsające historie więźniów, byliśmy pod Ścianą Śmierci, gdzie zapaliliśmy znicze. Widzieliśmy celę, w której umarł św. Maksymilian Maria Kolbe oraz wystawę poświęconą zagładzie Żydów pt. "Szoa" (Zagłada). Ogromne wrażenie robi sala z Księgą Imion. Na specjalnych kartach spisane zostały imiona i nazwiska zgładzonych 4,2 mln europejskich Żydów, których dane udało się Yad Vashem ustalić. Zwiedziliśmy też oddaloną o 3 km Brzezinkę. Wszyscy byli bardzo przejęci obrazem bólu, rozpaczy i śmierci. Nikt nie przypuszczał, że ta programowa wycieczka dostarczy tyle najrozmaitszych wrażeń.





Święto Odzyskania Niepodległości



W dniu 10.11.2015r. świętowaliśmy w naszej szkole Rocznicę Odzyskania Niepodległości. Uroczystość ta przybliżyła nam historię naszego kraju, okoliczności rozbiorów, ciężkie czasy w którym przyszło żyć Polakom ciemiężonym przez zaborców. Aż trudno uwierzyć, że działo się to niecałe 100 a dokładnie 97 lat temu. Zdumieniem też napawa fakt, że pod zaborami nasi przodkowie żyli aż 146 lat i mimo prześladowań i ucisku nie wyrzekli się języka , tradycji i historii. Uczniowie występujący na scenie przybliżyli nam tamte czasy, oraz dzień 11.11.1918 roku, dzień w którym pod wodzą Józefa Piłsudskiego znów jako Polska zaistnieliśmy na mapach ówczesnej Europy. Było to barwne i pouczające widowisko.


Galeria




Akademia została również zaprezentowana szerszej publiczności 11 listopada w Centrum Kultury, uatrakcyjniając miejskie obchody Święta Niepodległości. Dziękujemy i gratulujemy umiejętności występującym uczniom oraz nauczycielom, którzy przyczynili się do jej zorganizowania.


Galeria

Akademię przygotowali nauczyciele:
scenariusz: D. Cygan, B. Nowacka, A. Żarna.
Muzyka: B. Nowacka, G. Rak.
Dekoracje: B. Nowacka, K. Śliwińska, L. Jasik.


BEZPIECZEŃSTWO - spotkanie z funkcjonariuszami policji.



27 października gościliśmy w naszej szkole przedstawicieli policji. Umundurowani funkcjonariusze spotkali się z najmłodszymi uczniami klas (0 - I) w celu zapoznania z przepisami obowiązującymi podczas drogi do i ze szkoły. Policjanci w praktyczny sposób (na przejściu dla pieszych w okolicy szkoły) uczyli dzieci jak prawidłowo i bezpiecznie przechodzić przez jezdnię. Starsze dzieci z klas II i III szkoły podstawowej miały w tym samym czasie zorganizowaną pogadankę dotyczącą bezpieczeństwa. Pani policjantka przypomniała zasady bezpiecznego zachowania się w ruchu pieszym oraz przestrzegała uczniów przed niewłaściwym i niebezpiecznym zachowaniem się w szkole i poza szkołą. Mówiła też o konsekwencjach prawnych złych zachowań uczniów takich jak: bójki, wymuszanie, kradzieże, itp. Było to bardzo ciekawe spotkanie, które z pewnością przyczyni się do podniesienia ogólnej wiedzy na temat bezpiecznego zachowania, wśród naszych najmłodszych uczniów.




Spekatkl Teatru Współczesnego z Krakowa "Zemsta"


15 października uczniowie klas drugich gimnazjum obejrzeli spektakl teatralny zatytułowany "Zemsta" w wykonaniu Teatru Współczesnego z Krakowa. Zaskoczeniem dla nas była nowa, inna od dotychczasowych, sceniczna adaptacja odświeżająca aktualność tekstu, pozwalająca odkryć jego współczesny wydźwięk. Wplecione w nią zostały m. in. bajki Ignacego Krasickiego w dowcipny i przewrotny sposób komentujące fredrowską fabułę, a w rękach Rejenta Milczka pojawiła się tajemnicza maskotka (Wacław). Akcja "Zemsty" rozgrywa się w istniejącej - poza czasem - ostoi polskości. Jak pisze Jarosław Marek Rymkiewicz, "Zemsta" dzieje się w "Polsce, czyli zawsze". Bawił nas Papkin i jego wyimaginowane problemy, zaskakiwała kokieteryjna Podstolina i zadziwiała pełna temperamentu Klara. Dla uczniów naszej szkoły sceniczna adaptacja "Zemsty" to przede wszystkim porcja dobrej zabawy - zaskakująca intryga i dwulicowość człowieka oraz miłość ubrane w przepiękną scenografię oraz precyzyjnie dobrane kostiumy oddające koloryt dawno minionej epoki.





Dzień Edukacji Narodowej



14 października obchodziliśmy w naszej szkole Dzień Edukacji Narodowej. W tym szczególnym dniu uczniowie swoim występem podziękowali wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły za trud włożony w wychowanie i edukację. Odgrywając scenki prezentowali humor ze szkolnych ławek. Były też piosenki, występ szkolnego zespołu fletowego oraz chóru. Dyrektor szkoły W. Żuchowski podziękował nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły za zaangażowanie i pracę, wyrózniajacym się nauczycielom wręczył nagrody. Akademię przygotowali: B. Kopala, R. Klimek i G. Rak.


Galeria


Występ ukraińskiego Zespołu Pieśni i Tańca "ZBRUCZ"



13 października już kolejny raz mieliśmy przyjemność gościć w naszej szkole Zespół Pieśni i Tańca "Zbrucz" z Tarnopola. Występujący artyści zaprezentowali się w niezwykle oryginalnym w stylu, były pieśni, tańce z elementami akrobatyki oraz pokazy oryginalnych ludowych instrumentów. Prezentacja kultury ukraińskiej w połączeniu z wysokimi umiejętnościami występujących przysporzyła nam wielu barwnych i pasjonujących wrażeń.


Galeria


UWAGA!!! OGŁOSZENIE!!!

Rodzice dzieci klas III szkoły podstawowej przystępujących w bieżącym roku do I Komunii Świętej są zainteresowani odkupem alb od rodziców poprzednich roczników. Możliwość i chęć odsprzedaży należy zgłaszać wychowawcom klas III Pani R. Klimek i A. Żarna.

Konkurs - Młodzież a uzależnienia


W ramach realizowanego w naszej szkole programu profilaktycznego "Narkotyki - to mnie nie kręci" w miesiącu wrześniu 2015r., ogłoszony został konkurs na prezentację multimedialną pod hasłem: "Młodzież a uzależnienia". Komisja konkursowa w składzie: J. Motyka, Z. Baran i A. Cichoń wytypowała zwycięzców. Pierwsze miejsce zdobył uczeń klasy VI b szkoły podstawowej Łukasz Michnik, drugie zdobyli Aleksandra Zięba kl. VI b i Mateusz Zajchowski z klasy II a gimnazjum, a trzecie Aleksandra Duda kl. I a i Barbara Paszek kl. I b. Wyróżniono też prace Kingi Tatara kl. I b i Szymona Chorzępy z kl. VI b. Zwycięską prezentację publikujemy na naszej stronie internetowej, niech będzie ona skuteczną przestrogą dla uczniów przed używaniem środków uzależniających.


Zwycięska prezentacja multimedialna.



"Oto nadeszła pora taka, by ucznia zrobić z przedszkolaka"
UROCZYSTOŚĆ PASOWANIA NA UCZNIA



30 września 2015r. był ważnym dniem dla wszystkich dzieci z klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 5 im S. Udzieli w Ropczycach. Tego właśnie dnia odbyło się uroczyste Pasowanie na Ucznia. W poczet uczniów naszej szkoły przyjęto w tym roku szkolnym 77 pierwszaków. Swoją obecnością uroczystość uświetniły panie i siostry zakonne z przedszkoli, do których w ubiegłym roku uczęszczali nasi najmłodsi uczniowie, a także przewodniczący Rady Rodziców oraz rodzice uczniów. Do szkolnej społeczności nowych uczniów zaprosili koledzy i koleżanki z klasy IV, sprawdzając ich wiedzę, umiejętności, a także udzielając im ważnych wskazówek, które z pewnością przydadzą się im w dopiero co rozpoczętym szkolnym życiu. Uczniowie klas I pokazali się z jak najlepszej strony, pięknie śpiewając hymn szkoły, hymn państwowy, piosenki o szkole oraz recytując wiersze. Punktem kulminacyjnym uroczystości było oczywiście Ślubowanie na sztandar szkoły oraz Uroczyste Pasowanie na Ucznia, którego dokonał pan dyrektor Wojciech Żuchowski. W swoim wystąpieniu wyraził nadzieję, że wszyscy nowi uczniowie, dzięki swojej solidnej i pilnej pracy, staną się dumą naszej szkoły. Pierwszoklasiści otrzymali swój pierwszy dokument - legitymację szkolną, a także plakietkę z logo szkoły. Na koniec uroczystości uczniowie otrzymali upominki od rodziców oraz gości. Był to bardzo wyczekiwany i emocjonujący dla uczniów dzień, który na pewno na długo pozostanie w ich pamięci, bowiem UCZEŃ - to brzmi dumnie.
Wszystkim pierwszoklasistom życzymy wielu sukcesów i radości z bycia uczniami!

Wychowawczynie klas I:

mgr Bernadetta Chmura
mgr Beata Kołodziej
mgr Krystyna Góra
mgr Monika Woźny

Galeria


RZESZOWSKI ZLOT OWADÓW



18 września na rzeszowskich bulwarach nad Wisłokiem uczniowie wielu szkół Podkarpacia wzięli udział w ekologicznym happeningu - Rzeszowskim Zlocie Owadów. Po raz kolejny zwracano uwagę na ochronę przyrody, w szczególności owadów. Owady, których często nie zauważamy, są nie tylko piękne, ale też pożyteczne - podkreślali organizatorzy. Na happeningu panowała atmosfera wesołej zabawy. Dzieci prezentowały się bardzo kolorowo w swoich "owadzich" przebraniach. Można też było oglądać żywe okazy, dowiedzieć się czym różni się pająk od owada, obejrzeć gniazdo os. Można było wyławiać żywe owady wodne, a potem oglądać je pod mikroskopem. Wśród dziewczynek dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko, na którym powstawały owady z różnych materiałów papierniczych. Chłopcom podobały się eksperymenty fizyczne. Wszyscy świetnie się bawili, jednocześnie ucząc się, że jesteśmy częścią przyrody, którą należy szanować. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas czwartych po opieką p. B Chmury.


Galeria


ODPOWIEDZIALNOŚC KARNA NIELETNICH

Mając na uwadze niską wiedzę rodziców co do odpowiedzialności karnej jakiej podlegają ich dzieci, chciałbym przybliżyć Państwu ten temat.
Odpowiedzialność karna nieletnich, a ściślej odpowiedzialność za popełnienie czynu zabronionego pod groźbą kary, została w polskim prawie uregulowana dwutorowo, przez kodeks karny i ustawę o postępowaniu w sprawach nieletnich. Wspomniana ustawa ma na celu przeciwdziałanie wszelkim przejawom demoralizacji i przestępczości nieletnich. Biorąc pod uwagę obie wspomniane regulacje prawne należy rozróżnić następujące sytuacje:

1. Nieletni dopuszcza się czynu zabronionego przed ukończeniem 13 roku życia - sąd traktuje popełnienie takiego czynu wyłącznie jako przejaw demoralizacji i może zastosować środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; Ustawodawca nie definiując pojęcia demoralizacji, wylicza jednak świadczące o niej okoliczności: każdy kto stwierdził istnienie okoliczności świadczących o demoralizacji nieletniego, w szczególności naruszenie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub kształcenia zawodowego, używanie alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, uprawianie nierządu, włóczęgostwo, udział w grupach przestępczych, ma społeczny obowiązek zawiadomienia o tym rodziców lub opiekunów nieletniego, szkoły, sądu rodzinnego, policji lub innego tożsamego organu. Wymienione zachowania, jeżeli miałyby świadczyć o demoralizacji nieletniego, winna cechować trwałość i powtarzalność. Zdaniem kryminologów, nawet popełnienie przez nieletniego czynu karalnego nie musi świadczyć o jego demoralizacji. Ustalenie takie jest dopuszczalne dopiero po wyjaśnieniu, o jaki czyn chodzi oraz w jakich okolicznościach został popełniony.

2. Nieletni dopuszcza się czynu zabronionego między 13 a 17 rokiem życia - co do zasady sąd stosuje środki przewidziane w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich; jeżeli jednak nieletni ukończył lat 15 i dopuścił się czynu zabronionego:
- zamach na życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- zabójstwo i morderstwo;
- umyślne ciężkie uszkodzenie ciała;
- umyślne sprowadzenie katastrofy godzącej w bezpieczeństwo powszechne;
- przejęcie kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym przez sprawcę stosującego; podstęp, gwałt na osobie lub groźbę bezpośredniego użycia takiego gwałtu;
- umyślne sprowadzenie katastrofy w komunikacji;
- zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem lub wspólnie z inną osobą;
- wzięcie lub przetrzymanie zakładnika;
- rozboje;
może odpowiadać na zasadach określonych w kodeksie karnym, o ile sąd uzna, że okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności wcześniej stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne;

3. Sprawca dopuszcza się czynu zabronionego między 17 a 18 rokiem życia - co do zasady sąd stosuje przepisy kodeksu karnego - sprawca nie jest już nieletni, ponieważ skończył lat 17. Wyjątkowo jednak sąd zastosuje zamiast kary środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli popełniony czyn jest występkiem, a okoliczności sprawy, stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.
Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. Zbrodnią jest czyn zabroniony, zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich, w sprawie nieletniego należy kierować się przede wszystkim jego dobrem:
1. Dążyć do osiągnięcia korzystnych zmian w jego osobowości i zachowaniu się;
2. Zmierzać w miarę potrzeby do prawidłowego spełniania przez rodziców lub opiekunów ich obowiązków wobec nieletniego uwzględniając przy tym interes społeczny.

W postępowaniu z nieletnimi bierze się pod uwagę osobowość nieletniego, a w szczególności:
1. Wiek;
2. Stan zdrowia;
3. Stopień rozwoju psychicznego i fizycznego;
4. Cechy charakteru;
5. Zachowanie się oraz przyczyny i stopień demoralizacji;
6. Charakter środowiska;
7. Warunki wychowania nieletniego.

Zawsze zamiast postępowania przed sądem może być zastosowane postępowanie mediacyjne, prowadzone przez instytucję lub osobę godną zaufania.

Wobec nieletniego sąd rodzinny może podjąć szereg działań:

1. Udzielić upomnienia:
upomnienie jest najmniej drastycznym środkiem. Odnosi ono skutek, jeżeli nieletniego cechuje pewna wrażliwość, a stopień demoralizacji jest nieznaczny. Upomnienie można stosować również wobec nieletniego, który nieumyślnie popełnił czyn karalny, a jego dotychczasowy tryb życia nie budzi zastrzeżeń.

2. Zobowiązać do określonego postępowania, a zwłaszcza do naprawienia wyrządzonej szkody, do wykonania określonych prac lub świadczeń na rzecz pokrzywdzonego lub społeczności lokalnej, do przeproszenia pokrzywdzonego, do podjęcia nauki lub pracy, do uczestniczenia w odpowiednich zajęciach o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, do powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach albo do zaniechania używania alkoholu lub innego środka w celu wprowadzania się w stan odurzenia.

3. Ustanowić nadzór odpowiedzialny rodziców lub opiekunów:
nadzór odpowiedzialny jest stosowany wówczas, gdy sąd uzna, że prezentowane przez rodziców (opiekunów) postawy wychowawcze, chęć współpracy z sądem i pragnienie ratowania dziecka, którego prawidłowy dotychczas rozwój został zakłócony, pozwalają na rezygnację z bezpośredniej, systematycznej ingerencji sądu.

4. Ustanowić nadzór organizacji młodzieżowej lub innej organizacji społecznej, zakładu pracy albo osoby godnej zaufania - udzielających poręczenia za nieletniego.

5. Zastosować nadzór kuratora:
jest to środek najczęściej i najchętniej orzekanym przez sądy rodzinne. Pozwala on na pozostawienie nieletniego w środowisku rodzinnym, a jednocześnie na ingerencję osoby obcej, wspomagającej pracę wychowawczą rodziców.

6. Skierować do ośrodka kuratorskiego, a także do organizacji lub instytucji zajmujących się pracą z nieletnimi o charakterze wychowawczym, terapeutycznym lub szkoleniowym, po uprzednim porozumieniu się z tą organizacją lub instytucją: kuratorski ośrodek pracy z młodzieżą pełni rolę polegającą na wdrażaniu podopiecznych do przestrzegania zasad współżycia społecznego, kształtowania właściwego stosunku do nauki i pracy oraz rozwijania uzdolnień.

7. Orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

8. Orzec przepadek rzeczy uzyskanych w związku z popełnieniem czynu karalnego.

9. Orzec umieszczenie w rodzinie zastępczej, w młodzieżowym ośrodku wychowawczym albo w młodzieżowym ośrodku socjoterapii.
Rodzina zastępcza jest instytucją prawną. Jest formą zastępczego środowiska rodzinnego i powstaje na mocy orzeczenia sądu, lecz stanowi nie stałą a czasowa formę opieki nad dzieckiem. Utworzenie rodziny zastępczej nie powoduje powstania więzi rodzinno-prawnej pomiędzy rodzicami zastępczymi a dzieckiem, jak to się dzieje w adopcji. Dziecko przyjęte do takiej rodziny nie uzyskuje statusu dziecka rodziców zastępczych, pomiędzy nim a rodzicami zastępczymi nie powstają obowiązki alimentacyjne, nie dochodzi do dziedziczenia na mocy ustawy, nie zmienia się jego stan cywilny i nazwisko. Rodzice zastępczy nie przyjmują pełnej władzy nad przyjętymi do siebie dziećmi.
Młodzieżowe ośrodki wychowawcze przeznaczone są wyłącznie dla tych młodych ludzi, wobec których Sądy Rodzinne i Nieletnich zastosowały (w trybie Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich) ten środek wychowawczy. Kierowane są tam jednostki niedostosowane społecznie wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy, wychowania i resocjalizacji (placówki resocjalizacyjno-wychowawcze).
Dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim umieszczane są w placówkach resocjalizacyjno-rewalidacyjnych.
Młodzieżowe ośrodki socjoterapii są prowadzone dla dzieci i młodzieży, które z powodu zaburzeń rozwojowych, trudności w uczeniu się i zaburzeń w funkcjonowaniu społecznym mogą być zagrożone niedostosowaniem społecznym lub uzależnieniem i wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania oraz specjalistycznej pomocy psychoedukacyjnej. Do ośrodków tych trafia młodzież:
- na wniosek rodziców w oparciu o kontrakt zawarty pomiędzy wychowankiem, a ośrodkiem normującym zasady jego funkcjonowania w placówce;
- z postanowienia sądu.
Od stycznia 2012 roku podstawą do umieszczenia nieletniego w MOS nie jest już decyzja sądu rodzinnego. Nowe przepisy w tym zakresie wprowadza art. 205 ustawy z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zmienia on treść art. 6 pkt 9 ustawy z 26 października 1982 roku o postępowaniu w sprawach nieletnich, wskazującego zamknięty katalog środków wychowawczych, które może wobec nieletniego zastosować sąd. Począwszy od 1 stycznia 2012 roku sąd rodzinny nie ma możliwości skierowania ucznia do MOS. Oznacza to, że nieletni będzie mógł trafić do ośrodka tylko w trybie pozasądowym, czyli na wniosek rodzica poparty orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego. Obecnie z danych Ośrodka Rozwoju Edukacji, który prowadzi ogólnopolski elektroniczny system kierowania do MOS wynika, że ok. 32 proc wychowanków tych placówek przebywa tam na wniosek rodzica.

Do zadań młodzieżowych ośrodków wychowawczych oraz młodzieżowych ośrodków socjoterapii należy:
- organizowanie zajęć dydaktycznych, profilaktyczno-wychowawczych, terapeutycznych i resocjalizacyjnych umożliwiających nabywanie umiejętności życiowych ułatwiających prawidłowe funkcjonowanie w środowisku rodzinnym i społecznym;
- pomoc w planowaniu kariery edukacyjnej i zawodowej, z uwzględnieniem możliwości i zainteresowań wychowanków;
- udzielanie pomocy rodzicom (prawnym opiekunom) w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju dzieci i młodzieży, w szczególności w zakresie rozwijania potencjalnych możliwości oraz unikania zachowań ryzykownych.

Młodzieżowy ośrodek wychowawczy i młodzieżowy ośrodek socjoterapii umożliwiają udział w:
- indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach psychoedukacyjnych, rewalidacyjnych, socjoterapeutycznych, profilaktyki społecznej i resocjalizacji;
- zajęciach sportowych, turystycznych, rekreacyjnych oraz kulturalno-oświatowych - zajęcia te są prowadzone w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo.

W skład młodzieżowego ośrodka wychowawczego i młodzieżowego ośrodka socjoterapii wchodzi co najmniej jedna z następujących szkół:
- szkoła podstawowa specjalna;
- gimnazjum specjalne;
- szkoła ponadgimnazjalna specjalna.
W uzasadnionych przypadkach może funkcjonować młodzieżowy ośrodek socjoterapii, w skład którego nie wchodzi szkoła. Kształcenie dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie w szkołach specjalnych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii jest prowadzone nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia:
- 18 roku życia - w przypadku szkoły podstawowej;
- 21 roku życia - w przypadku gimnazjum;
- 24 roku życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej.

10. Orzec umieszczenie w zakładzie poprawczym - ale w zasadzie tylko wtedy, gdy nieletni dopuścił się czynu karalnego, jeżeli dodatkowo przemawiają za tym wysoki stopień demoralizacji nieletniego, okoliczności i charakter czynu, zwłaszcza gdy inne środki okazały się nieskuteczne lub nie rokują resocjalizacji nieletniego. Umieszczenie w zakładzie poprawczym jest jedynym środkiem poprawczym przewidzianym w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich. Do zakładu poprawczego kierowani są nieletni w wieku 13-17 lat. Mogą tam przebywać do 21 roku życia, jeśli po ukończeniu 17 lat nie zastosowano wobec nich środka karnego w postaci umieszczenia w zakładzie karnym. Wykonanie takich środków, jak: zobowiązanie do określonego postępowania, nadzór odpowiedzialny rodziców, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, przepadek rzeczy, umieszczenie w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej, zakładzie społecznym służby zdrowia albo pomocy społecznej, ustaje z chwilą ukończenia przez nieletniego 18 lat. Wykonywanie pozostałych środków, tj. nadzór kuratora, organizacji, zakładu pracy lub osoby godnej zaufania, uczęszczanie do kuratoryjnego ośrodka pracy z młodzieżą, pobyt w instytucji lub organizacji powołanej do przygotowania zawodowego, ustaje z chwilą ukończenia przez nieletniego 21 lat.
Sąd rodzinny może także zobowiązać rodziców lub opiekunów do poprawy warunków wychowawczych, bytowych lub zdrowotnych nieletniego , a także do ścisłej współpracy ze szkołą, poradnią, zakładem pracy, w którym nieletni jest zatrudniony, lekarzem lub zakładem leczniczym. Może także zobowiązać rodziców lub opiekunów do naprawienia w całości lub w części szkody wyrządzonej przez nieletniego.
W wypadku gdy rodzice lub opiekun nieletniego uchylają się od wykonania obowiązków nałożonych na nich przez sąd rodzinny, sąd ten może wymierzyć im karę pieniężną w wysokości od 50 do 1500 złotych.
Jeżeli nieletni jest upośledzony umysłowo, chory psychicznie, lub stwierdzono inne zakłócenie czynności psychicznych, bądź nałogowe używanie alkoholu albo innych środków w celu wprowadzenia się w stan odurzenia, sąd rodziny może orzec umieszczenie nieletniego w szpitalu psychiatrycznym lub innym odpowiednim zakładzie leczniczym. Jeżeli zachodzi potrzeba zapewnienia nieletniemu jedynie opieki wychowawczej sąd może umieścić go w odpowiedniej placówce opiekuńczo - wychowawczej a w przypadku gdy nieletni jest upośledzony umysłowo w stopniu głębokim i wymaga jedynie opieki - w domu pomocy społecznej.

1. Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu czynu karalnego przez nieletniego, ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję.

2. Instytucje państwowe i organizacje społeczne (a więc i szkoły), które w związku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu przez nieletniego czynu karalnego ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie zawiadomić o tym sąd rodzinny lub Policję oraz przedsięwziąć czynności niecierpiące zwłoki, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów popełnienia czynu. Przestępstwa ścigane z urzędu, to takie przestępstwa, które prokurator i policja mają zwalczać i ścigać niezależnie od woli, chęci lub inicjatywy osób trzecich. Do przestępstw tych zaliczono między innymi: udział w bójce lub pobiciu, rozbój, znęcanie się, kradzież, przywłaszczenie, oszustwo, podrabianie dokumentów, naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza, nie zawiadomienie o przestępstwie, wywieranie wpływu na świadka, biegłego lub tłumacza, doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub poddania się innej czynności seksualnej i.in.


opracował pedagog szkolny: mgr Andrzej Cichoń


Co powinniśmy wiedzieć o żywieniu i aktywności fizycznej



Najmłodsi uczniowie naszej szkoły ochoczo włączyli się w realizację Szkolnego Programu Profilaktycznego "Narkotyki - to mnie nie kręci". W ramach tego programu w klasach 0 - III odbywało się szereg zajęć pod hasłem "Co powinniśmy wiedzieć o żywieniu i aktywności fizycznej". Jedną z ciekawszych form realizacji tego hasła było samodzielne przygotowywanie przez najmłodszych pod kierunkiem wychowawczyń i rodziców zdrowych owocowo - warzywnych posiłków. W dniu 24 września klasy trzecie wykonały surówki z marchewki i jabłka oraz sałatki owocowe. Dzieci uczyły się myć, obierać, rozdrabniać, mieszać i zdrowo doprawiać surówki i sałatki. Sporo małych kuchcików po mistrzowsku posługiwało się obierakami, nożami i tarkami. Większego kłopotu nie sprawiło też porządkowanie miejsc pracy i nakrywanie do stołów. Własnoręcznie wykonane potrawy smakowały wybornie i zniknęły w oka mgnieniu. Podobnie było w dniu 25 września, kiedy to uczniowie klas drugich przygotowywali kanapki z nabiału, wędlin i warzyw. Tu również dzieci doskonaliły szereg umiejętności takich jak urabienie twarożku, krojenie wędlin, mycie i rozdrabnianie warzyw, a następnie wykonanie z tak przygotowanych produktów kolorowych, zdrowych i smacznych kanapek. Kanapki często przybierały ciekawą formę np. uśmiechniętej buźki, autka czy kwiatka. One również smakowały wyśmienicie. Miejmy nadzieję, że po takich zajęciach zdrowe surówki, sałatki i kanapki stale będą królować nie tylko w śniadaniowych pojemnikach, które dzieci przynoszą do szkoły, ale także w ich domach.


Galeria


Narkotyki - to mnie nie kręci - Zdzisław Beksiński w naszej szkole



W dniu 24 września 2015r. w ramach realizowanego programu profilaktycznego Narkotyki - to mnie nie kręci, gościliśmy w naszej szkole wystawę prac artysty Zdzisława Beksińskiego. Projekt edukacyjny Zdzisław Beksiński w twojej szkole realizowany przy współpracy z Muzeum Historycznym w Sanoku wzbogacił dzieci i młodzież uczestniczącą w spotkaniach o wiedzę biograficzną i różne ciekawostki z życia artysty. Poznaliśmy poszczególne etapy twórczości, wpływ muzyki na działalność artystyczną, style i kierunki plastyczne w których Zdzisław Beksiński tworzył. Prowadzący zaprezentowali fragmenty filmów oraz wywiadów z artystą. W trakcie spotkania odbył sie też konkurs z nagrodami. Zorganizowane spotkanie było inspiracją do Ogłoszenia dla uczniów klas I-III gimnazjum konkursu plastycznego pod hasłem Śladami Zdzisława Beksińskiego. Jesteśmy przekonani, że wyrażanie uczuć w formie plastycznej jest dla młodzieży potrzebną i kształcącą formą spędzania czasu wolnego, wzbogacającą wrażliwość uczniów, kształtującą motywację do osiągania celów i sposobem na wyrażanie pozytywnych emocji. W ramach programu profilaktycznego realizowanego (czerwiec - wrzesień 2015) w naszej szkole odbyło się też wiele innych działań związanych z promocją zdrowia zachęcających dzieci i młodzież do aktywnego życia z dala od używek takich jak papierosy, alkohol, narkotyki i dopalacze.


Galeria


INFROMACJA DLA RODZICÓW UCZNIÓW KLAS II SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W związku z programem realizowanym przez Gminę Ropczyce dotyczącym lakowania zębów szóstych, dzieci klas drugich informujemy, że świadczenie odbywać się będzie dla Państwa dzieci bezpłatnie w dniach: 19, 20, 21, 26, 27 i 28 października.


Prosimy rodziców o dokonywanie telefonicznej rejestracji do dnia 09.10.2015r. w godzinach od 8.00 - 19.00 na numery tel. 172217262 lub 602598225. Miejscem wykonywania świadczeń jest Przychodnia OK-MED Ropczyce, ul. Grunwaldzka 38.



Rajd rowerowy do Kamionki



18 września w ramach programu profilaktycznego realizowanego w naszej szkole "Narkotyki - to mnie nie kręci" odbyła się wycieczka rowerowa klas drugich gimnazjum do Kamionki. Celem wycieczki była promocja zdrowego stylu życia. Sport, rekreacja jako alternatywa dla papierosów, alkoholu, dopalaczy i narkotyków. 35 uczestników przejechało trasę zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Nad młodzieżą czuwali opiekunowie: Katarzyna Bujak, Andrzej Cichoń, Michał Betleja i Jerzy Motyka. Bardzo pomocni w zorganizowaniu rajdu okazali się rodzice: Pani Ewa Pieja, Martyna Sugalska i Beata Malec. Serdecznie dziękujemy im za zaangażowanie i pomoc. W Kamionce na polu campingowym odbył się piknik oraz gry i zabawy m.in. mecz koszykówki i piłki nożnej Pogoda jak widać na zdjęciach dopisała.


Galeria


Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016




1 września 2015 r. rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2015/2016. Wierszem i piosenką pożegnaliśmy beztroskie wakacje, a powitaliśmy naukę. Program artystyczny przygotowali uczniowie kl. II gimnazjum pod czujnym okiem wychowawców: Katarzyny Bujak, Jerzego Motyki oraz Grzegorza Raka. Dyrektor W. Żuchowski powitał w progach naszej szkoły dzieci z grupy zerowej, oraz klas I szkoły podstawowej. W nowym roku szkolnym życzył wszystkim wielu sukcesów - cierpliwości, wytrwałości, a także zapału w zdobywaniu wiedzy. W swoim krótkim przemówieniu nawiązał też do wybuchu II wojny światowej, która rozpoczęła się właśnie 1 wrzesnia 1939 roku. Należy pamiętać te smutne wydarzenia z historii naszego kraju i cieszyć się, że możemy uczyć się w wolnej Polsce.


Galeria


ZEBRANIE Z RODZICAMI

07 wrzesnia 2015 roku (poniedziałek) odbędzie się zebranie z rodzicami uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.

PROGRAM:
17.00 - spotkanie rodziców z dyrektorem szkoły Wojciechem Żuchowskim (stołówka szkolna I piętro)
17.30 - spotkania rodziców z wychowawcami klas



1 września rozpoczynamy Rok Szkolny 2015/2016.

Godzina 8.00 msza w kościele św. Barbary.
Godzina 9.00 Uroczystość Rozpoczęcia Roku Szkolnego 2015/2016 (duża sala gimnastyczna).
Spotkania z wychowawcami klas